Przejdź do Treści

KLIENT

Przedsiębiorstwo świadczące usługi kolejowego przewozu osób i usługi powiązane

SEKTOR

Logistyka / Sektor publiczny

METODYKA PRACY

SAFe

KOMPETENCJE / ZESPOŁY

Development, Testing, Business Analysis, Product Owner

Potrzeba biznesowa:

Projektowanie i rozwój nowych funkcji i komponentów w aplikacji do rezerwacji miejsc. Utrzymanie i rozwój nowych funkcji w poprzedniej wersji aplikacji.

Co zrobiliśmy?

Capgemini zapewniło ciągłość pracy nad wdrożonymi rozwiązaniami. W kolejnych etapach będziemy implementować nowy design i wdrażać nowe funkcjonalności.

Technologie

Tech-Icon