Przejdź do Treści

KLIENT

Zajmujący się międzykontynentalym transportem

SEKTOR

Handel i dystrybucja

METODYKA PRACY

Agile

KOMPETENCJE / ZESPOŁY

Analiza biznesowa, Development, DevOps, Testowanie, Maintenance (Second Line Support)

Potrzeba biznesowa:

Zastąpienie istniejącego systemu do zarządzania transportem kontenerów, z rozszerzeniem funkcjonalności i integracją z innymi aplikacjami wykorzystywanymi przez klienta.

Co zrobiliśmy?

Dokonaliśmy analizy wymagań klienta, zaprojektowaliśmy i zaimplementowaliśmy aplikację. W celu zapewnienia wymaganego przez klienta poziomu jakości przeprowadzaliśmy testy manualne i automatyczne nowo powstałych funkcjonalności oraz manualnie przeprowadzane testy regresyjne funkcjonalności wykorzystywanych na co dzień przez klienta. Obecnie utrzymujemy wdrożony system i integrujemy aplikację z aktualnie wykorzystywanym przez klienta oprogramowaniem, co stanowi dla nas duże wyzwanie.

Testy:

W celu zapewnienia wymaganego przez klienta poziomu jakości działamy w kilku obszarach:

  • Przeprowadzamy testy manualne nowo powstałych funkcjonaliści. Wykonujemy je w ścisłej współpracy z analitykami i deweloperami. Testy progresyjne dokumentowane są w JIRA przy użyciu xRay i są w każdym momencie dostępne dla klienta w celu zapewnienia transparentności. Podobnie w JIRA dokumentowane są znalezione błędy. Zgodnie z założonymi bramkami jakości muszą być one naprawione przed oddaniem kolejnej wersji oprogramowania klientowi.
  • Testy automatyczne wykonywane są codziennie na aplikacji z nowo dodanymi funkcjonalnościami. Wyniki testów są na bieżąco analizowane przez zespół i w przypadku wystąpienia błędu podejmowane są odpowiednie akcje, żeby błąd sprawnie wyeliminować. Testy automatyczne podlegają cały czas rozszerzeniom, tak, żeby zapewnić jak najlepsze pokrycie nowo dodawanych funkcjonalności. Dodatkowo pracujemy nad udoskonalaniem wiarygodności testów i czasu oczekiwania na wyniki. Wyniki każdorazowo publikowane są w postaci raportów xRay w JIRA i są ogólno dostępne dla zainteresowanych.
  • Kolejnym krokiem są manualnie przeprowadzane testy regresyjne. W czasie tych testów sprawdzamy działanie bazowych funkcjonalności wykorzystywanych na co dzień przez klienta. Testy odbywają się na środowisku Openshift w konfiguracji zbliżonej do takiej, w której działa aplikacja u klienta. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy interfejsy działają w założony sposób z aplikacjami wykorzystywanymi przez klienta (lub ich symulacjami). Testy odbywają się na zanimizowanych danych bazujących na danych produkcyjnych. Zestaw tych danych jest na bieżąco dostosowywany przez zespół testerski do aktualnych potrzeb. Wyniki testów są każdorazowo publikowane w JIRA, wraz ze znalezionymi błędami. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja, czy wersja może zostać przekazana klientowi.

Technologie

tech-icon