Przejdź do Treści

KLIENT

Jedna z największych firm logistycznyc

SEKTOR

Logistyka

METODYKA PRACY

Scrum

KOMPETENCJE / ZESPOŁY

Testing ( automatyzacja testów, automatyzacja procesów biznesowych)

Potrzeba biznesowa:

• Wprowadzenie zwinnego prowadzenia projektów
• Uporządkowanie procesu testowego
• Skrócenie czasu testowania
• Zwiększenie poziomu jakości

Co zrobiliśmy?

• Zaproponowaliśmy i zaimplementowaliśmy proces testowy
• Wprowadziliśmy metryki służące raportowaniu statusu jakościowego
• Zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy integracyjne testy automatyczne
• Zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy usprawnienia w obszarze automatyzacji procesów biznesowych

Technologie

tech-icon