Women@Capgemini

Zawodowa społeczność kobiet

Women@Capgemini to globalny program, działający od 2012 roku, wspierany przez dyrektora generalnego Grupy Capgemini, Paula Hermelina. Powstał w celu ustanowienia nadrzędnych wytycznych dotyczących równowagi płci w całej firmie. Społeczność pozwala kobietom na dzielenie się najlepszymi praktykami, wdrożonymi w programach lokalnych, opierając się na podstawowej zasadzie wyrównywania szans dla płci. Program ten ma na celu wykorzystanie wszystkich talentów w organizacji i zmianę mentalności korporacyjnej poprzez silne zaangażowanie kobiet.

Globalny zespół Women@Capgemini wraz z prezesem i dyrektorem generalnym Capgemini Group, Paulem Hermelinem.

Dlaczego powstała społeczność Women@Capgemini?

 • Jest to imperatyw biznesowy, ponieważ udowodniono, że równowaga płci wpływa na większą efektywność działalności;
 • Wpływa pozytwnie na wnoszenie do organizacji innowacji i nowych wartości;
 • Tworzy bardziej zrównoważone i integracyjne środowisko;
 • Wspiera współpracę pomiędzy naszymi liniami biznesowymi i regionami geograficznymi;
 • Zwiększa zaangażowanie naszych pracowników;
 • Jest kluczem do przyciągania i zatrzymywania odpowiednich talentów.

Trzy filary dla programu

Zrekrutuj

 • Rekrutacja otwarta na tworzenie środowisk bardziej zróżnicowanych pod względem płci;
 • Wymóg dla wszystkich rekruterów, aby pozyskiwać kandydatów obu płci dla każdego stanowiska;
 • Komunikowanie wzorców do naśladowania przez kobiety dla innych kobiety;
 • Zapewnienie, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzone są przez co najmniej jedną kobietę.

Zachowaj

 • Zasady dotyczące urlopu macierzyńskiego*
 • Nie zamrożamy możliwości na ścieżce kariery i podwyższenia wynagrodzenia ze względu na urlop macierzyński czy wychowawczy;
 • Nie odmawiamy awansu, gdy kobiety są w ciąży lub na urlopie macierzyńskim.

Rozwijaj

 • Oferujemy program rozwojowy (coaching / szkolenie) dla kobiet o wysokim potencjale, aby pomóc im osiągnąć stopnie E i F;
 • Dbamy o to, aby kobiety kandydujące do awansu VP miały wsparcie lokalne;
 • Zapewniamy, żeby co najmniej jedna osoba z każdej płci uczestniczyła w panelach promocyjnych, aby zagwarantować neutralność płci i włączyć 20% kobiet do paneli.