Przekształcanie przyszłości: Odkrywanie pełnej wartości automatyzacji

Raport pokazuje, że wiele organizacji nie odkryło jeszcze walorów automatyzacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wykorzystanie szybkich usprawnień w automatyzacji, w tych przypadkach, gdzie automatyzacja jest nie tylko łatwa do wdrożenia, ale również przynosi duże korzyści, czy też w przypadku wdrożenia automatyzacji na większą skalę, to nowy raport Capgemini Research Institute „Reshaping the future: unlocking automation’s untapped value” pokazuje, że organizacje nie wykorzystują jeszcze w pełni korzyści płynących z automatyzacji.

Instytut Badawczy Capgemini przeprowadził ankietę wśród ponad 700 dyrektorów wyższego szczebla, którzy eksperymentują z automatyzacją lub wdrażają ją w swoich przedsiębiorstwach, i stwierdził, że niewiele organizacji wdraża zastosowania na dużą skalę (tj. wdrożenia, które wykraczają poza projekty pilotażowe i testowe i są wdrażane na większą skalę we wszystkich jednostkach biznesowych lub regionach geograficznych). Dzieje się tak pomimo prognoz, zgodnie z którymi oszczędności kosztów w wysokości od 32 mld USD do 165 mld USD mogą zostać zrealizowane w ciągu najbliższych pięciu lat w różnych sektorach (w tym motoryzacyjnym, handlu detalicznego, użyteczności publicznej i produkcji) poprzez wdrożenie automatyzacji na większą skalę. Spośród organizacji, które eksperymentują z automatyzacją lub wdrażają ją, 25% stosuje automatyzację w sektorze motoryzacyjnym, a następnie w produkcji przemysłowej i handlu detalicznym, w obu przypadkach na poziomie 15%.

Raport ujawnia również, gdzie organizacje dostrzegają największe korzyści w zakresie operacji back-, middle- i front-office oraz przedstawia kluczowe zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób organizacje mogą zwiększyć swoje wysiłki w zakresie automatyzacji, wykorzystując najlepsze praktyki liderów w dziedzinie automatyzacji.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób automatyzacja może przynieść znaczący wzrost Twojej firmy, pobierz raport.

Automation Use Cases_Di...

Wielkość pliku: 2,18 MB File type: PDF

Infographic

Wielkość pliku: 1,49 MB File type: PDF

Sound Bites

Duncan Stott, CIO of Kier Group

The tendency [among organizations] is to sit on the fence and do some proofs of concept and a few easy implementations and see what works, but we need a vision as to what it will ultimately be. CIOs must make a judgement as to what the impact of automation will be.

James Robbins, CIO of ArrowXL

We believe automation will reduce costs by being easy to do business with – we will retain and increase our client base, and therefore, grow our revenue, so it is top line and bottom line growth.

Christian Gottswinter, Head of Central Business Excellence at Siemens

Employees need the confidence of their job environment to support automation. The adoption of an agile workforce includes eliminating the fear of new technologies. Resilience is a major topic in our VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) world and is important to create momentum for digitalization. If an organization doesn’t care, you will not be successful. We have to foster an agile and digital culture with open-minded people to drive value in our digital transformation.

17%

Organizations in the pilot phase

14%

Organizations at proof-of-concept stage

39%

Organizations deployed a few use cases at scale