Przejdź do Treści
Controlling the plants
client story

OCAP wykorzystuje technologię i dane do ponownego wykorzystania co₂

Klient: OCAP, a Linde Group company
Region: Netherlands, Europe
Branża: Energy and utilities

OCAP, przy ścisłej współpracy z Capgemini Engineering, wykorzystuje technologię, aby przejąć pełną kontrolę nad dystrybucją CO₂, umożliwiając jego skuteczne ponowne wykorzystanie i zapobiegając niepotrzebnym emisjom.

Wyzwanie: organizacja OCAP chciała wykorzystać nowoczesne technologie, aby ułatwić śledzenie, pomiar i kontrolowanie dystrybucji CO₂ w celu zmniejszenia nadmiernego zużycia gazu ziemnego, co skutkowałoby niższą emisją CO₂.

Rozwiązanie: organizacja nawiązała współpracę z Capgemini Engineering w celu opracowania i wdrożenia cyfrowego ekosystemu MyOCAP – nowatorskiej platformy, która zapewniłaby organizacji pełny przegląd i kontrolę nad dystrybucją CO₂.

Korzyści:
• niezawodne śledzenie i kontrola dystrybucji CO₂ w OCAP;
• oszczędności wynikające z braku konieczności odwiedzania klientów w celu odczytów przepływomierzy oraz eliminacja błędów wynikających z odczytu ręcznego w celu dokładniejszego fakturowania;
• dostarczanie klientom OCAP cennych informacji na temat ich własnego zużycia CO₂.

Wspieranie pozytywnych zmian

OCAP, czyli Organic CO2 for Assimilation by Plants, to nowoczesna organizacja, która zajmuje się ponownym wykorzystaniem CO₂, aby zapobiegać niepotrzebnym emisjom i zużyciu energii. Jej działania wynikają z faktu, że na całym świecie wytwarza się zbyt dużo CO₂. W związku z tym misją OCAP jest wychwytywanie odpadów węglowych z procesów przemysłowych, a następnie ich redystrybucja tam, gdzie są one potrzebne, eliminując w ten sposób potrzebę dodatkowej produkcji.

Ogrodnicy korzystający ze szklarni potrzebują CO₂, aby ich uprawy rosły lepiej. Do niedawna produkowali CO₂ we własnym zakresieza pomocą kotła lub instalacji skojarzonych zasilanych gazem ziemnym. Takie rozwiązanie zapewniało ciepło niezbędne w szklarniach oraz CO₂, które potrzebują rośliny. Jednak latem, gdy ciepło nie było potrzebne, instalacje te były uruchomiane tylko na potrzeby produkcji CO₂, co generowało straty energii.

OCAP, organizacja należąca do Linde Group, została założona w celu znaczącego ponownego wykorzystania CO₂ – częściowo poprzez pomoc ogrodnikom w spalaniu znacznie mniejszej ilości gazu ziemnego, a nawet w przejściu na zrównoważoną energię, taką jak energia geotermalna czy ciepło odpadowe. W rejonie portu w Rotterdamie wykorzystywane są dwa źródła CO₂. Poprawa jakości CO₂ pozwala OCAP transportować go za pośrednictwem rozległej sieci rurociągów do ponad 600 klientów (szklarni) na terenie Holandii.

Biorąc pod uwagę charakter podejścia OCAP, firma dostrzegła potrzebę wykorzystania potencjału technologii i danych w celu dokładnego śledzenia, pomiaru i kontrolowania dystrybucji CO₂. W tym celu organizacja potrzebowała platformy, która zapewniłaby wgląd i pomoc w zrozumieniu szczegółów, takich jak ilość wychwytywanego CO₂. W związku z tym OCAP zwrócił się do Capgemini Engineering z prośbą o zbudowanie, utrzymanie i wspieranie cyfrowego ekosystemu swojej działalności.

Cyfrowy ekosystem zdolny dostarczać rzeczywiste wyniki

Organizacja zaangażowała Capgemini Engineering, aby wspierać rozwój solidnej i przyszłościowej aplikacji przygotowanej na zamówienie, która ostatecznie stanie się głównym źródłem informacji o emisji dwutlenku węgla. Doprowadziło to do powstania cyfrowego ekosystemu MyOCAP – platformy, która gromadzi dane o zużyciu CO₂ od klientów OCAP, a następnie dostarcza im cennych informacji na ten temat, podobnie jak telefon komórkowy udostępnia użytkownikom statystyki dotyczące wykorzystania transmisji danych.

Platforma zapewnia także dodatkową funkcjonalność pracownikom OCAP. Pozwala na kompleksowe monitorowanie produkcji i zużycia CO₂ oraz pomaga kontrolować dystrybucję do poszczególnych konsumentów. Jest to zwykle wymagane tylko latem, gdy zapotrzebowanie na CO₂ jest większe, niż system jest w stanie dostarczyć.

Capgemini Engineering zadbał również o szczegółowe zaplecze informatyczne do monitorowania procesów. Personel OCAP wykorzystuje powstały system monitorowania do śledzenia dystrybucji CO₂ przez urządzenia rurociągowe w czasie rzeczywistym z centrali zlokalizowanej w Botlek Rotterdam. Ponadto monitorowanie procesów jest niezbędne do śledzenia ważnych detali – takich jak ciśnienie, przepływ i temperatura – aby pomóc w wykrywaniu potencjalnych wycieków i poprawić bezpieczeństwo na skalę całej sieci dystrybucyjnej.

Od czasu powstania platformy organizacja OCAP i Capgemini Engineering rozszerzyły ją o wiele funkcji i możliwości, ponieważ zapotrzebowanie na usługę stale rosło, a technologia była wciąż rozwijana. Od wglądu w dane dotyczące produkcji CO₂ w rejonie Agriport po wdrożenie interfejsu API – usługi internetowej, który pobiera dane dotyczące zużycia z lokalnych urządzeń w terenie, aż po nowe możliwości raportowania – partnerzy skupili się na ciągłym doskonaleniu platformy, aby była ona bardziej skuteczna i opłacalna dla OCAP.

Lepsza przyszłość sektora ogrodnictwa i nie tylko

Innowacyjne rozwiązanie MyOCAP przyniosło szereg znaczących korzyści nie tylko dla OCAP, ale także dla środowiska. Roczne dostawy CO₂ do sektora ogrodnictwa szklarniowego na poziomie 0,6 megaton zapewniają oszczędność w wysokości 0,3 miliarda m³ gazu ziemnego.

Ponadto MyOCAP zapewnił organizacji znacznie lepsze śledzenie i kontrolę sieci dystrybucyjnej, jednocześnie zmniejszając ilość pracy ręcznej potrzebnej do podstawowych zadań – takich jak odczyt liczników – u ponad 600 klientów końcowych. Rozwiązanie sprawiło, że fizyczne wizyty w lokalizacjach klientów stały się zbędne, co pozwoliło zaoszczędzić ogromne ilości czasu i pieniędzy, a jednocześnie wyeliminowało błędy pomiarów ręcznych, które niegdyś prowadziły do nieprawidłowego fakturowania. Klienci OCAP otrzymują również cenne informacje na temat ich własnego zużycia CO₂. Wszystko to przyczyniło się do poprawy produkcji i jakości produktów ogrodniczych poprzez zwiększenie efektywności i strategicznego znaczenia zużycia CO₂. To z kolei pozwoliło na umocnienie konkurencyjnej pozycji holenderskiego rynku ogrodnictwa szklarniowego. Jednocześnie korzyści ze zmniejszonego zużycia gazu ziemnego czerpie również środowisko naturalne.

Aby wesprzeć cel sektora ogrodnictwa szklarniowego, jakim jest osiągnięcie w pełni zrównoważonego rozwoju do 2040 roku, szklarnie muszą mieć dostęp do wystarczającej ilości CO₂ z zewnętrznych źródeł. W związku z tym OCAP i Capgemini Engineering kontynuują długoterminową współpracę, która ma na celu zaoszczędzenie milionów metrów sześciennych gazu ziemnego i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o setki ton.