Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Poznaj możliwości rozwoju w obszarze zarządzania ryzykiem biznesowym.

W ramach obowiązków osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem biznesowym jest zadbanie o to (we współpracy z innymi działami takimi, jak m.in. dział sprzedaży, dostaw czy dział prawny, finanse oraz cyberbezpieczeństwo), by ryzyko związane z transakcjami było właświe rozumiane, identyfikowane i odpowiednio zarządzane podczas wszystkich faz ofertowania. W tym zespole czuwamy również nad tym, by plany ograniczenia ryzyka były tworzone w odpowiedni sposób i wdrażane w kolejnych fazach realizacji projektów.

Get the future you want

Podejmij wyzwanie i sprawdź nasze oferty pracy!