delivery excellence

Dołącz do zespołu realizacji dostaw.

Stając się częścią naszego zespołu ds. realizacji dostaw będziesz odgrywać kluczową rolę we wspieraniu realizacji działań związanych z dostawami, koncentrując się na poprawie produktywności i przyczynianiu się do generowania przychodów.

Będziesz odpowiedzialny za podnoszenie jakości, zapewniając przestrzeganie zasad audytu i zgodności z przepisami oraz skutecznie zarządzając ryzykiem związanym z klientem/kontem. Będziesz pracować nad projektami z różnymi interesariuszami, dążąc do doskonałości operacyjnej i dbając o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta.

W ramach tego obszaru możesz objąć takie stanowiska jak:

  • Delivery executive
  • Engagement manager
  • SCRUM master
  • Delivery quality assurance professional
  • Strategic workforce planner.

Więcej o…

Jako osoba na stanowisku engagement managera, odpowiadasz za wyniki. Tworzysz i zarządzasz środowiskiem, które umożliwia dokładne zarządzanie projektami, odpowiedzialność finansową, napędza innowacje i zrównoważony rozwój.

Podejmij wyzwanie i sprawdź nasze oferty pracy