Zdrowsze życie

Połączony rynek zdrowia i wellness ma rosnąć o 20% rocznie do 2024 roku – co pokazuje, że jest potrzeba tworzenia przez marki takich produktów i usług, które będą zgodne z potrzebami konsumentów w zakresie ich stylu życia.

Konsumenci oczekują od producentów, że informacje o produktach, jakie kupują i z jakich później korzystają, będą jeszcze bardziej transparentne i widoczne. A to sprawia, że wzrasta potrzeba poprawiania możliwości blockchain czy śledzenia, w celu budowania zaufania, lojalności i autentyczności.

R&D oparte na danych

Pomagamy przekształcić działy badawczo-rozwojowe, tak by pomagały w dostarczaniu właściwych produktów we właściwym czasie.

Zdrowsze życie: Pionierskie zmiany w erze konsumentów dbających o zdrowie.


Nasze możliwości badawczo-rozwojowe oparte na danych pomagają organizacjom wprowadzać dane, spostrzeżenia i sztuczną inteligencję do procesu badawczo-rozwojowego. Dzięki temu firmy będą w stanie identyfikować te produkty i usługi, które są dla nich opłacalne, a także będa mogły szybciej wprowadzać je na rynek w oparciu o zachowania konsumentów i trendy rynkowe.

Capgemini pełni rolę cyfrowego partnera inicjatywy Consumer Goods Forum Collaboration for Healthier Lives. Naszym celem jest pomoc członkom w projektowaniu, budowaniu i uruchamianiu inicjatyw, które wykorzystują technologie cyfrowe, inteligentną automatyzację i dane, aby rozwijać ruch Healthier Cart.

Nasze możliwości transformacji biznesowej pomagają naszym klientom stać się liderami, innowatorami, rzecznikami i agentami zmian dla naszej branży i całego świata.