Informatiebeheer

In de wereld van analyses, big data en datascience zijn consistente en geloofwaardige datastandaards, definities van bedrijfstermen, en stamgegevensregels, processen en hiërarchieën van groot belang. Capgemini biedt pragmatische, multifunctionele informatiebeheerdiensten die bedrijven in staat stellen problemen op te lossen en meetbare zakelijke voordelen te realiseren.

Hoe voer je succesvol informatiebeheer uit?

Bedrijven hanteren vaak volwassen methodes op het gebied van beheer van bedrijfsinformatie en stamgegevens. Maar worstelen ondertussen met ingewikkelde, ondoorzichtige en ineffectieve informatiebeheerprogramma’s of zijn daar gewoon nooit aan begonnen. Door het informatiebeheer te verwaarlozen, riskeren organisaties dat ambities op het gebied van analyses, big data en data science niet kunnen worden gerealiseerd. Bovendien gebruiken grote bedrijven vaak grote hoeveelheden beleidsregels en procedures rondom data die achterhaald zijn of slecht worden uitgevoerd.

Informatiebeheer kan bedrijven een aantal belangrijke voordelen bieden:

 • Betere/snellere analyses, geloofwaardiger verslaglegging en prognoses
 • Vermindering van datacomplexiteit en nodeloos ingewikkelde processen
 • Eenvoudiger naleving van regelgeving met betrekking tot gegevensherkomst en ‑traceerbaarheid, zoals naleving van artikel 239 van de Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) voor grotere banken
 • Beter inzicht in welke data er in grote en complexe ‘data lakes’ wordt ondergebracht
 • Het vermijden van dure, data gerelateerde vertragingen in grote implementatieprogramma’s.

Bedrijven hebben dus geen probleem met het begrijpen van het “wat” of “waarom”,  het “hoe” is de grote uitdaging. Maar hoe kunt u een informatiebeheerprogramma opzetten dat effectieve resultaten genereert in alle relevante bedrijfseenheden, afdelingen, systemen en bedrijfsprocessen?

Onderdelen van een informatiebeheer programma

Capgemini adviseert een gestructureerde aanpak die:

 • De vaak brede scope van informatiebeheer opdeelt in beheersbare, geprioriteerde activiteiten
 • Alle relevante belanghebbenden op het gebied van bedrijfsvoering en IT bij het beheer betrekt
 • Iteratief een regelmatige stroom resultaten genereert
 • Uitgaat van een domein-specifieke aanpak, waarmee we de (resultaten van) implementatie kunnen versnellen.

Om succesvol te zijn, moeten informatiebeheer programma’s pragmatisch, actief, inclusief, oplossingsgericht en gefocust op bedrijfswaarde zijn. En wanneer de basis voor het informatiebeheer eenmaal is gelegd – en de leidende principes van efficiëntie, naleving en ondersteuning worden gevolgd – kunnen deze programma’s bijzonder succesvol worden, dat wil zeggen: rendement opleveren en betrokkenheid bereiken van alle belanghebbenden.

Een schat aan ervaring in informatiebeheer

Het is belangrijk dat er duidelijke doelen ten grondslag liggen aan de informatiebeheerprogramma’s en dat er Key Performance Indicators (KPI’s) worden vastgesteld die zijn afgestemd op de business drivers. Dit zorgt ervoor dat bedrijven de effectiviteit van hun programma’s kunnen monitoren. En dit is een voorwaarde om reële besparingen en waarde te bewerkstelligen. Een andere belangrijke stap is dat alle belanghebbenden erkennen dat de business eigenaar is van het informatiebeheer, leiding geeft aan het proces en prioriteiten aangeeft, en dat de IT-afdeling dit beheerproces operationeel vorm geeft, aanstuurt en ondersteunt. Daarom is informatiebeheer de verantwoordelijkheid van de Chief Data Officer (CDO).

Het raamwerk van Capgemini voor informatiebeheer en onze gereedschapskist met  sjablonen, voorbeelden, “best practices” en versnellers zijn gebouwd op onze diepgaande ervaring met vele klantprojecten in uiteenlopende sectoren, landen en bedrijfsculturen.

Klanten vragen ons vaak:

 • De volwassenheid van hun informatiebeheer en de complexiteit van hun informatiebeheer programma te beoordelen
 • Activiteiten op het gebied van informatiebeheer te prioriteren
 • Zorg te dragen voor de ontwikkeling van hun informatiebeheerorganisatie, business cases, stappenplan voor informatiebeheer en interne mobilisatie
 • Relevante‑ gegevens op het gebied van datakwaliteit te meten
 • Referentie‑- en hiërarchie-gegevens effectief te beheren
 • Hen te helpen met de implementatie van een terminologieraamwerk, metadata management en tools voor databeheer.

Capgemini kan u op vele fronten helpen, of u nu behoefte heeft aan advies over de te volgen stappen in de eerste fase van de implementatie, een klankbord wilt dat u met kennis van zaken terzijde staat bij uw informatiebeheer of op zoek bent naar een uiterst bekwame en ervaren technische partner die uitvoering kan geven aan uw informatiebeheer programma.

Wij zorgen ervoor dat uw informatiebeheer programma succesvol van start gaat, en dat dit succes duurzaam wordt. Dit bereiken we door uw onderneming in staat te stellen haar vele belangen op het gebied van informatiebeheer zelf te beheren en beheersen.

Als u wilt dat wij u begeleiden in uw informatiebeheertraject kunt u ons mailen op Insights.global@capgemini.com.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens