verantwoord ondernemen

Bij Capgemini streven we ernaar om verantwoordelijk gedrag in onze dagelijkse bedrijfsvoering te bevorderen.

De Groep heeft een nultolerantie voor omkoping en corruptie. We zetten ons ook in voor eerlijke en open concurrentie en voor het respecteren van internationaal erkende mensenrechten. Bovendien is het voor ons fundamenteel dat we een positieve impact op het milieu en de maatschappij achterlaten wanneer we in samenwerking met lokale en wereldwijde leveranciers waarde leveren aan onze klanten. 
 
Ook zetten we ons volledig in om alle persoonsgegevens te beschermen die aan ons zijn toevertrouwd als onderdeel van onze activiteiten. Data zijn een belangrijke pijler van onze strategie en we zijn van plan toonaangevend te blijven op het gebied van gegevensbescherming. 

Als onderdeel van ons ESG-beleid voor milieu, maatschappij en governance hebben wij ons het volgende tot doel gesteld:

In 2030 hebben leveranciers die 80% van het aankoopbedrag van het voorgaande jaar halen, onze ESG-normen geaccepteerd.

Responsible behaviors and business practices

As a responsible and ethical business, Capgemini has zero tolerance for corruption.

We voluntarily signed the UN Global Compact in 2004, committing to “work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.”  
 
Our Anti-Corruption Compliance Program is part of this commitment to maintain and promote world-class standards of business integrity and trust, wherever we operate.

We are committed to conduct our business in a way guided by the principles of fair and open competition, and in full adherence to the applicable competition laws. Complying with such legislation leads to better business, and builds the trust of our clients and the general public.

It also prevents financial and reputational damages to Capgemini. Hence we have adopted a Group Competition Laws Policy which is binding for all Capgemini employees. 

We strive to guarantee an alignment with our ethical standards, and the expectations of our clients.

For over ten years, the Group has had a mandatory purchase order policy and Global Purchasing System, which gives a clear picture of all our activities, from sourcing to payment. 

Our Supplier Standards of Conduct sets the minimum commitment we expect from our suppliers with regard to CSR, ethics and anti-bribery, regulatory compliance, and business relationship standards.

We are committed to protecting all data entrusted to us and defending our business, and our clients, against cyberattacks. 

We strive to protect and promote human rights across our value chain, and in accordance with international standards. 

There has never been a better time to leverage technology and human capabilities to tackle Environment, Social and Governance challenges.

Ons beleid

Als we ons allemaal, de Groep, onze klanten, onze mensen en onze partners en leveranciers, houden aan het door ons opgestelde beleid, waarborgen we onze integriteit en onze naleving van de wet.

Onze ethische hulplijn SpeakUp is dag en nacht bereikbaar om problemen te melden en advies of begeleiding te vragen over acties of gedragingen die niet in overeenstemming zijn met onze waarden, onze Richtlijn Bedrijfsethiek, daarmee samenhangende ethische of complianceregels, of de toepasselijke wetgeving. Meld het ook als dit aanzienlijke gevolgen kan hebben voor vitale belangen van Capgemini en gelieerde ondernemingen.