Ga direct naar inhoud
Policy

Gedragscodes voor leveranciers

Onze gedragscodes voor leveranciers beschrijven de minimale inzet die Capgemini van leveranciers verwacht met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en normen voor ethiek, omkoping, naleving van regelgeving en zakelijke relaties. 

Van alle leveranciers van Capgemini wordt verwacht dat ze zich zonder uitzondering houden aan onze gedragscodes voor leveranciers, ongeacht het type en de waarde van onze gezamenlijke activiteiten. 

De gedragsnormen bevatten onze principes met betrekking tot de naleving van internationale, nationale en lokale wetgeving, mensenrechten, arbeidsrechten en moderne slavernij. Ze schetsen ook de verplichting van onze leveranciers om hun zaken te doen met de hoogste normen van integriteit, waarbij alle vormen van corruptie, omkoping, afpersing of verduistering en oneerlijke handelspraktijken worden vermeden.