Ga direct naar inhoud

Pensioenen

Capgemini Pensioendiensten: naar zelfservice en persoonlijke dienstverlening

Pensioen gaat iedereen aan. De meeste Nederlanders bouwen een pensioen op via hun werkgever. Dat gebeurt bij het pensioenfonds van het bedrijf of de bedrijfstak, of bij een pensioenverzekeraar.

Actueel zijn onderwerpen als fusies van fondsen, consolidatie in de markt, dekkingsgraden en veranderingen van het pensioenstelsel. Kernvraag daarbij: hoe te zorgen voor een betrouwbare pensioenopbouw voor deelnemers tegen zo laag mogelijke kosten?

Wat wij zien in de markt

Communicatie steeds intensiever en persoonlijker

Voor pensioenfondsen, -verzekeraars en –uitvoerders wordt communicatie steeds belangrijker. En intensiever. Deelnemers vragen méér dienstverlening, bij voorkeur online en nauwkeurig toegespitst op individuele situaties. Veel deelnemers willen geen algemene maar persoonlijke informatie over hun pensioen. Want: hoe zit het in mijn specifieke situatie?

Technologie voor zelfservice en persoonlijke keuzes

De sleutel is technologie. Geavanceerde toepassingen voorzien deelnemers van de individuele informatie die zij zoeken. Denk techniek voor zelfservices, simulaties en het maken van persoonlijke keuzes.

Technologie voor lagere kosten en meer efficiency

Bovendien kunnen handmatige handelingen en processen met slimme toepassingen worden geautomatiseerd. Voordeel voor pensioenfondsen, -verzekeraars en –uitvoerders zijn lagere kosten en meer efficiency en meer inzicht. Zo hebben case managers meer tijd voor bijvoorbeeld klantcontact en persoonlijke aandacht.

Wat we doen

Business Process as a Service 

De volledige uitvoering van de processen van een pensioenuitvoeringsorganisatie.

Software as a Service 

Uitvoering van specifieke processen o.a. met gebruik van software en tools die altijd voldoen aan laatste wetgeving en veiligheidseisen.

Consultancy

Advies over ontwerp en inrichting van een uitvoeringsorganisatie

Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel koos als eerste fonds voor Capgemini als haar nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO). Vanaf 2021 is Capgemini verantwoordelijk voor de uitvoering van alle operationele processen.

Belangrijke redenen voor het Pensioenfonds Detailhandel zijn de grote flexibiliteit in de uitvoering en ontwikkeling van diensten, de innovatiekracht om persoonlijke dienstverlening te verbeteren, en de internationale schaal van Capgemini. Zo hebben deelnemers de nieuwste simulatietools om hun eigen pensioensituatie in kaart te brengen en kunnen op basis van actuele informatie direct hun persoonlijke keuzes maken.

Fondsbestuurders hebben direct inzicht in de administratieve prestaties van hun fonds, in de status van processen en het onderhanden werk bij haar uitvoerder. Bovendien zijn de algemene uitvoeringskosten lager dan voorheen, omdat veel processen volledig zijn geautomatiseerd.

Maak kennis met onze experts

Sigrid Richters

Domain Lead Insurance & Pensions, Engagement Manager Pensioen Services

Peter Blom

Head of Operations Pensioen Services

Sander Duijvis

Product Owner Pensioen Services

Richard van den Bergh

Data Quality lead Pensioen Services

Leonie Diderich

Lead Transformation & Innovation,Business Transformatie & Innovatie