Ga direct naar inhoud

Pensioenen

Capgemini Pensioendiensten: naar zelfservice en persoonlijke dienstverlening

Pensioen gaat iedereen aan. De meeste Nederlanders bouwen een pensioen op via hun werkgever. Dat gebeurt bij het pensioenfonds van het bedrijf of de bedrijfstak, of bij een pensioenverzekeraar. Actueel zijn onderwerpen als fusies van fondsen, consolidatie in de markt, dekkingsgraden en veranderingen van het pensioenstelsel. Kernvraag daarbij: hoe te zorgen voor een betrouwbare pensioenopbouw voor deelnemers tegen zo laag mogelijke kosten?

Communicatie steeds intensiever en persoonlijker

Voor pensioenfondsen, -verzekeraars en –uitvoerders wordt communicatie steeds belangrijker. En intensiever. Deelnemers vragen méér dienstverlening, bij voorkeur online en nauwkeurig toegespitst op individuele situaties. Veel deelnemers willen geen algemene maar persoonlijke informatie over hun pensioen. Want: hoe zit het in mijn specifieke situatie?

Technologie voor zelfservice en persoonlijke keuzes

De sleutel is technologie. Geavanceerde toepassingen voorzien deelnemers van de individuele informatie die zij zoeken. Denk techniek voor zelfservices, simulaties en het maken van persoonlijke keuzes.

Technologie voor lagere kosten en meer efficiency

Bovendien kunnen handmatige handelingen en processen met slimme toepassingen worden geautomatiseerd. Voordeel voor pensioenfondsen, -verzekeraars en –uitvoerders zijn lagere kosten en meer efficiency en meer inzicht. Zo hebben case managers meer tijd voor bijvoorbeeld klantcontact en persoonlijke aandacht.

Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel koos als eerste fonds voor Capgemini als haar nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO). Vanaf 2021 is Capgemini verantwoordelijk voor de uitvoering van alle operationele processen.

Belangrijke redenen voor het Pensioenfonds Detailhandel zijn de grote flexibiliteit in de uitvoering en ontwikkeling van diensten, de innovatiekracht om persoonlijke dienstverlening te verbeteren, en de internationale schaal van Capgemini. Zo hebben deelnemers de nieuwste simulatietools om hun eigen pensioensituatie in kaart te brengen en kunnen op basis van actuele informatie direct hun persoonlijke keuzes maken.

Fondsbestuurders hebben direct inzicht in de administratieve prestaties van hun fonds, in de status van processen en het onderhanden werk bij haar uitvoerder. Bovendien zijn de algemene uitvoeringskosten lager dan voorheen, omdat veel processen volledig zijn geautomatiseerd.

Maximale flexibiliteit in 3 sporen van dienstverlening

Service model voor DB- en DC-regelingen

Capgemini biedt een servicemodel met diverse diensten, zoals opzet, implementatie, transitie en uitvoering van pensioenadministraties.

Maximaal flexibel bij nieuwe diensten en functionaliteiten

De architectuur van het platform is flexibel. Zo kunnen nieuwe wetgeving en specifieke wensen eenvoudig worden doorgevoerd. Ook nieuwe diensten en functionaliteiten en de uitgangspunten van het nieuwe pensioenakkoord zijn snel toe te voegen of aan te passen.

Drie sporen van dienstverlening:

 1. Business Process as a Service – de volledige uitvoering van de processen van een pensioenuitvoeringsorganisatie.
 2. Software as a Service – uitvoering van specifieke processen o.a. met gebruik van software en tools die altijd voldoen aan laatste wetgeving en veiligheidseisen.
 3. Consulting – advies over ontwerp en inrichting van een uitvoeringsorganisatie. Waaronder:
  • Strategie studies over de pensioenmarkt, fondsen en verzekeraars.
  • Opzet, processen, procedures en bemensing van uitvoeringsorganisaties.
  • Architectuur, ontwerp en bouw van IT-organisaties en –systemen, inclusief groei- en ontwikkelingsstrategieën.
  • Realisatie van adviezen, zoals consultancy, communicatie, project-, transitie- en verandermanagement.

Capgemini Pensioendiensten: 10 voordelen

Voor pensioenaanbieders heeft ons servicemodel enkele belangrijke voordelen:

 1. Beschikbaarheid van alle benodigde expertise: van advisering t/m realisatie.
 2. Capgemini’s scope op de internationale financiële en pensioenmarkten en de relevante ontwikkelingen op andere markten.
 3. Keuze voor volledige of gedeeltelijke uitbesteding van de pensioenadministratie.
 4. Flexibiliteit dankzij een overzichtelijk IT-platform opgebouwd uit componenten.
 5. Permanente beschikbaarheid van systemen.
 6. Duurzame en schaalbare oplossingen.
 7. Wereldwijde state of the art beveiliging.
 8. Actueel inzicht in alle facetten van de uitvoeringsprocessen.
 9. Continue innovatieve vooruitgang:
  • Zelfservices voor deelnemers, zoals simulaties en rekenmodules bij veranderingen in de persoonlijke omstandigheden (trouwen, kinderen, nieuwe baan, scheiden, overlijden).
  • Toepassing van state of the art technologie en inzichten als AI, chatbots, NLP.
  • Een Innovation Board met financiële, pensioen- en IT-specialisten die samen met onze relaties keuzes voor de toekomst maken.
 10. Kostenreductie dankzij grote inkoopcontracten bij Capgemini partners, gebruik van onze mondiale delivery centers en vergaande automatisering van handelingen en controles.

Thought Leadership

Capgemini is al decennia een van de grootste mondiale spelers in consultancy en IT. Over de hele wereld zorgen we voor het beheer en onderhoud van de bedrijfskritische systemen van organisaties in tal van sectoren. Financiële dienstverlening is een van onze kerndomeinen. Daarnaast doen we continu onderzoek naar ontwikkelingen en trends, publiceren regelmatig over onze bevindingen, ontwikkelen visies en leveren services, diensten en technologische oplossingen aan de nationale en internationale financiële dienstverleners.

De trend van meer persoonlijke online dienstverlening speelt in de financiële sector al sinds begin deze eeuw. Banken lopen daarin voorop, verzekeraars volgen en ook de aanbieders van meer complexe financiële producten als pensioen, gebruiken steeds meer nieuwe  technologie. Prioriteit hierbij is de stabiliteit, continuïteit en vertrouwen in financiële instellingen. Kern daarvan is inzicht, zelfredzaamheid en op de persoonlijke situatie toegespitste simulaties in begrijpelijke taal.

Essentieel in de visie van Capgemini is dan ook het centraal stellen van de pensioenklant: de werkgevers en de deelnemers. De aandacht voor het pensioen hangt vaak samen met leeftijd. De ervaring leert dat deelnemers rond hun 50ste levensjaar zich echt in hun pensioen verdiepen. Terwijl het juist belangrijk is al op jongere leeftijd hiermee bezig te zijn.

Capgemini wil die betrokkenheid stimuleren. Hoe jonger, hoe beter en toepassing van slimme, gebruiksvriendelijke technologie kan daarbij helpen. Daarom zetten we in op het personaliseren van diensten en techniek voor selfservice en simulatie. Die maken de pensioenmaterie voor deelnemers transparant en begrijpelijk. Deelnemers hebben altijd een actueel inzicht in statusinformatie, in benodigde acties en wijzigingen en kunnen deze ook zelf afhandelen. Wij geloven dat we door deze wijze van inrichten van onze service, werkgevers en deelnemers een steeds meer individuele en persoonlijke benadering bieden. Daarbij blijven we innovaties toetsen op toepasbaarheid en toegevoegde waarde

Maak kennis met onze experts

Arie Edens

Nick Lapidaire