Ga direct naar inhoud

Aanpak van ESG

Er is nog nooit een beter moment geweest om met technologie en menselijke capaciteiten de uitdagingen op het gebied van Environment, Social en Governance (ESG) aan te pakken.

ESG-beleggerswebinar

CEO Aiman Ezzat presenteert ons beleid en onze prioriteiten in december 2021

ESG is ingebed in onze bedrijfsstrategie en richt zich op acht prioriteiten die cruciaal zijn voor een gedeeld succes

We willen de hoeksteen van ons ecosysteem zijn voor blijvende positieve ESG-effecten. Met het inzetten van de spirit en de energie van onze Capgemini-teams, onze operationele excellence, innovatieve bedrijfsmiddelen en partnerschappen met toegevoegde waarde verhogen we voortdurend onze ESG-prestaties en ontwikkelen we oplossingen en diensten om de milieuprestaties van onze klanten aanzienlijk te verbeteren.

Daarom richten we ons op acht cruciale ESG-prioriteiten die een grote positieve impact hebben op het bedrijfsmodel van Capgemini, op de waardeverhogende factoren en op onze stakeholders.

Ons ESG-beleid

Ons ESG-beleidsdocument, dat in november 2021 is gepubliceerd, beschrijft onze beloftes, aanpak en prioriteiten op het gebied van milieu-, sociale en governancekwesties

  Energy Policy Statement Capgemini Nederland and Sogeti Nederland

  Dit Policy Statement is van toepassing op alle locaties die door Capgemini en Sogeti Nederland worden beheerd, daarnaast op alle werknemers en leveranciers van Capgemini en Sogeti Nederland.

   Environmental Policy Statement Capgemini Nederland

   Deze beleidsverklaring is van toepassing op alle door Capgemini Nederland beheerde locaties, alle werknemers en door Capgemini Nederland ingeschakelde leveranciers en allianties.

    Onze acht prioriteiten

    Milieu

    Prioriteit A | Actie ondernemen tegen klimaatverandering door in 2025 CO2-neutraal te zijn en een klimaatneutraal bedrijf te worden

    Prioriteit B | Leiding geven aan een CO2-arme economische transitie door onze klanten te helpen hun milieubeloften na te komen

    Sociaal

    Prioriteit C | Onophoudelijk investeren in onze talenten door op unieke wijze de vaardigheden van morgen te ontwikkelen

    Prioriteit D | Een diverse, inclusieve en hybride werkomgeving nastreven

    Prioriteit E | Digitale inclusie in onze gemeenschappen ondersteunen

    Governance

    Prioriteit F | Een divers en verantwoordelijk bestuur bevorderen

    Prioriteit G | Te allen tijde hoge ethische normen handhaven voor wederzijdse groei

    Prioriteit H |
    Gegevens, infrastructuur en identiteit beschermen en beveiligen

    Onze 11 doelstellingen

    Milieu

    Doelstelling 01
    Uiterlijk in 2025 koolstofneutraal zijn voor onze eigen activiteiten en in 2030 voor onze hele toeleveringsketen, en ernaar streven om ruim voor 2050 een net zero-bedrijf te worden.

    Doelstelling 02
    Overgang naar 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2025 en elektrische voertuigen tegen 2030

    Doelstelling 03
    Onze klanten helpen om tegen 2030 10 miljoen ton Co2 eq te besparen.

    Ontdek meer over milieu

    *Onze oorspronkelijke doelstelling, zoals gepubliceerd in ons ESG-beleid in 2021, was om ruim voor 2050 net zero te worden. Sindsdien hebben we onze net zero doelstellingen verfijnd in overeenstemming met de nieuwe Corporate Net-Zero Standard van het Science Based Target initiative (SBTi ). Capgemini’s verfijnde net zero doelstellingen zijn door de SBTi beoordeeld en in juli 2022 goedgekeurd. Ons nieuwe hoofddoel is om tegen 2040 de koolstofuitstoot in de scopes 1, 2 en 3 met 90% te verminderen ten opzichte van de uitgangssituatie in 2019. Zie voor meer informatie het Capgemini Environmental Sustainability Report 2021/2022.
    Sociaal

    Doelstelling 04
    Het gemiddelde aantal leeruren per werknemer jaarlijks met 5% verhogen om permanente educatie te garanderen

    Ontdek meer over learning & development


    Doelstelling 05
    40% vrouwen in onze teams per 2025

    Ontdek meer over diversiteit & inclusie


    Doelstelling 06
    5 miljoen begunstigden ondersteund door ons programma voor digitale inclusie tegen 2030

    Ontdek meer over digitale inclusie
    Governance

    Doelstelling 07
    30% vrouwen in leidinggevende functies in 2025

    Ontdek meer over diversiteit & inclusie


    Doelstelling 08
    Optimale corporate governance handhaven

    Ontdek meer over board operations


    Doelstelling 09
    Meer dan 80% van het personeel houdt een ethische score tussen 7 en 10.

    Ontdek onze ethische cultuur


    Doelstelling 10
    Tegen 2030 zullen leveranciers die 80% van het aankoopbedrag van het voorgaande jaar vertegenwoordigen, onze ESG-normen hebben onderschreven.

    Meer over responsible business


    Doelstelling 11
    Erkend worden als koploper op het gebied van gegevensbescherming en cyberbeveiliging.

    Ontdek meer over cybersecurity en gegevensbescherming

    Vind meer informatie over ESG in het speciale gedeelte van onze pagina’s over relaties met investeerders.