Ga direct naar inhoud

Onze ethische cultuur

Onze zeven waarden – eerlijkheid, durf, vertrouwen, vrijheid, plezier, bescheidenheid en teamgeest – vormen een uitdrukking van onze persoonlijkheid.

Hoewel we onze cultuur voortdurend ontwikkelen, blijven onze waarden constant: we verliezen nooit uit het oog wie we zijn. Als echte ondernemers koesteren en stimuleren we individuele vrijheden en initiatieven, binnen de discipline van perfecte afstemming op onze waarden.

We definiëren onze ethische cultuur als een streven om het gedrag van al onze teamleden over de hele wereld te sturen. Dit betekent het aannemen van een ethische benadering, die begint met vragen stellen, nadenken over de rechtvaardiging van acties en beslissingen. Dit vereist een onderzoekende geest, en dialoog en debat om te discussiëren in het licht van onze waarden, en te definiëren wat ‘het juiste doen’ betekent in ons bedrijf.

Een van ‘s werelds meest ethische bedrijven®

Jaar na jaar koesteren we onze ethische cultuur en we verbeteren voortdurend onze aanpak. Hierdoor zijn we een van de meest vertrouwde en gerespecteerde bedrijven geworden, tien jaar op rij erkend als een van ‘s werelds meest ethische bedrijven® door het Ethisphere® Institute.

10 jaar erkenning

Deze erkenning benadrukt onze positie als ethische werkgever bij uitstek en maakt ons tot een verantwoordelijke speler in de ogen van onze externe stakeholders.

We werken met mensen. Het beschermen en bevorderen van mensenrechten is diep geworteld in onze bedrijfscultuur. De eerbiediging van deze grondrechten is een eerste vereiste voor het bereiken van onze doelstellingen om in overeenstemming met onze waarden te handelen. Onze toewijding aan mensenrechten vormt de basis voor onze overkoepelende Richtlijn Bedrijfsethiek, samen met de rest van ons beleid. Dit betreft ons hele ecosysteem: van de toeleveringsketen en klanten tot de lokale samenlevingen waarin we actief zijn. Om eventuele schendingen van mensenrechten aan te pakken is onze ethische hulplijn SpeakUp dag en nacht toegankelijk.

Onze Richtlijn Bedrijfsethiek beschrijft wie we willen zijn en vertaalt onze waarden in ethische principes en verwacht gedrag.

In 2021 is ons trainingsprogramma vernieuwd om de ethische cultuur binnen het bedrijf te bevorderen en te promoten. Onze medewerkers beschikken over alles wat nodig is om meer te weten te komen over de waarden en ethische cultuur binnen de Group. Deze training is verplicht voor alle medewerkers en moet jaarlijks worden gevolgd.

Als een van ‘s werelds meest ethische bedrijven van de afgelopen tien jaar nemen we de tijd om samen over ethiek te praten. We vragen regelmatig om feedback en geven onze medewerkers de gelegenheid om onze inzichten te verrijken en onze ethische cultuur verder te versterken. We zorgen ervoor dat we handelen in lijn met deze feedback en streven naar continue verbetering.

Capgemini vertrouwt erop en verwacht van medewerkers dat ze ethische problemen te goeder trouw melden. SpeakUp, onze ethiekhulplijn die 24×7 beschikbaar is via internet en telefoon, is niet alleen een hulpmiddel. Het is een uiting van ons streven om naar onze werknemers te luisteren, eerlijk te zijn bij het onderzoeken van problemen, nauwgezet en rechtvaardig te zijn binnen de organisatie, vertrouwelijkheid te handhaven en melders te beschermen tegen elke vorm van vergelding.

Bij Capgemini is onze ethische cultuur de drijvende kracht achter onze visie op AI. Als leider in digitale transformatie zetten we ons in voor de adoptie van AI op een manier die duidelijke voordelen oplevert binnen een vertrouwd kader.

Onze Code of Ethics for AI helpt ons bij het inbedden van ethisch denken in ons AI-gerelateerde werk. Het bevat concrete voorbeelden van projecten die we hebben opgeleverd en is bedoeld om ethische discussies binnen het bedrijf, met onze klanten en met onze stakeholders te vergemakkelijken.

Capgemini erkent dat een conflict tussen belangen iedereen kan overkomen, maar het moet aan de organisatie worden gemeld en opgelost. We hebben de webtool Declare ontwikkeld, die helpt om belangenconflicten vertrouwelijk op te lossen.

Ons beleid inzake belangenconflicten (CoI) is ontworpen om werknemers te laten inzien hoe ze belangenconflicten kunnen herkennen, melden en oplossen.