Ga direct naar inhoud

Milieu

Wij ondernemen actie om de klimaatverandering grondig aan te pakken, een van de grootste maatschappelijke uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd.

Als een maatschappelijk verantwoordelijk bedrijf zijn we vastbesloten om een leidende rol te spelen en ervoor te zorgen dat technologie een duurzame toekomst creëert. Wij stimuleren interne veranderingen in elk aspect van onze activiteiten en helpen onze klanten hun eigen ecologische uitdagingen aan te pakken. Wij werken ook samen met onze partners en leveranciers, start-ups, beleidsmakers, overheden en academici om samen een duurzame vooruitgang te boeken. 
 
Wij zetten ons al vele jaren in om onze koolstofuitstoot te verminderen en waren een van de eerste bedrijven in onze bedrijfstak die onze koolstofreductiedoelstellingen lieten valideren door het Science-Based Targets-initiatief (SBTi). Onze huidige doelstellingen zijn gevalideerd als zijnde in lijn met het reductieniveau dat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken.
 
In december 2021 werd onze leidende positie in de aanpak van klimaatverandering opnieuw erkend door de wereldwijde ecologische non-profit CDP, die ons op hun prestigieuze ‘A-lijst’ plaatste.

“IK HEB ACTIE TEGEN KLIMAATVERANDERING CENTRAAL GESTELD IN DE PRIORITEITEN VAN ONZE GROEP.”

Aiman Ezzat, Chief Executive Officer van Capgemini

Onze doelstellingen

Als onderdeel van ons milieu-, sociale en governancebeleid hebben wij doelstellingen vastgesteld om het volgende te bereiken:

– Zelf uiterlijk in 2025 CO2-neutraal zijn en tegen 2030 in onze toeleveringsketen. En we verbinden ons ertoe om ruim voor 2050 een net zero bedrijf te zijn

– Overgang naar 100% duurzame elektriciteit tegen 2025 en elektrische voertuigen tegen 2030

– Onze klanten helpen om 10 miljoen ton CO2 eq te besparen tegen 2030

*Onze oorspronkelijke doelstelling, zoals gepubliceerd in ons ESG-beleid in 2021, was om ruim voor 2050 net zero te worden. Sindsdien hebben we onze net zero doelstellingen verfijnd in overeenstemming met de nieuwe Corporate Net-Zero Standard van het Science Based Target initiative (SBTi ). Capgemini’s verfijnde net zero doelstellingen zijn door de SBTi beoordeeld en in juli 2022 goedgekeurd. Ons nieuwe hoofddoel is om tegen 2040 de koolstofuitstoot in de scopes 1, 2 en 3 met 90% te verminderen ten opzichte van de uitgangssituatie in 2019. Zie voor meer informatie het Capgemini Environmental Sustainability Report 2023.

Vooruitgang boeken op ons traject naar net zero

De transformatie naar net zero op schaal en het tempo die wij hebben nagestreefd, is ambitieus. Het heeft een materiële invloed op elk aspect van de manier waarop wij werken, van inkoop- en IT-activiteiten tot personeelsbeleid en business-modellen.
 
Wij versnellen onze aanpak van CO2-reductie in de belangrijkste gebieden waar we impact maken:

Onze weg naar klimaatneutraal - Energie: transitie naar 100% duurzame elektriciteit, grotere verduurzaming van onze kantoren - Reizen: verminderen van de uitstoot door reizen via ons CO2-arme digitale leveringsmodel, overgang naar een elektrisch wagenpark, verminderen van de impact van het woon-werkverkeer van werknemers - Toeleveringsketen: verminderen van de CO2-impact van onze toeleveringsketen - CO2 compensatie: neutraliseren van de effecten van restemissies met compensatie voor de verwijdering van CO2 - Wereldwijd kader voor samenwerking: leiding geven aan een wereldwijde duurzaamheid, samenwerken met klanten en partners, onze mensen in staat stellen om de duurzame toekomst te helpen creëren die wij willen.

Als wereldwijd bedrijf hebben onze vele reizen, zoals zakenreizen en woon-werkverkeer, een van onze grootste effecten op het milieu. Wij vergroten onze virtuele samenwerkingsmogelijkheden en initiatieven op het gebied van digitale werkplekken en creëren tegelijkertijd een nieuw kader voor het verbinden van mensen, waar ze ook zijn. Voor de noodzakelijke reizen zorgen wij ervoor dat onze mensen CO2-arme keuzes kunnen maken.

Wij hebben de uitrol van een hybride en elektrisch wagenpark versneld en in lijn met onze EV100-inzet verhogen wij onze investeringen in elektrische oplaadpunten aanzienlijk. Aangezien de uitstoot van bedrijfswagens vóór COVID-19 10% uitmaakte van onze uitstoot van zakenreizen, zal deze overgang naar verwachting een aanzienlijke impact hebben.

Volgens ons RE100-voornemen voor duurzame elektriciteit rollen we een strategie voor duurzame energie uit om onze doelstelling van 100% duurzame elektriciteit voor 2025 te halen. Wij verhogen ook de duurzaamheidsprestaties van onze kantoren en datacenters en intensiveren onze focus op energie-efficiëntie.

Duurzame bedrijven hebben duurzame toeleveringsketens nodig. Wij zijn er trots op dat we opnieuw een plaats hebben verdiend als toonaangevend bedrijf op CDP’s 2021 Supplier Engagement Leaderboard voor het nemen van stappen om het niveau van de klimaatactie in onze hele waardeketen te verhogen.

Capgemini heeft zich gecertificeerd voor de CO2 -Prestatieladder. De prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.SKAO.nl). Capgemini heeft zich gecertificeerd voor niveau 5.

Our impact

A List
erkenning van het CDP voor leiderschap in de aanpak van klimaatverandering
58%
van onze elektriciteit nu uit hernieuwbare bronnen
93%
Capgemini personeel gedekt door Global EMS 140001

  Voortgang rapporteren

  Elk jaar geven we een transparant overzicht van onze ecologische inspanningen.

  Ons milieubeleid

  De benadering door Capgemini van duurzaam ondernemen wordt gestuurd door een reeks beleidsregels die regelmatig worden geactualiseerd.

   Zienswijzen van expert perspectives

   Toonaangevende duurzaamheid

   Bekijk onze nieuwste thought leadership, ideeën en inzichten over een onderwerp dat de toekomst van het bedrijfsleven en de samenleving gaat vormgeven.

    Onze klanten helpen met hun duurzaamheidsuitdagingen

    Ons duurzaamheidskader stelt onze klanten in staat en ondersteunt deze om elke fase van hun traject naar net zero te versnellen.

     Verhalen van onze mensen

     Onze benadering van ESG

     Onze overtuiging is dat er nog nooit een beter moment is geweest om technologie en menselijke capaciteiten te benutten om uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) aan te pakken.