Ga direct naar inhoud

CO2 -Prestatieladder

Capgemini heeft zich gecertificeerd voor de CO2 -Prestatieladder. De prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.SKAO.nl). Capgemini heeft zich gecertificeerd voor niveau 5.

Dit houdt onder meer in dat Capgemini:

  • Zijn CO2-emissies rapporteert conform ISO 14064-1 (de carbon footprint);
  • Beschikt over kwantitatief geformuleerde doelstellingen om deze CO2-emissies te reduceren;
  • Een actieve rol heeft in sector of keteninitiatieven rond klimaatverandering, en
  • De carbon footprint en de genoemde doelstellingen zowel intern als extern communiceert.

Hieronder een overzicht waar de relevante informatie en documenten conform Handboek 3.1 par 6.1.3 te vinden zijn:

3B1 / 4B2 / 5B2 / 3C1

5C1 / 3D1 / 4D1 / 5D1

4A1 / 3D1 / 4D1 / 5D3

https://www.skao.nl/nl/certificaathouders en onderstaande documenten.