Ga direct naar inhoud

CO2 -Prestatieladder

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.SKAO.nl).

Dit houdt onder meer in dat Capgemini & Sogeti Nederland:

  • CO2-emissies rapporteren conform ISO 14064-1 (de carbon footprint);
  • Beschikken over kwantitatief geformuleerde doelstellingen om deze CO2-emissies te reduceren;
  • Een actieve rol spelen in sector of keteninitiatieven rond klimaatverandering, en
  • De carbon footprint en de genoemde doelstellingen zowel intern als extern communiceren.

Hieronder een overzicht van de relevante informatie en documenten conform Handboek 3.1:

3B1-4B2-5B2-3C1-5C1-3D1-4D1-5D1

4A1-3B1-4D1-5D1

CO2 Prestatieladder certificaat