Ga direct naar inhoud

Waarden en ethiek

De kern van onze identiteit

Bij Capgemini vormen onze waarden en ethiek de kern van onze identiteit. Onze zeven waarden inspireren onze medewerkers in hun bijdragen aan onze ethische cultuur. De oprichter van Capgemini, Serge Kampf, was er diep van overtuigd dat een goede ethiek een essentiële basis is voor winstgevend en duurzaam ondernemen. Vanaf het begin heeft Capgemini zich onderscheiden met dit geloof in ethisch zakendoen en onze toewijding aan onze kernwaarden.

Vooroplopen naar een ethische toekomst met onze waarden in het hart; het naleven van onze ethische principes in alles wat we doen.

“Onze waarden vormen de kern van onze onderneming en zijn kenmerkend geworden: een ondernemende geest boven alles, met respect voor alle culturen en liefde voor onze klanten.”

Paul Hermelin, voorzitter van de Board of Directors

Onze zeven waarden

Onze zeven waarden – eerlijkheid, durf, vertrouwen, vrijheid, plezier, bescheidenheid en teamgeest – vormen een uitdrukking van onze persoonlijkheid. Hoewel we onze cultuur voortdurend ontwikkelen, blijven onze waarden constant: we verliezen nooit uit het oog wie we zijn. Als echte ondernemers koesteren en stimuleren we individuele vrijheden en initiatieven, binnen de discipline van perfecte afstemming op onze waarden.

Loyaliteit, integriteit, oprechtheid, een volledige afwijzing om een slinkse methode te gebruiken om er zakelijk beter van te worden of enige vorm van voordeel te behalen. Noch groei, noch winst, noch onafhankelijkheid hebben enige echte waarde, tenzij ze worden gerealiseerd door volledige eerlijkheid en integriteit.

En iedereen in de Group weet dat elk gebrek aan openheid en integriteit in onze zakelijke transacties onmiddellijk zal worden bestraft.

Flair voor ondernemerschap en een verlangen om weloverwogen risico’s te nemen en betrokkenheid te tonen (natuurlijk gekoppeld aan een vastberadenheid om verplichtingen na te komen). Dat is de ziel van competitiviteit: standvastigheid in het nemen van beslissingen of in het afdwingen van de implementatie ervan, een acceptatie om periodiek iemands meningen en de status quo uit te dagen. Durf moet ook worden gecombineerd met een zekere mate van voorzichtigheid en een bijzondere scherpzinnigheid. Zonder dit is een manager in werkelijkheid slechts gevaarlijk en roekeloos.

De bereidheid om zowel individuen als teams te motiveren; om beslissingen zo dicht mogelijk bij het punt te laten nemen waarop ze in de praktijk worden gebracht.

Vertrouwen betekent ook prioriteit geven aan werkelijke openheid naar andere mensen en een zo breed mogelijke uitwisseling van ideeën en informatie.

Onafhankelijk zijn in denken, oordelen en daden, een ondernemende geest, creativiteit. Dit betekent ook tolerantie, respect voor anderen en voor verschillende culturen en gebruiken: een essentiële kwaliteit in een multiculturele wereldwijde group.

Je goed voelen over het deel uitmaken van het bedrijf of jouw team, trots zijn op wat je doet, een gevoel van voldoening hebben in de zoektocht naar betere kwaliteit en meer efficiëntie, je onderdeel voelen van een uitdagend project.

Eenvoud, het tegenovergestelde van pretentie, arrogantie en opschepperij.

Eenvoud impliceert geen naïviteit (eenvoudig betekent niet onnozel!); het gaat meer om discreet zijn, natuurlijke bescheidenheid tonen, gezond verstand, aandacht hebben voor anderen en de moeite nemen om door hen begrepen te worden. Het gaat om openhartig zijn in werkrelaties, losser worden, gevoel voor humor hebben.

Solidariteit, vriendschap, trouw, vrijgevigheid, eerlijkheid bij het delen van de voordelen van collectief werk; en het aanvaarden van verantwoordelijkheden en een instinctieve bereidheid om gemeenschappelijke inspanningen te ondersteunen wanneer het er op aankomt.