Ga direct naar inhoud

Als verantwoordelijk en ethisch bedrijf heeft Capgemini geen tolerantie ten aanzien van corruptie.

We hebben in 2004 vrijwillig het UN Global Compact ondertekend en ons ertoe verbonden “corruptie in al zijn vormen te bestrijden, inclusief afpersing en omkoping”. Het complianceprogramma en het beleid van de Groep voor corruptiebestrijding maken deel uit van deze belofte om normen van wereldklasse voor zakelijke integriteit en vertrouwen te handhaven en te bevorderen, waar we ook actief zijn.  

Het complianceprogramma van de Groep voor corruptiebestrijding 

Om risico’s van corruptie en omkoping te voorkomen heeft Capgemini een robuust en regelmatig bijgewerkt complianceprogramma voor corruptiebestrijding geïmplementeerd dat via een speciale organisatie over de hele Groep is uitgerold. Het is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Betrokkenheid van het management: “Tone at the Top”
  • Risicobeoordeling
  • Risicobeheer 

Anticorruptiebeleid van de Groep

De Groep heeft een reeks duidelijke regels en beleidsmaatregelen opgesteld ter bevordering van de strijd tegen corruptie en omkoping. In onze Richtlijn Bedrijfsethiek wordt duidelijk de nultolerantie van de Groep voor corruptie uiteengezet. Het Anticorruptiebeleid van de Groep bevestigt dit standpunt en gaat nog verder. Het omschrijft de belangrijkste corrupte praktijken en bevat voorbeelden van risicovolle situaties en hoe deze te vermijden.

Het vermeldt de vereisten die gelden voor alle directeuren, leidinggevenden en medewerkers van Capgemini op elk niveau van de Groep. Van derden die interactie hebben met een bedrijf van de Groep, wordt ook verwacht dat zij zich houden aan de gepresenteerde algemene principes.

Het beleid bevat regels die moeten worden gevolgd bij het aanbieden of ontvangen van entertainment, maaltijden, geschenken, reizen en accommodatie van derden voor zowel privépersonen als overheidsfunctionarissen. Het legt ook risico’s en regels uit met betrekking tot sponsoring, liefdadigheidsdonaties, verkoopagenten, consultants en lobbyen. Overtredingen van het beleid zijn strafbaar. 

Als we ons houden aan de anticorruptieregels en -voorschriften, kunnen we beter zakendoen met meer vertrouwen, waardoor duurzame groei op lange termijn wordt gewaarborgd. In een wereld met steeds meer competitie is integriteit een pluspunt geworden dat wordt gewaardeerd door onze klanten, zakenpartners, werknemers en de samenleving in het algemeen. 

Download ons beleid:

EN | AR | CN(Sim) | CN(Trad) | CZ | NL | FR | DE | HU | IT | JP | PL | PT | RO | RU | ES | VN