Przejdź do Treści

Przekształć swoją organizację

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku, dane i sztuczna inteligencja stały się kluczowymi narzędziami do przewidywania i zaspokajania potrzeb klientów oraz radzenia sobie z wyzwaniami rynkowymi.

Bycie na bieżąco wymaga głębokiego, holistycznego zrozumienia klienta i otwartości na nowe sposoby prowadzenia biznesu. Pomagamy organizacjom stworzyć kompleksową strategię, która łączy technologie cyfrowe, dane i sztuczną inteligencję w trzech kluczowych obszarach w celu zwiększenia zaangażowania, pokonania wyzwań i optymalizacji działań:

Customer First: Zmieniamy sposób pozyskiwania, angażowania i utrzymywania klientów dzięki spostrzeżeniom opartym na danych.

Intelligent Industry: Wykorzystujemy dane i spostrzeżenia w celu dostarczenia nowych źródeł wartości.

Enterprise Management: Wykorzystujemy dane do łączenia systemów, procesów i ludzi w celu umożliwienia wielopoziomowej transformacji.

W gospodarce cyfrowej królują dane. Nasza wiodąca na rynku praktyka Insights & Data pomaga organizacjom w tworzeniu połączonej i holistycznej strategii danych, która uwzględnia potrzeby klientów, wymagania branży i sposób, w jaki firma je dostarcza.

Czym się zajmujemy

Klienci to ludzie. Aby dostarczać usługi w świecie, w którym klient jest najważniejszy, organizacje muszą stać się bardziej “ludzkie” w sposobie ich zdobywania, angażowania i zatrzymywania.

Relacja z klientem nie jest oparta jedynie na transakcji. Klienci są lojalni wobec firm, które rozumieją ich potrzeby, rozwiązują ich problemy i podzielają ich wartości.

Pomagamy klientom przekształcać operacje i wprowadzać klientocentryczność we wszystkich funkcjach biznesowych poprzez światowej klasy dane i możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję. Wspólnie z klientami opracowujemy kompleksową strategię transformacji, która umożliwia przedsiębiorstwu opracowywanie nowych produktów i usług, personalizację doświadczeń klientów i zwiększanie zaangażowania w kluczowych obszarach wartości, takich jak cel, zrównoważony rozwój i wpływ społeczny — w celu uzyskania silniejszego, bardziej spersonalizowanego i ludzkiego podejścia w świecie, w którym najważniejszy jest klient.

Przyszłość przemysłu jest inteligentna. Organizacje z różnych sektorów muszą wprowadzać dane i wnioski do każdego aspektu działalności, aby zaspokajać potrzeby klientów i wykorzystywać możliwości czekające na rynku.

Dane i sztuczna inteligencja stały się nierozerwalnie związane z sukcesem. Te możliwości, wraz z powiązanymi technologiami takimi jak IoT, chmura, 5G i robotyka, są podstawą każdego programu transformacji i kluczem do umożliwienia inteligentnych produktów, operacji i wsparcia na dużą skalę.

Pomagamy organizacjom wykorzystywać dane i spostrzeżenia, aby napędzać transformację w różnych sektorach i dostarczać nowe źródła wartości dla biznesu. Współpracujemy z klientami, aby zbudować dojrzałość cyfrową wymaganą do przejścia na model dostaw oparty na usługach i wynikach oraz spełnić obietnicę inteligentnego przemysłu.

Szybko zmieniające się preferencje klientów i wyzwania rynkowe wymagają od firm dostosowywania się i reagowania szybciej i częściej niż kiedykolwiek wcześniej.

W tym cyfrowym krajobrazie dane są czymś więcej niż przewodnikiem — są one motorem zmian, który sprawia, że przedsiębiorstwa mogą łączyć systemy i procesy w celu wzmocnienia pozycji ludzi i umożliwienia wielopoziomowej transformacji.

Pomagamy organizacjom w wykorzystaniu skalowalnego procesu eksploracji i zarządzania procesami opartymi na danych w celu przyspieszenia transformacji przy minimalnych kosztach, ryzyku, zakłóceniach i opóźnieniach, dzięki szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu usług zarządzanych w oparciu o starsze systemy i w chmurze; silnym sojuszom z głównymi dostawcami usług zarządzania przedsiębiorstwem; znormalizowanej, sprawdzonej metodologii; zaawansowanym możliwościom automatyzacji i akceleratorom rozwiązań.

Posłuchaj podcastu

Posłuchaj naszego podcastu i dowiedz się, na jakim etapie rozwoju jest dziś sztuczna inteligencja i dokąd może nas zaprowadzić jutro.