Inteligentne fabryki samochodów: producenci samochodów jako kierujący cyfrową rewolucją przemysłową

Publish date:

Nasze badanie, opierające się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 320 producentów samochodów, pokazuje, że inteligentne fabryki mogłyby przynieść globalnemu przemysłowi motoryzacyjnemu do 160 mld USD rocznie pod względem wzrostu wydajności począwszy od 2023 r.

Sprawozdanie to jest trzecim w ramach serii badań poświęconych inteligentnym fabrykom, po badaniu zatytułowanym „Inteligentne fabryki: jak producenci samochodów mogą wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji przemysłowej” oraz „Cyfrowa fabryka: uwolnienie wartości wynikającej z cyfryzacji produkcji”.

Nasze badanie, opierające się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 320 producentów samochodów, pokazuje, że inteligentne fabryki mogłyby przynieść globalnemu przemysłowi motoryzacyjnemu do 160 mld USD rocznie pod względem wzrostu wydajności począwszy od 2023 r.

Pozostałe wnioski:

  • Sektor motoryzacyjny jest przemysłem najbardziej entuzjastycznie nastawionym do inteligentnych fabryk – dokonuje większych inwestycji i ustanawia wyższe wartości docelowe w zakresie cyfrowej produkcji niż wszelkie inne sektory;
  • Producenci samochodów oczekują, że do końca 2022 r. 24% ich fabryk będą stanowić inteligentne fabryki, a 49% producentów już zainwestowało ponad 250 mln USD w inteligentne fabryki;
  • Niewielu producentów samochodów przełożyło jednak ten entuzjazm na prawdziwe postępy – 42% inicjatyw dotyczących inteligentnych fabryk doświadcza trudności, a dojrzałość cyfrowa ich działań produkcyjnych jest niższa od zakładanej.
  • Producenci osiągający największe postępy inwestują 2,5 razy więcej niż przedsiębiorstwa doświadczające problemów. Dodatkowo angażują oni swoje zespoły kierownicze, rozwijając ich zdolności, oraz inwestują w odpowiednie dziedziny. „Odpowiednie dziedziny” oznaczają tutaj elementy inteligentnych fabryk, które będą miały krytyczne znaczenie w przyszłości, takie jak rozwiązania w zakresie inteligentnej produkcji i konserwacji predykcyjnej;
  • Większa liczba producentów mogłaby skorzystać z tej możliwości, jeśli poszłaby śladami grupy, którą nazywamy „cyfrowymi mistrzami”. Jest to grupa, której działania produkcyjne charakteryzują się w szczególności wysokim poziomem dojrzałości cyfrowej.

Pobierz report (ENG)

Automotive smart factories_infographic
Automotive smart factories_infographic

Zarejestruj się, aby otrzymać nowe raporty badawcze z Digital Transformation Institute:

Your form has been successfully submitted.

This field is required!

Automotive Smart Factories-Putting...

Wielkość pliku: 2,60 MB File type: PDF

Related Resources

automotive

Connected Vehicle Trend Radar 2

Capgemini Invent is delighted to introduce the second issue of the Connected Vehicle Trend...

automotive

Capgemini Intelligent Assistant for Automotive

Find out more about how the Capgemini Intelligent Assistant for Automotive app leverages the...

automotive

Automotive Sales: a bumpy road to recovery

COVID-19 has profoundly impacted the automotive industry. What will it take for it to get...