Przejdź do Treści
CRI-Consumer-trends
Customer first

Co jest ważne dla konsumentów w 2023 roku?

Śledzenie zachowań nabywców w branży produktów konsumenckich i handlu detalicznego w 2023 r.

W ubiegłym roku, w ramach pierwszej edycji naszej dorocznej serii badań „Co jest ważne dla dzisiejszych konsumentów” pisaliśmy o tym, jak drastycznie zmieniły się nastroje i oczekiwania konsumentów w ciągu ostatnich 18 miesięcy. W tegorocznej edycji dostrzegamy wiele tych samych trendów: konsumenci nadal chcą np. otrzymywać zrównoważone produkty bez konieczności płacenia za nie więcej. Jednocześnie pojawiają się też nowe trendy konsumenckie.

Wiele zachowań zmieniło się w związku z okolicznościami, jakie napotkaliśmy, w tym pandemią COVID-19, kryzysem geopolitycznym i wynikającymi z niego napięciami, a zwłaszcza kryzysem kosztów utrzymania. Wpływ tych czynników badamy pod kątem tego, jak konsumenci zmienili swoje zachowania decyzyjne i zakupowe. Przyglądamy się również obawom konsumentów związanym z niedoborem zapasów, ich zdolnością do pozyskiwania niezbędnych i nieistotnych produktów oraz zachowaniem w obliczu niedostępności preferowanych produktów.

Ponadto nasze badania wykazały, że w obliczu rosnących kosztów życia i wynikających z nich obaw o finanse osobiste konsumenci oczekują, że firmy wyjdą im naprzeciw w tym trudnym okresie. Wiąże się z tym prawdopodobieństwo, że najbardziej przyjazne pod tym względem marki zyskają długoterminową lojalność nabywców.

Mając na uwadze tę ewolucję w zachowaniach konsumentów, podkreślamy trzy kluczowe działania, które pomogą markom i branży detalicznej wykorzystać możliwości, jakie oferują obecne trendy. Niezbędne działania obejmą redukcję kosztów poprzez ponowne opracowane podejścia operacyjnego i organizacji łańcucha dostaw, określenie nowych możliwości związanych ze wzrostem przychodów i kanałami, a także pomaganie konsumentom w tym trudnym czasie, aby w perspektywie długoterminowej zyskać dobry wizerunek firmy i lojalność odbiorców.

Pobierz raport powyżej lub przeczytaj go niżej.

Click to read What Matters to Today’s Consumer 2023

Stay informed

Subscribe to receive advance copies of our research