Przejdź do Treści
CRI-Consumer-trends
Customer first

CO JEST WAŻNE DLA KONSUMENTÓW W 2023 R.

Śledzenie zachowań nabywców w branży produktów konsumenckich i handlu detalicznego w 2023 r.

W ubiegłym roku, w ramach pierwszej edycji naszej dorocznej serii badań „Co jest ważne dla dzisiejszych konsumentów” pisaliśmy o tym, jak drastycznie zmieniły się nastroje i oczekiwania konsumentów w ciągu ostatnich 18 miesięcy. W tegorocznej edycji dostrzegamy wiele tych samych trendów: konsumenci nadal chcą np. otrzymywać zrównoważone produkty bez konieczności płacenia za nie więcej. Jednocześnie pojawiają się też nowe trendy konsumenckie.

Wiele zachowań zmieniło się w związku z okolicznościami, jakie napotkaliśmy, w tym pandemią COVID-19, kryzysem geopolitycznym i wynikającymi z niego napięciami, a zwłaszcza kryzysem kosztów utrzymania. Wpływ tych czynników badamy pod kątem tego, jak konsumenci zmienili swoje zachowania decyzyjne i zakupowe. Przyglądamy się również obawom konsumentów związanym z niedoborem zapasów, ich zdolnością do pozyskiwania niezbędnych i nieistotnych produktów oraz zachowaniem w obliczu niedostępności preferowanych produktów.

Ponadto nasze badania wykazały, że w obliczu rosnących kosztów życia i wynikających z nich obaw o finanse osobiste konsumenci oczekują, że firmy wyjdą im naprzeciw w tym trudnym okresie. Wiąże się z tym prawdopodobieństwo, że najbardziej przyjazne pod tym względem marki zyskają długoterminową lojalność nabywców.

Mając na uwadze tę ewolucję w zachowaniach konsumentów, podkreślamy trzy kluczowe działania, które pomogą markom i branży detalicznej wykorzystać możliwości, jakie oferują obecne trendy. Niezbędne działania obejmą redukcję kosztów poprzez ponowne opracowane podejścia operacyjnego i organizacji łańcucha dostaw, określenie nowych możliwości związanych ze wzrostem przychodów i kanałami, a także pomaganie konsumentom w tym trudnym czasie, aby w perspektywie długoterminowej zyskać dobry wizerunek firmy i lojalność odbiorców.

Pobierz raport powyżej lub przeczytaj go niżej.

Click to read What Matters to Today’s Consumer 2023

What matters to today’s consumer 2023

Stay informed

Subscribe to receive advance copies of our research