Przejdź do Treści

Polityka prywatności

Capgemini uważa, że wprowadzenie zaufania i prywatności ma ważne znaczenie dla ciągłego rozwoju Internetu. Uważamy także, że efektywne gromadzenie, wykorzystanie i przesyłanie informacji sprzyja rozwojowi Internetu i handlowi elektronicznemu, pod warunkiem, że takie informacje wykorzystywane są w sposób rzetelny i odpowiedzialny

1. Wprowadzenie

Ochrona danych jest kluczową kwestią dla firmy Capgemini, która od dawna uważa ją za priorytetową. Dlatego też zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad transparentności, jeśli chodzi o sposób, w jaki przetwarzamy gromadzone przez nas dane osobowe. Przedstawione poniżej informacje mają na celu przekazanie użytkownikowi wszystkich istotnych informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji, które możemy pozyskiwać poprzez witrynę internetową www.capgemini.com/pl-pl (zwaną dalej „witryną”). Firma Capgemini Services SAS (dalej „my” lub „Capgemini”) może, podczas wizyt użytkownika w witrynie, gromadzić i przetwarzać dotyczące użytkownika dane osobowe.

2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika

Generalnie można odwiedzić naszą witrynę bez przekazywania żadnych danych osobowych. Jednak aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów naszej witryny i/lub aby zażądać konkretnych informacji lub usług, może zajść konieczność uzyskania od użytkownika danych osobowych, które będziemy przetwarzać w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

W ramach przedumownych i/lub umownych zobowiązań, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu:
udzielenia odpowiedzi na żądania lub zapytania zgłaszane przez użytkownika w naszej witrynie, ale również
umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do niektórych obszarów naszej witryny o ograniczonym dostępie;
zarządzania udziałem użytkownika w aktywnościach online

Możemy również wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane osobowe w celu:

 • konserwacji i ulepszania witryny, a także zapewnienia jej bezpieczeństwa;
 • przeprowadzania badań poziomu zadowolenia klientów;
 • prowadzenia forów, w których uczestnik może brać udział;
 • zestawiania zagregowanych danych statystycznych dotyczących wykorzystania witryny,
 • prowadzenia rekrutacji, w przypadku złożenia przez użytkownika online życiorysu lub wniosku o pracę.

Klauzula informacyjna dotycząca zakresu danych zbieranych i przetwarzanych przez Capgemini w celach rekrutacyjnych, a także sposobu ochrony tych danych i wykorzystania w związku ze stosunkiem zatrudnienia, znajduje się w zakładce polityka prywatności HR.

Cele te służą realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu, aby wizyta użytkownika w naszej witrynie oraz jego interakcje z nami były przyjemnym doświadczeniem. Wreszcie, po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy również wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania użytkownikowi spersonalizowanych ofert.

Używamy cookies na tej stronie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej. Cookies to małe cząstki informacji, które strona wysyła do komputera, przeglądarki internetowej podczas przeglądania strony internetowej. Mają wielorakie zastosowania, ale przede wszystkim, pliki Cookie umożliwiają łatwe poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji, a ostatecznie poprawiają doznania użytkownika. Pliki Cookies mogą byż przechowywane na Twoim urządzeniu w celu identyfikacji komputera.

Pliki Cookies używane na tej stronie internetowej mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej. Co więcej, pliki Cookies mogą być „sesyjne” lub „stałe”. Sesyjne pliki Cookies to takie, które są automatycznie kasowane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, do momentu osiągnięcia daty ważności. Pliki Cookies wykorzystane na stronie Capgemini posiada maksymalną żywotność 12 miesięcy.

3. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

W przypadku gdy użytkownik jest już naszym klientem, będziemy przechowywali jego dane osobowe przez okres trwania naszej relacji wynikającej z zawartej umowy lub relacji biznesowej. Następnie umieścimy dane osobowe użytkownika w pośredniej bazie danych na okres sześciu (6) lat po zakończeniu naszej relacji wynikającej z zawartej umowy i/lub relacji biznesowej.
W przypadku gdy użytkownik jest potencjalnym klientem niepozostającym w relacji wynikającej z zawartej umowy i/lub w relacji biznesowej, nie będziemy przechowywać jego danych przez okres dłuższy niż trzy (3) lata po ostatnim kontakcie użytkownika z nami.
W przypadku gdy użytkownik jest kandydatem, zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik nie zostanie zatrudniony usuniemy przekazane przez niego informacje najpóźniej po upływie trzech (3) lat od ich przekazania.
Wreszcie, informacje dotyczące logowania, które możemy gromadzić w wyżej wymienionych celach dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji i ulepszania, nie będą przetrzymywane dłużej niż jeden (1) rok po ich uzyskaniu.

4. Przekazywanie danych osobowych użytkownika

4.1 Innym podmiotom z tej samej grupy kapitałowej
Capgemini jest organizacją o zasięgu globalnym. Chociaż dzielimy się na odrębne podmioty prawne (np. krajowe spółki zależne) w różnych częściach świata, nasze wewnętrzne procesy oraz infrastruktura mają zakres i charakter międzynarodowy i generalnie przekraczają granice państwowe. W związku z tym należy mieć na uwadze, że możemy przekazywać dane osobowe użytkownika innym podmiotom Capgemini i przesyłać je do krajów na całym świecie, w których posiadamy centra danych lub prowadzimy inną działalność biznesową, w tym do krajów leżących poza Unią Europejską (UE). W takim przypadku przesyłanie danych odbywać się będzie zgodnie z naszymi Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (Capgemini BCR), które zostały zatwierdzone przez europejskie organy ds. ochrony danych w 2016 r. Skutkiem reguł Capgemini BCR jest fakt, iż w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika w obrębie grupy Capgemini, dane te będą zabezpieczone na takim samym poziomie. Można zapoznać się z regułami Capgemini BCR, klikając tutaj.

4.2 Dostawcom zewnętrznym
Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców i, którym możemy przekazywać dane osobowe użytkownika we wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem celów marketingowych. Zawsze gdy korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych upewniamy się, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nie na naszą rzecz, a w przypadku gdy są zlokalizowane poza Unią Europejską, doprowadzamy do zawarcia umowy w oparciu o Standardowe Klauzule Umowneprzyjęte przez Komisję Europejską.

4.3 Organom sądowniczym, publicznym i/lub państwowym
Możemy również być zobowiązani – na podstawie prawa, w związku z postępowaniem lub sporem sądowym i/lub żądaniami zgłaszanych przez organy publiczne i państwowe zarówno w kraju zamieszkania użytkownika, jak i w innych krajach – do ujawnienia danych osobowych użytkownika. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, w przypadku gdy ustalimy, że jest to niezbędne lub stosowne z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie wagi publicznej.
Możemy również ujawnić dane osobowe, w przypadku gdy uznamy w dobrej wierze, że ich ujawnienie jest w sposób uzasadniony niezbędne do ochrony naszych praw oraz ubiegania się o dostępne środki prawne, do egzekwowania naszych warunków, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub do ochrony naszej działalności operacyjnej lub użytkowników.

5. Reorganizacje przedsiębiorstwa

Jak wiele organizacji, Capgemini może co pewien czas reorganizować swoją działalność operacyjną na całym świecie, czy to poprzez zakup nowych przedsiębiorstw, czy to poprzez sprzedaż lub fuzję przedsiębiorstw już istniejących. Może się to wiązać z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom części naszego przedsiębiorstwa lub z otrzymaniem danych osobowych od potencjalnych sprzedających. Naszą praktyką jest zabieganie w tego typu transakcjach o odpowiednią ochronę ujawnionych danych osobowych.

6. Prawa użytkownika

W każdym przypadku użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Użytkownik może również zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Ma również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych lub zażądania ograniczenia takiego przetwarzania. Ponadto ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie.

W przypadku tego typu żądań lub skarg, prosimy przesłać wiadomość e-mail do dprequestpoland.pl@capgemini.com. Można również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na następujący adres: dprequestpoland.pl@capgemini.com. W każdym przypadku użytkownik ma również prawo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych.

7. Bezpieczeństwo i integralność danych

Capgemini stosuje różne technologiczne i proceduralne środki bezpieczeństwa do ochrony danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy lub przesyłamy, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Przy czym należy sobie zdawać sprawę z tego, że z uwagi na otwarty i niezabezpieczony charakter Internetu, nie można pociągać firmy Capgemini do odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłania danych osobowych w Internecie.

8. Zewnętrzne witryny internetowe

Witryny firmy Capgemini mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych. Capgemini nie przekazuje żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących zewnętrznych witryn internetowych. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele i operatorzy zewnętrznych witryn internetowych mogą gromadzić, wykorzystywać lub przesyłać dane osobowe na innych warunkach niż czyni to firma Capgemini. Po kliknięciu linka zewnętrznej witryny internetowej należy zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych tam obowiązującymi.

9. Zawiadomienie o zmianach Polityki

Polityka ta ostatni raz była zmieniana 30 maja 2018. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do tej Polityki, między innymi po to, aby dotrzymać kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymogom przepisów prawa. Spodziewamy się, że w większości będą to drobne zmiany. Jeżeli będziemy zmuszeni dokonać istotnej zmiany naszej polityki prywatności, przed wejściem takiej zmiany w życie zamieścimy na stronie startowej naszej witryny dobrze widoczne powiadomienie.

Witryna ta stosuje pliki cookie. Korzystając z naszej witryny użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie na urządzeniu, z którego korzysta, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami. Pliki cookie są to niewielkie porcje danych, które są wysyłane przez witrynę internetową do przeglądarki w komputerze użytkownika, podczas gdy porusza się on po witrynie. Służą one wielorakim celom, jednak głównie umożliwiają łatwiejsze przechodzenie pomiędzy stronami, zapamiętanie preferencji użytkownika i, ewentualnie, polepszenie doświadczenia użytkownika. Następnie pliki te mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, służąc do identyfikacji jego komputera.

Pliki cookie stosowane w tej witrynie mogą być ustawiane przez naszą witrynę lub przez zewnętrzną witrynę internetową. Ponadto, pliki cookie mogą być „sesyjne” lub „stałe”: sesyjny plik cookie to plik, który jest automatycznie usuwany w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika, podczas gdy stały plik cookie to plik, który jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu osiągnięcia określonej daty, w której wygasa. W witrynie firmy Capgemini pliki cookie wygasają maksymalnie po upływie 12 miesięcy.

A. Rodzaje stosowanych przez nas plików cookie
W tej witrynie stosujemy kilka opisanych poniżej rodzajów plików cookie.

 • Absolutnie niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są konieczne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów naszej witryny. Bez tych plików cookie nie byłoby możliwe świadczenie żądanych przez użytkownika usług.

Absolutnie niezbędne pliki cookie stosowane w witrynie firmy Capgemini:

 • Pliki cookie zarejestrowanego odwiedzającego.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Pliki te pozwalają witrynie internetowej zapamiętywać wybory, jakich dokonuje użytkownik, i dostarczają udoskonalone, spersonalizowane funkcje. Na przykład witryna internetowa może przekazywać użytkownikowi informacje lub wiadomości lokalne dzięki temu, że przechowuje w pliku cookie informację o regionie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Pliki te można również stosować do zapamiętania zmian wprowadzonych przez użytkownika, dotyczących wielkości i rodzaju czcionki oraz innych elementów witryny, które mogą być dostosowywane przez użytkownika. Można ich również używać w celu wykonania żądanych przez użytkownika usług, takich jak obejrzenie nagrania video lub umieszczenie komentarza na blogu. Te pliki cookie nie potrafią śledzić aktywności użytkownika w innych witrynach internetowych. Nie gromadzą też informacji, które można by wykorzystać w celach reklamowych.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością, stosowane w witrynie firmy Capgemini:

 • Pliki cookie zarejestrowanego odwiedzającego, związane z funkcjonalnością.
 • Pliki cookie do integracji portali społecznościowych.
 • Pliki cookie związane z wydajnością

Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny internetowej, np. na które strony wchodzą najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Wszystkie informacje zgromadzone dzięki tym plikom cookie są poddawane anoninimizacji, agregowane i wykorzystywane wyłącznie do opracowywania i śledzenia wzorów aktywności oraz poziomu wykorzystania naszej witryny, a także do poprawy jej funkcjonowania. Informacje te są przeznaczone wyłącznie do użytku przez firmę Capgemini i nie są przekazywane osobom trzecim ani dołączane do innych informacji.

Pliki cookie związane z wydajnością, stosowane w witrynie firmy Capgemini:

 • Pliki cookie niezarejestrowanego odwiedzającego.
 • Pliki cookie do analizy.
 • Pliki cookie do targetowania

Te pliki cookie są stosowane do dostarczania reklam dopasowanych do użytkownika, ograniczania liczby wyświetleń użytkownikowi tej samej reklamy oraz pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zwykle są one zamieszczane przez agencje reklamowe za zgodą operatora witryny internetowej. Zapamietują informację o wizycie użytkownika w witrynie internetowej i przekazują tę informację innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często są one połączone z funkcjonalnością witryny internetowej zapewnianą przez inną organizację. W naszej witrynie nie zamieszczamy reklam podmiotów zewnętrznych. Stosujemy pliki cookie do targetowania wyłącznie do przeprowadzania własnych analiz. Korzystamy z usług podmiotów trzecich polegających na gromadzeniu i przekazywaniu nam informacji o odbiorcach reklam z naszej witryny oraz na zamieszczaniu ukierunkowanych reklam na zewnętrznych stronach. Usługi te świadczy dla nas firma Havas Media; więcej informacji można znaleźć na stronie tej firmy. Zewnętrzne witryny internetowe serwisów społecznościowych mogą rejestrować określone informacje (takie jak adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki, język lub czas uzyskania dostępu), jeżeli użytkownik jest w nich zalogowany podczas poruszania się po naszej witrynie. Mogą również połączyć zgromadzone w ten sposób informacje z informacjami z profilu użytkownika znajdującego się w danej witrynie. Nie mamy kontroli nad technologiami śledzenia stosowanymi przez podmioty trzecie, dlatego też zalecamy, aby przed rozpoczęciem korzystania z takich witryn internetowych, zapoznać się z warunkami ich użytkowania i stosowaną przez nie polityką prywatności.

B. Stosowanie plików cookie
Możemy wykorzystać dane osobowe zgromadzone na podstawie naszych plików cookie do określania zachowań użytkownika oraz przekazywania treści i ofert w oparciu o profil użytkownika.

Pliki cookie związane z wydajnością, stosowane w tej witrynie, nie gromadzą danych osobowych.
Inne pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe (w tym informacje pochodzące z plików cookie zamieszczonych za pośrednictwem naszych reklam w zewnętrznych witrynach internetowych):

 • jeśli użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym.
 • jeśli przesyłamy do użytkownika ukierunkowany e-mail zawierający sygnalizatory sieci, pliki cookie lub podobne technologie, będziemy wiedzieli czy użytkownik otworzył wiadomość i ją przeczytał, czy też usunął wiadomość.
 • po kliknięciu przez użytkownika linku w wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, otrzymanej od formy Capgemini, użyjemy plik cookie również do zarejestrowania stron oglądanych przez użytkownika i ściąganych z naszej witryny treści, nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany ani nie jest zalogowany na naszej stronie.

Oto lista podstawowych plików cookie, które stosujemy w naszej witrynie:


Plik cookie zarejestrowanego odwiedzającego Plik cookie nadawany każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi.
Plik cookie zarejestrowanego odwiedzającego, związany z funkcjonalnością Pliki cookie stosowane do zapamiętania unikalnego identyfikatora nadawanego każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi.
Plik cookie do integracji portali społecznościowych Pliki cookie ustawiane przez takie serwisy, jak Facebook Connect lub Twitter Button, które umożliwiają użytkownikom portali społecznościowym przekazywanie treści naszej witryny do portali społecznościowych.
Plik cookie niezarejestrowanego odwiedzającego Pliki cookie stosowane do nadania niezarejestrowanym użytkownikom unikalnego identyfikatora służącego do ich rozpoznawania oraz do analizy sposobu, w jaki korzystają z naszej witryny.

Pliki cookie stosowane do przechowywania adresów URL wcześniej odwiedzanych stron, umożliwiające śledzenie użytkowników przechodzących na strony z wewnątrz witryny lub przychodzących spoza witryny. Jeśli użytkownik kliknie na reklamę firmy Capgemini w witrynie internetowej niebędącej witryną firmy Capgemini, może być zastosowany plik cookie do zarejestrowania, na jakiej witrynie internetowej znajduje się użytkownik, co służy zapewnieniu, aby nasze reklamy były dostarczane skutecznie, oraz ustaleniu, czy są one oglądane.

Pliki cookie do analizy

 • Google Analytics: pliki cookie ustawiane przez Google Analytics są wykorzystywane do celów analizy usługi i nie są stosowane do śledzenia poszczególnych użytkowników. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics gromadzi i wykorzystuje informacje na naszą rzecz oraz o prawie do stosowania takich plików cookie można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym produktów i usług Google Analytics. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Google Analytics zbierał jego dane osobowe, może pobrać i zainstalować wtyczkę Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
 • Doubleclick Floodlight: pliki cookie są stosowane na potrzeby kampanii retargetingowych. Więcej informacji o stosowaniu tych plików cookie można znaleźć w Oświadczeniu Doubleclick Floodlight o ochronie prywatności
 • Bluekai: pliki cookie są stosowane do retargetingu na LinkedIn. Więcej informacji o stosowaniu tych plików cookie można znaleźć w Oświadczeniu Bluekai o ochronie prywatności.
 • Mediamath: pliki cookie są stosowane do retargetingu poprzez Affiperf. Więcej informacji o stosowaniu tych plików cookie można znaleźć w Oświadczeniu Mediamath o ochronie prywatności.
 • Pingdom: pliki cookie są stosowane do celów analitycznych w naszej witrynie. Więcej informacji o stosowaniu tych plików cookie można znaleźć w Oświadczeniu Pingdom o ochronie prywatności.
 • Pardot: pliki cookie ustawiane przez Pardot są stosowane do śledzenia użytkowników w naszej witrynie. Są śledzone wyłącznie wizyty znanych użytkowników. Użytkownicy nieznani są rejestrowani jako anonimowi. Więcej informacji o stosowaniu tych plików cookie oraz o związanych z tym prawach użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu Pardot o ochronie prywatności.

C. Inne technologie poza plikami cookie

Capgemini umożliwia również stosowanie technologii pełniących funkcje podobne do plików cookie, takich jak sygnalizatory sieci, lub innych technologii, które można zawrzeć w wiadomościach e-mail lub informatorach o charakterze marketingowym w celu ustalenia, czy wiadomości zostały otwarte i czy kliknięto na zamieszczone linki. Sygnalizatory sieci nie zamieszczają informacji na urządzeniu użytkownika, mogą jednak współpracować z plikami cookie w ramach monitorowania aktywności w witrynie internetowej.

D. Sygnały „nie śledź”

Niektóre przeglądarki mogą wysyłać do witryn internetowych, z którymi przeglądarka się kontaktuje, sygnały „nie śledź”. W dniu  wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie stworzono jeszcze standardu branżowego odnośnie  sposobu reagowania na takie sygnały. Dlatego też nasza witryna aktualnie nie rozpoznaje tych sygnałów ani na nie nie odpowiada, przy czym Capgemini dokona ponownej oceny takiego podejścia po stworzeniu stosownego standardu. Jakkolwiek aktualnie użytkownik może generalnie wyrazić swoje preferencje odnośnie do prywatności w zakresie stosowania większości plików cookie poprzez swoją przeglądarkę.

E. W jaki sposób zaakceptować lub odmówić akceptacji plików cookie

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania z naszej witryny plików cookie, może zmienić ustawienia w przeglądarce na odmowę akceptacji plików cookie lub na powiadamianie w momencie otrzymania pliku cookie, tak aby można go było zaakceptować lub odrzucić. Generalnie można też wyłączyć w przeglądarce pliki cookie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy otworzyć w przeglądarce sekcję zatytułowaną „Narzędzia” lub podobnie.

Zalecamy pozostawienie plików cookie aktywnymi. Proszę pamiętać, że w przypadku zablokowania, wyłączenia lub odrzucenia w inny sposób naszych plików cookie niektóre strony internetowe mogą nie wyświetlać się prawidłowo, może też nie być możliwe korzystanie z usług witryny wymagających zalogowania się.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby umieszczano na jego urządzeniu pliki cookie, musi je wyłączyć. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie ze stosownymi instrukcjami, w zależności od używanej przeglądarki:

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox.
W przypadku korzystania z przeglądarki Safari.
W przypadku korzystania z przeglądarki Google Chrome.