Przejdź do Treści

Języki obce w projektach IT

JĘZYKI OBCE W PROJEKTACH IT

Języki, które wykorzystujemy w pracy:

We Wrocławiu, Poznaniu i w Gdańsku na co dzień zajmujemy się tworzeniem oprogramowania dla klientów z sektora ubezpieczeniowego, logistycznego, motoryzacyjnego oraz wielu innych. W codziennej pracy wykorzystujemy język angielski lub/i niemiecki.

Do naszych zespołów poszukujemy specjalistów i specjalistki, którzy posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, a także osób, które znają język niemiecki w stopniu podstawowym lub zaawansowanym.

Weryfikacja umiejętności językowych odbywa się podczas drugiego etapu naszej rekrutacji. Jest nim rozmowa telefoniczna z rekruterem, która zajmuje około 20 minut. Wspieramy rozwój językowy dedykowanymi kursami językowymi.

Język angielski

W projektach realizowanych dla partnerów anglojęzycznych oczekujemy komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (B1/B2+). Jeśli deklarujesz taki poziom, powinieneś budować swobodne wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz prowadzić merytoryczne dyskusje na dany temat. Potrafisz też tworzyć przejrzyste oraz szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie wyjaśniając swój punkt widzenia oraz rozważając wady, zalety czy inne możliwości.

Język niemiecki

W większości oferowanych przez nas stanowisk, gdzie wymagana jest znajomość języka niemieckiego, oczekujemy poziomu A2. Oznacza to, że rozumiesz wypowiedzi i wyrażenia związane z życiem codziennym. Potrafisz porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Opisujesz swoje pochodzenie oraz otoczenie, w którym przebywasz. Wypowiadasz się na tematy ogólne dotyczące swoich potrzeb oraz czynności życiowych. Budujesz zdania oparte o czas teraźniejszy i przeszły, używając podstawowych czasowników modalnych,takich jak: mögen, möchten, können, wollen.

Kursy językowe w Capgemini

Wspieramy rozwój naszych pracowników, dlatego jeśli do nas dołączysz, będziesz mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności językowych, uczestnicząc w kursach indywidualnych lub grupowych. Oferujemy naukę języka angielskiego i niemieckiego, a obcokrajowcom proponujemy dedykowany kurs języka polskiego.
Współpracujemy z profesjonalnymi szkołami językowymi, które zapewniają wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz sprawdzone techniki nauczania. Nasi lektorzy dbają o dobrą atmosferę na zajęciach oraz przekazują wiedzę praktyczną, abyś mógł swobodnie komunikować się w języku obcym.

Zajęcia odbywają się w biurach Capgemini lub online, aby zapewnić komfort nauki.

Języki obce w pracy w branży IT