Przejdź do Treści
Capgemini_CRI_Data-sharing-masters
Data and AI

SPECJALIŚCI WE WSPÓŁDZIELENIU DANYCH

Jak inteligentne organizacje wykorzystują ekosystemy danych, aby uzyskać niezrównaną przewagę nad konkurencją

Ekosystemy danych pomagają organizacjom wykorzystywać gromadzone dane. Ale czy mogą one pomóc im uzyskać przewagę nad konkurencją i stworzyć nową wartość w sferze innowacyjnych, opartych na danych produktów i usług, przynosząc jednocześnie korzyści społeczeństwu? Chcieliśmy to sprawdzić.

Na potrzeby najnowszego raportu Capgemini Research Institute „Specjaliści we współdzieleniu danych: inteligentne organizacje wykorzystują ekosystemy danych, aby uzyskać niezrównaną przewagę nad konkurencją” przeprowadziliśmy rozmowy z 750 menedżerami z branży w 12 krajach oraz ponad 30 ekspertami branżowymi i naukowcami. Odkryliśmy, że ekosystemy danych poprawiają zadowolenie klientów, zapewniają nowe przychody, zwiększają produktywność i pomagają obniżyć koszty – dając specjalistom w dziedzinie współdzielenia danych silną przewagę, jednocześnie narażając spóźnione organizacje na ryzyko zakłóceń i dezintermediacji. 48% organizacji planuje uruchomić nowe inicjatywy w zakresie ekosystemu danych, a 84% z nich zrobi to w ciągu najbliższych trzech lat. W organizacjach o przychodach w wysokości 10 miliardów dolarów ekosystemy danych mogą generować 2–9% rocznych przychodów w postaci skumulowanych korzyści finansowych w ciągu najbliższych pięciu lat. Co więcej, organizacje zaangażowane w ekosystemy danych lepiej wspierające współpracę mogą w ciągu najbliższych trzech lat wygenerować dodatkowe 10% korzyści finansowych (w tym nowe przychody, większą produktywność i mniejsze koszty) w porównaniu z organizacjami, które stosują gorsze modele.

Aby w pełni wykorzystać potencjał współdzielenia danych, organizacje potrzebują silnej strategii ekosystemu danych oraz powinny podejmować kluczowe decyzje projektowe tak wcześnie, jak to możliwe. Trwałe korzyści może też zapewnić wdrożenie na małą skalę, a następnie skalowanie na wyższy poziom, przy jednoczesnym proaktywnym uwzględnianiu wymogów dotyczących prywatności, etyki, zaufania i przepisów.