Przejdź do Treści

WSPÓŁPRACA CAPGEMINI Z EUROCLEAR -pomyślne uruchomienie CYFROWEJ INFRASTRUKTURY RYNKU FINANSOWEGO (D-FMI)

Nowa platforma D-FMI umożliwia emisję, dystrybucję i rozliczanie papierów wartościowych dzięki technologii rozproszonego rejestru, co jest rewolucją na rynku kapitałowym.

04 gru 2023

Paryż, 21 listopada 2023 r. – Capgemini ogłosiło dziś podjętą niedawno współpracę z Euroclear. Celem naszych wspólnych działań było uruchomienie z sukcesem usługi emisji cyfrowych papierów wartościowych (ang. Digital Securities Issuance – D-SI). Jest to pierwszy istotny krok milowy w realizacji strategii Euroclear w zakresie cyfrowej infrastruktury rynku finansowego (ang. Digital Financial Market Infrastructure – D-FMI). Usługa ta umożliwia emisję, dystrybucję i rozliczanie w pełni cyfrowych międzynarodowych papierów wartościowych (ang. Digitally Native Notes – DNN) – w technologii rozproszonego rejestru (DLT).

Capgemini odegrało rolę głównego integratora systemu w programie D-FMI, zapewniając kompleksowy zakres usług, w tym doradztwo, projektowanie, wdrażanie i testowanie. Zespoły Capgemini były zaangażowane również w ogólną integrację i koordynację nowej platformy D-FMI w ramach istniejących już systemów i infrastruktury Euroclear.

Sukces programu D-FMI to ważny krok w kierunku wzmocnienia zaufania branży wobec zdecentralizowanych kontraktów terminowych (futures) w skali globalnej. Jest to również integralna część ogólnej strategii Euroclear, której celem jest rozwój infrastruktury cyfrowej na rynkach finansowych. Mając na uwadze potencjał DLT w zakresie transformacji globalnych rynków kapitałowych, uruchomienie usługi D-SI Euroclear będzie stanowić wsparcie dla rozwoju innowacyjnych możliwości w przestrzeni post-transakcyjnej.

“Nasza strategia D-FMI jest jednym z kluczowych filarów działań naszej grupy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i łączności na rynkach finansowych, w trosce o zrównoważony rozwój. Wraz z jej uruchomieniem stworzyliśmy podstawy do budowy solidnej i bezpiecznej platformy, która usprawni procesy, zwiększy przejrzystość i zapewni dostęp do krytycznych danych finansowych w czasie rzeczywistym” – powiedział Antonio Queiroz, Chief Digital Officer w Euroclear.

“Jesteśmy dumni z tego, że możemy współpracować z Euroclear i razem zrewolucjonizować tradycyjną infrastrukturę rynku finansowego poprzez program D-FMI. To wdrożenie jest kamieniem milowym w naszej wieloletniej współpracy z Euroclear i pozwoli na wypełnienie luki między zdecentralizowanymi i regulowanymi finansami” – powiedział Pierre-Olivier Bouée, Head of Financial Services for Continental Europe w Capgemini “Nasze wysiłki pokazują, jak duże jest nasze zaangażowanie w przekształcenie konwencjonalnego łańcucha wartości aktywów cyfrowych w otwartą i współdzieloną platformę, która opiera się na technologiach rozproszonego rejestru i nowych modelach operacyjnych”.