Ontwerp van businessmodellen

Innovatieve business modellen zijn van cruciaal belang voor doorbraken die industrieën ontwrichten en baanbrekende ideeën tot leven brengen.

Briljante producten, services en baanbrekende innovaties ontstaan wanneer nieuwe technologische mogelijkheden worden gecombineerd met nieuwe gebruikerservaringen en nieuwe consumptiemodellen.

De geschiedenis is bezaaid met mijlpalen waarop nieuwe business-modellen de dynamiek van sectoren radicaal hebben veranderd. Uber en Lyft veranderden het transport van make-and-sell naar een brokerage-model, waardoor een snelle uitbreiding mogelijk was; Amazon ging van eenmalige transacties naar lidmaatschappen met Amazon Prime en een verhoogde loyaliteit; en Spotify was de bedenker van het freemium-model met een gratis basisproduct om meerdere gebruikers aan te trekken en een betaalde versie om gebruik te maken van geavanceerde functies.

Door onze bewezen methodologie en benadering op basis van design-thinking nemen we klanten mee op een creatief verkenningstraject voor het ontwikkelen van een business-model, waarna we ideeën evalueren en selecteren. We werken met klanten samen om grenzen te verleggen en de dominante logica van de industrie te doorbreken, zodat we business-modellen kunnen creëren die de toekomst vormgeven en waarin duurzaamheidsdoelen centraal staan. We begeleiden klanten van idee tot uitvoering.

Wat we doen

Prototypen van nieuwe mogelijkheden

Waar begint uw traject naar een nieuw business-model? We bedenken toekomstige mogelijkheden en werken samen met klanten om bijzondere opties te verkennen.

We gebruiken klantsegmentanalyses, waardeproposities en klantrelaties en alles wat er nog meer nodig is om de markt op te gaan met nieuwe en baanbrekende business-modellen. Daarvoor verdiepen we ons in de kostenstructuur, activiteiten, middelen, kanalen, partners en inkomstenstromen. Door middel van model mapping kijken ook naar de huidige business-modellen en beoordelen we waar de zwakke punten liggen.

Door middel van strategiesessies, interactieve workshops en bewezen methodologieën op basis van design thinking inspireren we organisaties om heel verschillende opties te overwegen. Deze kunnen afkomstig zijn uit uw eigen branche of een andere op basis van het gelijkenisprincipe, of van confronterende technieken, waarmee de grenzen worden opgerekt om te ontdekken of er nog andere interessantere ideeën te vinden zijn.

Identificeren van opties met een hoog potentieel

Op zoek naar dat disruptieve business-model? Het is niet eenvoudig om de juiste opties te kiezen voor uw bedrijf, maar deze moeten altijd de belangrijkste vraag beantwoorden: hoe kunnen we met de onderzochte business-modellen de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aangaan?

We werken samen met onze klanten om een shortlist van 6 tot 8 potentiële modellen op te stellen, die vervolgens verder worden uitgewerkt om de implicaties ervan voor het bedrijf of concept vast te leggen. Dit is een dynamisch proces omdat uit de discussies over de waarde ervan kan blijken dat ideeën moeten worden aangepast, voordat de ideeën met het hoogste potentieel naar de volgende fase doorgaan.

Zodra we hebben bepaald welke business-modellen de beste kansen hebben, beoordelen we deze met behulp van kwantitatieve modellering, waarbij we de implicaties ervan op de bedrijfsactiviteiten van onze klant analyseren. We brengen in kaart hoe waarde wordt gecreëerd, uitgewisseld en betaald. En we voeren voor elke aanname van het model stresstesten uit. We voeren markttests en experimenten uit om te bepalen hoe kopers reageren op het voorgestelde bedrijfsmodel en leggen de resultaten vast.

We documenteren de voorgestelde nieuwe business-modellen en stellen een plan met draaiboek voor de uitvoering ervan op voor onze klanten, zodat de ideeën tastbaar worden.

frog

frog is onderdeel van Capgemini Invent en stimuleert klantgerichte transformaties op schaal door innovatieve en mensgerichte ontwerpen.

Laatste inzichten