Ga direct naar inhoud

Groeistrategie

Het tijdperk van een puur analytische strategie is voorbij. Voor een moderne strategie is er een samenspel nodig van analyses en visionaire creativiteit, om een mogelijke toekomst vorm te geven, te beoordelen en te activeren.

Het einddoel van de strategie is niet veranderd. Het gaat nog steeds om duurzame, winstgevende groei. Maar competitieve landschappen transformeren in realtime, ze worden met de dag dynamischer, categoriegrenzen vervagen en er is een stroom van nieuwe bedrijven op de markt. Traditionele strategieën zijn niet geschikt voor deze wereld.

Om deze nieuwe realiteit het hoofd te kunnen bieden, is er een combinatie nodig van diepgaande analyses en een toekomstgerichte, inventieve mindset, krachtige ontwerptools, culturele moed en een rigoureuze beoordeling van mogelijke groeikansen.

Onze aanpak begint met een diepgaande verkenning van de opkomende menselijke behoeften, de middelen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen en uw financiële en operationele realiteit. Samen starten we een inspirerend traject om hoogwaardige groeimogelijkheden vorm te geven, te beoordelen en te prioriteren: van baanbrekende producten, services en ervaringen tot nieuwe kanalen, potentiële overnames, nieuwe business-modellen of organisatiestructuren.

“We zijn bezig met het creëren van de toekomst. Data en analyse geven ons inzicht in de waarheden van de wereld zoals die nu bestaan, maar we kunnen niets afleiden uit iets wat nog niet bestaat. We moeten ons deductieve denken koppelen aan inductieve hypothesen om een nieuw type ROI te creëren: een rendement op verbeelding.”

Courtney Pace, Head of frog Strategy NA, frog

Wat we doen

Nieuwe strategische richting uitzetten voor duurzame, winstgevende groei

Om te concurreren en succesvol te zijn in een wereld zonder muren heeft u een groeivisie nodig met een Inventive perspectief dat verder gaat dan de huidige realiteit, met een creatieve visie over de toekomst, dat onderbouwd is met data en leidt tot tastbare, impactvolle groei-initiatieven.

Wij helpen onze klanten de toekomst op de gewenste manier vorm te geven. Toekomstgerichte strategieën die voortkomen uit creatieve en analytische capaciteiten van een hogere orde brengen die transformatie op gang.

Een reeks strategische kansen definiëren, kwantificeren en prioriteiten stellen.

Goede keuzes komen voort uit goede opties. Door een beeld van de dynamiek van opkomende markten van buitenaf te combineren met een beeld van uw activa en doelen van binnenuit, kunnen we een inspirerende reeks kansen definiëren, voordelen en risico’s beoordelen en ze op een tijdlijn plaatsen, zodat u uw middelen kunt inzetten op de opties met de grootste kans van slagen en u in de loop van de tijd vrijuit over het speelveld kunt bewegen.

Het raadsel van opbouwen, kopen, venture of partnership oplossen

Het is geen geheim. Groei buiten de basis om kan veilig worden versneld door middelen van buitenaf aan te sluiten in plaats van ze op te bouwen.

Door onze unieke vergaande ervaring op het gebied van groeistrategie, innovatie, venturing, partnering en M&A kunt u deze nutteloze silodisciplines orkestreren, door de kloof tussen bouwen/kopen/venture en partners te navigeren en het voordeel van M&A-doelen holistischer te beoordelen, zodat u meer koopt dan de balans van vorig jaar.

frog

frog is onderdeel van Capgemini Invent en stimuleert klantgerichte transformaties op schaal door innovatieve en mensgerichte ontwerpen.

Client stories van frog

Bedrijfsstrategie herstellen voor een verstoorde markt.

Een groeistrategie ontwikkelen om een oplossing te vinden voor de beperkingen van de categorie powersports.

Laatste inzichten

Maak kennis met onze experts

Courtney Pace

Head of Growth Strategy, Capgemini Invent North America
As our Business expert, Courtney partners with clients to define new futures and craft creative strategies for sustainable, profitable growth.“We’re in the business of creating the future. Data and analysis ground us in the truths of the world as it is today, but we can’t deduce what doesn’t yet exist. We need to pair our deductive thinking with inductive hypotheses to create a new type of ROI—return on imagination.