Projekty te muszą spełniać określone kryteria: angażować ludzi (z firmy oraz spoza niej), aktywizować społeczność lokalną, mieć określony cel społeczny, przejrzysty plan działania i budżet. 15 najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw wybiera kapituła składająca się z ludzi za środowisk społecznych i naukowych oraz reprezentantów Capgemini.

Efekty Programu Grantowego w liczbach do końca 2017 roku:

  • 95 zrealizowanych projektów
  • 724 pracowników-wolontariuszy z Capgemini, zaangażowanych w realizację projektów
  • 941 wolontariuszy spoza Capgemini
  • 6846 bezpośrednich odbiorców projektów
  • 183 partnerów społecznych

Pobierz raporty z kolejnych edycji programu:
Raport grantowy 2016
Raport grantowy 2017

 

 

Program Grantowy Capgemini „Inwestujemy w dobre pomysły” został doceniony przez Jury konkursu ABSL Diamonds w 2017 roku.