Program grantowy

Nasi wolontariusze ze wszystkich biur Capgemini w Polsce organizują szereg wartościowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych.

Inwestujemy w dobre pomysły

Nasz program grantowy wspiera społeczne inicjatywy pracowników ze wszystkich biur Capgemini w Polsce.

W ramach programu pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie na zgłoszone przez siebie projekty społeczne, których beneficjentami jest szeroko rozumiana społeczność lokalna. 15 najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw wybiera kapituła składająca się z ludzi za środowisk społecznych i naukowych oraz reprezentantów Capgemini. Projekty te muszą spełniać określone kryteria: angażować ludzi (z firmy oraz spoza niej), aktywizować społeczność lokalną, mieć określony cel społeczny, przejrzysty plan działania i budżet.

Efekty programu grantowego w liczbach do końca 2018 roku:

  • 95 zrealizowanych projektów
  • 859 pracowników-wolontariuszy z Capgemini, zaangażowanych w realizację projektów
  • 1105 wolontariuszy spoza Capgemini
  • 6846 bezpośrednich odbiorców projektów
  • 224 partnerów społecznych

Pobierz raporty z kolejnych edycji programu: