Obecnie tylko 18% ubezpieczycieli jest w stanie zoptymalizować wykorzystanie danych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Publish date:

Paryż, 27 stycznia 2022 r. – Coraz bardziej zmienny rynek, pogłębiony przez kryzys klimatyczny, globalne wstrząsy gospodarcze i postęp technologiczny w takich dziedzinach jak pojazdy autonomiczne, uwypuklił potrzebę wykorzystania danych w celu właściwego zrozumienia, wyceny i zarządzania ryzykiem. Obecnie 40% ubezpieczycieli wspiera się danymi po to, by wejścia na nowe rynki, a 43% zmodernizowało i uaktualniło swoje algorytmy ryzyka. Tak wynika z nowego raportu opublikowanego dziś przez Instytut Badawczy Capgemini, zatytułowanego „The data-powered insurer: Unlocking the data premium at speed and scale”.

Ubezpieczyciele korzystający z nietradycyjnych źródeł danych w czasie rzeczywistym, takich jak telematyka, urządzenia typu wearables i czy social media, będą w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów w zakresie wygody, zindywidualizowanych porad i dynamicznej wyceny, a także konkurować z firmami InsurTech, które są w stanie uzyskać dostęp do spersonalizowanych „insightów”. Organizacje ubezpieczeniowe, które opanowały ten proces, określane są jako Insurance Data Masters. Ponad 90% z nich odnotowało wyższe składki, lepszy współczynnik łączny oraz lepsze wyniki w zakresie promocji netto w porównaniu z zaledwie połową podobnych firm. Organizacje te wykazują trzy kluczowe różnice w stosunku do pozostałych: 92% posiada scentralizowany organ zarządzający, 62% współpracuje z firmami InsurTech, a 97% stworzyło otwarte interfejsy programowania aplikacji (API), aby umożliwić podmiotom zewnętrznym dostęp do swoich danych.

„Tradycyjnym ubezpieczycielom coraz trudniej jest konkurować z firmami InsurTech” – powiedział Seth Rachlin, Global Insurance Industry Leader w Capgemini. „Te organizacje mogą konkurować tylko poprzez przyjęcie podejścia opartego na danych, aby zdobyć udział w rynku, poprawić kluczowe wskaźniki i wygenerować doskonałą inteligencję ryzyka.”

Ubezpieczyciele wykorzystują dane do zwiększania zysków

Z raportu wynika, że firmy ubezpieczeniowe wykorzystują dane do: 1) opracowywania nowych rozwiązań, 2) tworzenia usług o wartości dodanej w celu angażowania klientów oraz 3) uzyskiwania unikalnego wglądu w ryzyko i jego wycenę. Dzięki danym, ponad 40% ubezpieczycieli wchodzi na nowe rynki, przechodzi od ochrony do prewencji oraz weryfikuje założenia aktuarialne. Ponadto, 43% z nich wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym do aktualizacji modeli aktuarialnych, a około jedna trzecia może wykorzystywać dane do modelowania nowych rodzajów ryzyka.

Wielu ubezpieczycieli dokonuje również ukierunkowanych inwestycji w dane, takich jak nowoczesne algorytmy ryzyka, które szybko wizualizują dane w punkcie podejmowania decyzji i korzystają z wielu różnych źródeł danych. Około 43% ubezpieczycieli zmodernizowało i uaktualniło swoje algorytmy ryzyka w ciągu ostatnich dwóch lat. W rezultacie, około 39% ubezpieczycieli było w stanie opisać swój wybór ryzyka i wycenę jako oparte na faktach i danych.

Więksi ubezpieczyciele są na bardziej zaawansowanych etapach wdrażania programów opartych na danych

„Tylko 18% organizacji ubezpieczeniowych posiada zarówno możliwości techniczne, jak i kulturę oraz zachowania wspierające programy oparte na danych, które w pełni korzystają z rosnącej ilości danych” – zauważa Ramana Bhandaru, Global Financial Services Insights & Data Leader w Capgemini. „Organizacje te określane są mianem „Data Masters” i są znacznie większe niż inne firmy o podobnym profilu, a przychody większości z nich wynoszą średnio ponad 20 mld USD”.

Dodatkowo, 61% tych dużych ubezpieczycieli zyskało akceptację głównego nurtu lub odniosło transformacyjne korzyści ze swoich inicjatyw związanych z danymi, w porównaniu do zaledwie 16% małych ubezpieczycieli. Istotnym powodem tej różnicy może być fakt, iż mniejsze firmy wykazują niedoinwestowanie w modernizację technologii, przy czym mniejsi ubezpieczyciele częściej niż duzi ubezpieczyciele stają przed wyzwaniami związanymi ze starszymi systemami i monolityczną architekturą.

W porównaniu ze swoimi odpowiednikami, Data Masters wyróżniają się w kilku kluczowych obszarach. Prawie wszyscy z nich (97%) stworzyli interfejsy programowania aplikacji (API), aby umożliwić zewnętrznym podmiotom dostęp do swoich zastrzeżonych danych, tego samego dokonało zaledwie 36% firm podobnych. Prawie 90% Data Masters potrafi również łatwo połączyć tzw. wieczne źródła (eng. Eternal sources) ze swoimi platformami w celu stworzenia wzajemnie korzystnej wymiany, co w przypadku 39% organizacji doprowadziło do szybszego i dokładniejszego rozstrzygania roszczeń.

Ubezpieczyciele mogą stać się firmami opartymi na danych poprzez dostosowanie strategii danych do strategii biznesowej

Raport wykazał, że tylko 41% firm ubezpieczeniowych zapewnia, że ich dyrektorzy ds. danych dostosowują strategię organizacyjną w zakresie danych/analityki do ogólnej strategii biznesowej. Aby stać się firmą opartą na danych, firmy ubezpieczeniowe muszą dostosować się i zainwestować w cztery kluczowe obszary:

  1. Zbudowanie infrastruktury umożliwiającej szybkie wdrożenie wiedzy opartej na danych: Nowoczesna platforma technologiczna jest niezbędna do usprawnienia rozproszonych systemów, generowania ujednoliconego obrazu ryzyka oraz dostarczania wymaganych danych w odpowiednim czasie.
  2. Ustanowienie odpowiedniego modelu operacyjnego w celu skalowania przypadków użycia ubezpieczeń opartych na danych: Utwórz model typu hub-and-spoke, aby upowszechnić przypadki użycia.
  3. Wspieranie silnej kultury danych w całej organizacji: Przyjmij zwinne sposoby pracy i wyposaż pracowników na wszystkich szczeblach w narzędzia i umiejętności pozwalające na stosowanie danych. W kulturze agile zespoły biznesowe mogą współpracować z ekspertami ds. danych w celu tworzenia i testowania nowych pomysłów.
  4. Zorganizowanie ekosystemu otwartych danych: Poprzez uczestnictwo w ekosystemach danych, współpracę z InsurTechami i ustanowienie podejścia opartego na danych w celu włączenia zrównoważonego rozwoju

Metodologia raportu

W ramach Insurance Data Masters Report 2022 przeprowadzono wywiady z 510 menedżerami w 204 organizacjach ubezpieczeniowych. Każda organizacja musiała posiadać jednego specjalistę ds. danych oraz jednego kierownika biznesowego dla każdej linii biznesowej. Ponadto przeprowadzono 10 wywiadów z przedstawicielami kadry kierowniczej w celu poznania ich opinii i doświadczenia na temat tych organizacji ubezpieczeniowych.

O Capgemini 

O Capgemini Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą 290 000 pracowników zatrudnionych w prawie 50 krajach. Dzięki silnemu 50-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2020 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 16 miliardów euro.

Get The Future You Want | www.capgemini.com/

News Alert

Wielkość pliku: 111,96 KB File type: PDF