Przejdź do Treści
Web Banner_v1
Data and AI

Sterowanie generatywną sztuczną inteligencją

Szum wokół możliwości generatywnej sztucznej inteligencji jest ogromny. Chociaż generatywna sztuczna inteligencja istnieje już od jakiegoś czasu, uruchomienie modeli fundamentalnych, takich jak ChatGPT, wywołało gwałtowny wzrost zainteresowania tą technologią, prowadząc do niezrównanego wskaźnika adopcji.

Według agencji badawczej Gartner, 70% globalnych organizacji prowadzi obecnie badania nad generatywną sztuczną inteligencją.

Rynek już się zmienia, ale by przybliżyć generatywną sztuczną inteligencję do zastosowań biznesowych, organizacje muszą wziąć pod uwagę kilka czynników, które pozwola na na jak najlepsze wykorzystanie dużych modeli.

Zapoznaj się z naszą opinią i sprawź, w jaki sposób można dostroić modele fundamentalne, integrując wiedzę firmy w celu stworzenia dostosowanej inteligencji, która spełnia potrzeby biznesowe, zapewniając odpowiednie wyniki, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo i prywatność danych.