Przejdź do Treści
Rethink-Sustainability
Sustainability

SERIA RETHINK

Seria szczegółowych raportów na temat tego, w jaki sposób powinniśmy spojrzeć na zagadnienie zrównoważonego rozwoju

W Capgemini wierzymy, że zrównoważona przyszłość wymaga wspólnych działań, odważniejszego przywództwa i bardziej inteligentnej technologii.

Aby inspirować i informować innych, tworzymy serię artykułów pt. ReThink, w której spoglądamy na zrównoważony rozwój z nowej perspektywy i oceniamy, jak technologia może stać się kluczowym czynnikiem w stawianiu czoła dwóm największym problemom, przed którymi obecnie stoimy – kryzysowi klimatycznemu i zagrożeniu dla różnorodności biologicznej.

Nasze raporty z serii ReThink obejmą różne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym zarządzanie różnorodnością biologiczną i gospodarką o obiegu zamkniętym, analizowane przez pryzmat biznesu, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i szerzej pojętego społeczeństwa.

Dokumenty te opracowujemy wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi, z którymi współpracujemy na co dzień, łącząc ich innowacyjne rozwiązania technologiczne (takie jak sztuczna inteligencja, precyzyjne czujniki i uczenie maszynowe) z naszymi umiejętnościami strategicznymi i operacyjnymi.

W tym artykule przedstawiamy nasz pierwszy raport na temat różnorodności biologicznej. W nadchodzących miesiącach zamieścimy kolejne dokumenty, w których poruszymy również inne zagadnienia.

Technologia a żywy świat

W jaki sposób technologia może przyczynić się do zrozumienia, monitorowania i wspierania naszej różnorodności biologicznej?

Jak podkreśla Cyril Garcia, szef działu usług zrównoważonego rozwoju i równowagi korporacyjnej w Capgemini Group oraz dyrektor generalny Capgemini Invent, „zbliżanie się do granic możliwości planety nie pozostawia nam innego wyboru niż zmiana sposobu naszej pracy i naszych relacji z planetą. Różnorodność biologiczna to jedna z tych granic, których nie możemy przekroczyć ze względu na jej złożone, newralgiczne i wzajemnie powiązane role w łagodzeniu zmian klimatycznych i utrzymywaniu silnych ekosystemów”.

W naszym pierwszym raporcie „Tech and the Living World” przedstawiamy argumenty za tym, że pilny i bezwzględny nacisk na ochronę różnorodności biologicznej jest równie ważny, co walka z globalnym ociepleniem. Dzięki wkładowi instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i uniwersytetów, wspólnie z naszym partnerem, firmą AWS, mówimy o potrzebie spojrzenia na nowo na modele biznesowe i zmiany społeczne oraz badamy to, w jaki sposób istniejące i powstające technologie mogą pomóc w ochronie, utrzymaniu i przywracaniu różnorodności biologicznej.

Aby ułatwić sprostanie tym wyzwaniom, opisaliśmy kilka rzeczywistych studiów przypadków, w których praktyczne rozwiązania zostały wdrożone na całym świecie – w lasach i morzach – przez zespoły Capgemini przy współpracy z AWS, z pozytywnymi skutkami.

W naszym raporcie skłaniamy czytelników, aby zastanowili się nad naszym miejscem w globalnym ekosystemie, nad tym, jak mocno jesteśmy związani z każdą żywą istotą, a także, co możemy zrobić, aby chronić, wspierać i przywracać ten cenny zasób, jakim jest różnorodność biologiczna. Zapraszamy do lektury.