Przejdź do Treści
Magdalena Kwiotek

Magdalena Kwiotek

IT Architekt

Experienced Proffesionals

Architecture

Delivery excellence

Infrastructure management

Click here for English version

Przeczytaj wywiad z Magdą, IT Architect w Capgemini Polska i dowiedz się, jak wygląda praca na stanowisku IT Architekta.

Jaka jest Twoja rola w zespole? Co należy do obowiązków IT Architekta?
Obecnie pracuję jako Cloud Architect w zespole Cloud Cost Optimization. Z jednej strony jest to dość wymagające wyzwanie, ale z drugiej strony jest też ekscytujące. Do moich obowiązków należy optymalizacja procesów i licencji, identyfikacja możliwości oszczędności oraz bezpośredni kontakt z klientem. To, co najbardziej lubię w mojej roli, to fakt, że nie chodzi tylko o wiedzę techniczną i specyfikację serwerów, ale również o kreatywność i współpracę z wieloma różnymi zespołami, w celu połączenia projektu w całość i dostarczenia wartościowego produktu klientowi.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Różnorodne możliwości rozwoju. Nie tylko pod względem inspirujących projektów, w których można rozwijać nowe umiejętności, ale również pod względem partnerstw Capgemini, które oferują dostęp do wysokiej klasy platform edukacyjnych i certyfikacji. Oferta szkoleń Capgemini jest naprawdę szeroka.

Co sprawia, że jesteś dumna ze swojej pracy?
Praca w miejscu, gdzie docenia się kreatywność i innowacyjność, gdzie standardem jest praca z różnorodnymi i najbardziej zaawansowanymi technologiami, najnowszymi narzędziami i wiodącymi w branży partnerami.

Nasze motto to „Get The Future You Want” – co to dla Ciebie znaczy? Jak działasz w tym kierunku? 
Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji – świat IT ciągle się zmienia, i to w bardzo szybkim tempie. Aby nadążyć za nowymi trendami i technologiami, a także za potrzebami klientów, należy aktywnie uczyć się nowych rzeczy, zdobywać certyfikaty i być otwartym na nowe wyzwania.

Co robisz po pracy? Jakie jest Twoje hobby?
Zdecydowanie jestem #teampsy! 🙂 Mam cocker spaniela o imieniu Arya (tak, uwielbiam też Grę o Tron #teamStark), którego kocham do szaleństwa i spędzam z nim dużo czasu na treningach i wycieczkach.


Read the interview with Magdalena Kwiotek, IT Architect at Capgemini Poland and find out how the job as an IT Architect looks like.

What is your role in the team? What are the responsibilities of an IT Architect?
Currently, I am working in a role of a cloud architect in a cloud cost optimization team. It is both challenging and exciting, as my responsibilities  include process and license optimizations, saving opportunities identification and direct contact with the customer.
What’s best in being an architect, is that it is not only about technical knowledge and server specs, it is also about creativity and connecting with many different teams to bring a project together and deliver value to the customer.


What’s the best thing about working at Capgemini?
The best thing about working in Capgemini are the various development opportunities. Not only in terms of inspiring projects, where new skills can be developed, but also in terms of Capgemini’s partnerships that offer access to high-level education platforms and certifications. It is really noteworthy, how much Capgemini offers in terms of trainings.

What makes you proud to work at Capgemini?
What makes me proud is working in a place, where creativity and innovation are appreciated and where working with diverse and most advanced technologies, latest tools and industry-leading partners is the standard.

How are you working towards the future you want?
By constantly upskilling – the IT world is ever changing, and in a very fast pace. To keep up with new trends and technologies, as well as  with customer’s needs, it is necessary to actively learn new things, certify yourself and be open to new challenges.

What do you do after work? What is your hobby?
I am very much a „dog person”, I have an English cocker spaniel named Arya (yes, I named her Arya, cause I also love Game of Thrones #teamStark), whom I love to bits and I spend a lot of quality time training and hiking with her.