Przejdź do Treści
Adrianna Tomczyk

Adrianna Tomczyk

Senior Business Process Consultant

Experienced professionals

Business analysis

Strategy and Transformation

Click here for English version

#MyWayCapgemini

Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini to…
Moje pierwsze stanowisko w Capgemini to Junior Accountant Specialist (7 lat temu!) – ten czas zawsze będę miło wspominać, bo właśnie wtedy zaczęła się moja kariera. 😊 Dużo się nauczyłam, poznałam wspaniałych ludzi, z którymi do dziś utrzymuję kontakt, ale przede wszystkim zdobyłam sporo doświadczenia.

Jak wygląda Twój typowy dzień w pracy?
W IFAO pracujemy z różnymi klientami i z różnymi projektami. Tak naprawdę każdy dzień jest inny – nigdy nie wiesz, co Cię zaskoczy. 😊 Wszystko zależy od tego, jak zaplanujesz swój dzień – ja, większość dnia spędzam na spotkaniach online, ale jest też trochę pracy projektowej. Obecnie pracuję jako Project Manager, więc moją rolą jest koordynowanie pracy zespołu – upewnienie się, że ustalone zadania są wykonywane w wyznaczonych terminach i że wszyscy zaangażowani w projekt są świadomi swoich ról i obowiązków. Każdego dnia rozmawiam z wieloma osobami – niestety nie jest to przerwa na kawę, ale naprawdę miło jest poznawać nowych ludzi.

Czego nauczyła Cię praca w zespole IFAO Consulting?
Nigdy nie mów, że dzień zapowiada się spokojnie. Inaczej możesz być pewnym, że wydarzy się coś, co całkowicie zmieni cały Twój plan. 😊

Jakie predyspozycje powinna posiadać osoba, która chciałaby pracować w zespole IFAO Consulting?
Praca w zespole IFAO Consulting jest specyficzna – każdy projekt jest inny, nawet jeśli pełni się tę samą rolę. Osoba, która chce pracować w naszym zespole, powinna być otwarta, pozytywnie nastawiona, zmotywowana, nie bać się zmian. To osoba, która dobrze czuje się pracując w zespole, ale też lubi wykonywać zadania samodzielnie. Zdecydowanie musi być komunikatywna. Dobrze też, jeśli posiada umiejętności organizacyjne, zarządzania czasem i projektami.

Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Uwielbiam spędzać czas z przyjaciółmi, podróżować, uprawiać sport – generalnie jestem bardzo dynamiczną osobą i źle się czuję, kiedy siedzę i nic nie robię. Nie potrafię się nudzić – zawsze planuję z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że nie będzie to zmarnowany czas.

Jakie jest Twoje największe osiągnięcie zawodowe w Capgemini?
Myślę, że jest więcej niż jedno, z którego jestem dumna. W ciągu ostatnich 7 lat zdobyłam doświadczenie w różnych obszarach, co pozwoliło mi się rozwinąć i stać się tym, kim jestem. Dla mnie największym osiągnięciem zawodowym jest to, kiedy ktoś Cię dostrzega i docenia Twoją pracę. W trakcie mojej kariery miałam wiele sytuacji, w których zostałam doceniona, nie tylko przez przełożonych, ale również przez Klientów, z którymi pracowałam. Z natury rzadko chwalimy i doceniamy innych, a dla kogoś, kto daje z siebie wszystko, jest to naprawdę ważne. Pamiętaj o tym. 😊

Praca w zespole IFAO Consulting wiąże się z częstymi wizytami u Klienta. Czy możesz zdradzić najciekawsze miejsce, które odwiedziłaś dzięki Capgemini?
Tak, jest taki wyjazd, który pamiętam bardzo dobrze! Pojechałam do Oslo – pamiętam, że to było upalne lato. Byłam naprawdę zaskoczona, jak gorąco było wtedy w Norwegii – ponad 40 stopni! 😊 Najgorętsze lato od lat, byłam szczęściarą. Podczas mojego pobytu udało mi się zobaczyć Fiordy. To było to niesamowite – wsiadasz w pociąg, jedziesz godzinę i jesteś otoczony zatokami pełnymi natury. Piękny kraj! Myślę, że nigdy nie pojechałabym do Norwegii, gdyby nie podróż służbowa. To duży plus, że podczas takich wyjazdów nie tylko pracujesz, ale możesz też trochę pozwiedzać.

Czy obecna sytuacja związana z pandemią wpłynęła na pracę Waszego zespołu?
Już przed pandemią pracowaliśmy z domu i mieliśmy wiele spotkań online. Teraz mam wrażenie,
że mamy ich jeszcze więcej – naprawdę ciężko jest znaleźć wolny termin w naszych kalendarzach, zwłaszcza na dzień lub dwa dni wcześniej.

Zobacz jakie możliwości rozwoju czekają na Ciebie w naszym zespole!

Business Transformation & Consulting

Wejdź w niesamowity świat konsultingu, doradztwa i cyfrowej transformacji. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowej generacji rozwiązań…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

Your first position at Capgemini was…
My first position in Capgemini was a Junior Accountant Specialist in Zurich (it was 7 years ago!) – those times I will always bear in my mind as that’s where my career started 😊 I’ve learnt a lot of there, met great people with whom I still do have contact now and gained a lot of experience.

What is your typical working day like?
In IFAO, we are working on projects with different clients and every day is different – you never know what will surprise you each day 😊 It all depends on how you plan your day – most of it I spend on online meetings, but there is also some project work which needs to be done during the day. Currently, I am working as a Project Manager so my role is to make sure that the work is being done within agreed timelines and that all Stakeholders are aware of their roles and responsibilities. Every day I talk to a lot of people – unfortunately it’s not a coffee break, but it’s really nice to meet new people.

What unusual lessons have you learned from working in the IFAO Consulting team?
Never say that the day will be an easy one and that it seems you won’t be occupied this day. When you say it you can be 100% sure that something will came up and will change the whole plan you had for the day.

What capabilities should present a person who wants to work at IFAO Consulting?
IFAO Consulting is a special one – every project is different even if you perform the same role. The person who wants to work at IFAO Consulting should be very open, have a positive attitude, like changes, be self-motivated, like to work in a Team or alone, be communicative and it’s really good to have the organizational skills as well as time and task management ones.

What do you enjoy the most in your spare time?
I love to spend my spare time with my friends, traveling, doing sport – basically I am a very dynamic person and I am sick when I am sitting and doing nothing. I can’t be bored – I always plan ahead to make sure it won’t be wasted.

What is your greatest professional achievement at Capgemini?
I think there is more than one which I am proud of, during those 7 years I had have a chance to gain experience within different areas, which enabled me to grow and became who I am. For me the greatest professional achievement is when someone recognizes you and gives you the appreciation for your work. During my career I have had a lot of situation where I have been recognized not only by CG Management but also by the Client I worked with. We, by nature, rarely praise and appreciate others, and for someone who is doing their best it’s really something meaningful – don’t forget to be human.

Working in the IFAO Consulting team involves frequent visits to the client. Can you reveal the most interesting place you travelled to while working at Capgemini?
Yes! I remember it very well! I have been asked to go to Oslo – I remember it was summer, July probably and I was really surprised how hot it was in Norway – it was over 40 degrees! 😊 This has been the hottest summer in Norway from years, so I was the lucky one. During my stay I had managed to go to the Fiords and I can truly say it was amazing – you get a train, travel 1h and you’re surrounded by the bays full of nature. It’s a really beautiful country. I think I would never go to Norway if I wouldn’t have the job opportunity. It’s really nice that during such trips you not only go to work but you can also do some sightseeing.

Has the current pandemic situation affected the work of the IFAO Consulting team?
Well, before pandemic we have worked from home and we have had many online meetings already. Now I feel that we have even more meetings – it’s really hard to find a free slot for anyone especially by booking with a day or two ahead.

Check what is waiting for you in our Team!

Business Transformation & Consulting

Enter the amazing world of consulting, advisory and digital transformation.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.