Chmura. To modny temat – wszyscy o tym mówią, wielu używa, ale co to ma w środku, jak działa, jak się do chmury dostać i jak się nią opiekować, wiedzą nieliczni. To my – Cloud Infrastructure Services. Rozumiemy temat szeroko: od usług wysokiego poziomu do zarządzania sprzętem, systemami operacyjnymi czy siecią, zarówno tą wewnętrzną, jak i dostępową. Zarządzanie aplikacjami, operacjami IT, dostępnością, konfiguracją i zmianami. Obracamy się w międzynarodowym towarzystwie… i mówimy w różnych językach obcych. Pracując w czterech głównych obszarach: usługach wsparcia i transformacji infrastruktury IT, zarządzania procesami ITIL, hostingu oraz service desku, zapewniamy wsparcie techniczne oraz zarządzanie infrastrukturą informatyczną klientom z całego świata.

Na swoim pokładzie mamy ekspertów z zakresu rozwiązań w chmurze AWS i Azure oraz ITIL, Vmware, Citrix, Oracle Database. Niekorporacyjny charakter organizacji oraz liczne szkolenia rozwijające kompetencje w danym obszarze – to właśnie podkreślają ludzie, pytani o zalety pracy w Cloud Infrastructure Services. Ten dział to świetne miejsce również dla tych, którzy rozpoczynają karierę zawodową; oferujemy im udział w programach rozwijających ich umiejętności i pozwalających budować dalszą karierę.