Przejdź do Treści

SAP Now 2023 – zapraszamy na event! 

Capgemini Polska będzie aktywnie uczestniczyć w prestiżowej konferencji SAP Now, która odbędzie się już 10 – 11 października w Sopocie oraz online!

Już w pierwszym dniu konferencji na scenie w Sopocie opowiemy szerszej publiczności o tym, w jaki sposób wspieramy naszych klientów na ich drodze do transformacji. Za przykład posłuży historia partnerstwa technologicznego z Grupą InPost, która zdecydowała się na współpracę z Capgemini Polska i przeprowadzenie transformacji cyfrowej w modelu RISE with SAP oraz wdrożenie systemu ERP SAP S/4HANA w prywatnej chmurze.

Prezentacja pt. Dostarczamy… nie tylko zieloną przyszłość. Jak transformacja wspierana przez technologię SAP pomaga w realizacji Strategii Grupy InPost – pokaże, dlaczego Grupa InPost postawiła na SAP jako kluczową platformę wspierającą ich cele strategiczne i transformację cyfrową, oraz w jaki sposób Capgemini Polska wspiera ich działania projektowe. To nie tylko prezentacja — to inspirująca podróż ku zrównoważonej i udanej przyszłości!

Temat przygotowania i przeprowadzenia projektu wdrozeniowego przybliży ekspert Capgemini Polska – Marek Rafalski, Operations Director, Application Services SAP. Marek wystąpi wspólnie z Dorotą Zacharską – Dyrektorką ds. Transformacji Finansowej w Grupie InPost oraz z Adamem Aleksandrowiczem – CFO i Wiceprezesem Zarzadu w Grupie InPost, którzy przedstawią powiązanie strategii przedsiębiorstwa z cyfryzacją procesów z wykorzystaniem projektu wdrożenia nowych aplikacji oraz roli partnera Capgemini Polska w tym procesie.Marek Rafalski – Dyrektor Operacyjny Wdrożeń Systemów Informatycznych klasy ERP w Capgemini Polska. Przez 25 lat swojej kariery zawodowej zajmował się przygotowaniem i zarządzaniem wdrożeniami rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw, jak również zarządzaniem przedsiębiorstwami. Do roku 2008 pełnił rolę doradcy gospodarczego dla łączących się lub szybko rosnących przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych, głównie na rynku międzynarodowym, prowadząc duże projekty wdrożeniowe SAP ERP w sektorze przemysłowym, spożywczym i telekomunikacyjnym. W latach 2009-2015 zarządzał polskim odziałem globalnego przedsiębiorstwa branży spożywczej. Od roku 2016 powrócił do wdrożeń jako lider zespołu SAP i stworzył w Capgemini Polska jeden z najsilniejszych zespołów konsultantów SAP. Jest odpowiedzialny za strategiczne plany rozwojowe działu i zespołu oraz wsparcie innowacyjnych klientów, dla których proces implementacji jest narzędziem umożliwiającym rozwój przedsiębiorstwa w wymagającym, dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu


Dorota Zacharska – Dyrektorka ds. Transformacji Finansowej, Grupa InPost: Dorota jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada certyfikat biegłego rewidenta oraz może pochwalić się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych firmach. W trakcie swojej kariery pełniła kluczowe role w obszarze finansów, w tym dyrektora finansowego (CFO) w dużych przedsiębiorstwach. Jej osiągnięcia obejmują tworzenie efektywnych struktur finansowych oraz kontrolingowych, profesjonalne zarządzanie zespołami o zasięgu międzynarodowym, wdrożenia innowacyjnych narzędzi i systemów finansowych. Dodatkowo, z sukcesem kierowała projektami związanymi z procesami fuzji, połączeń oraz integracją finansową, jak również tworzeniem centrów usług wspólnych. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora ds. Transformacji Finansowej w Grupie InPost, która jest liderem w dostarczaniu nowoczesnych usług logistycznych. W ramach swoich obowiązków skupia się na transformacji procesów, wprowadzaniu robotyzacji oraz doskonaleniu struktur biznesowych. Ponadto, prowadzi strategiczne projekty finansowe oraz implementacje nowoczesnych systemów finansowych- w tym wdrożenie systemu SAP S/4 Hana w Grupie InPost.


Adam Aleksandrowicz – jest dyrektorem finansowym (CFO) i członkiem Zarządu Grupy InPost, która jest liderem w dostarczaniu nowoczesnych usług logistycznych. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje dyrektora finansowego (CFO) oraz był członkiem Rady Nadzorczej w wielu firmach w Polsce i za granicą m.in. American Heart of Poland, Astra Zeneca, Bioton, UVera i Pliva. Posiada doświadczenie w strategicznym zarządzaniu funkcjami finansowymi, kierowaniu fuzjami i przejęciami, wycenie przedsiębiorstw, IPO, restrukturyzacji firm, a także optymalizacji struktur finansowania rozwoju spółek.