Przejdź do Treści
Capgemini_Inside-Stories_Making-careers-in-sustainability-count
Environment

ZNACZENIE KARIERY W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Oddolne zmiany środowiskowe

Dziś każda kariera wiąże się ze zrównoważonym rozwojem – mówią Arthur Arrighi de Casanova i Maëlle Bouvier, osoby pracujące w Capgemini Invent.

Kto stoi na czele walki ze zmianami klimatycznymi? Światowi przywódcy? Liderzy branży? Według Arthura Arrighi de Casanovy, wiceprezesa ds. zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej w paryskim oddziale Capgemini Invent, prawdziwe zmiany często wynikają z determinacji i energii młodych ludzi. Często to właśnie ci utalentowani ludzie u progu swojej kariery starają się coś zmienić, aby stworzyć lepszą i bardziej zrównoważoną przyszłość.

„Wielu absolwentów, którzy zaczynają u nas pracę, chce wiedzieć, czy Capgemini jest dobrym miejscem pracy z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju” – mówi. „Często pytają, czy mamy silne zobowiązanie klimatyczne lub jaką pracę mogą wykonać, aby wspierać budowanie bardziej zrównoważonego świata”.

„Najważniejsze jest to, że ludzie chcą zestawiać ze sobą swoją pracę i cel środowiskowy, a my z przyjemnością dbamy o to, żeby im to umożliwić. Jeśli nie będą mogli pracować nad projektami zrównoważonego rozwoju, pójdą gdzieś indziej. To dość duża zmiana w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat”.

Rozwój karier w dobie zrównoważonego rozwoju

Przed dołączeniem do Capgemini Invent Arthur pracował w innej firmie konsultingowej. Ukończył również inżynierię środowiska i fizykę jądrową.

„Starałem się poświęcić swoją karierę zrównoważonemu rozwojowi” – mówi. „A moje stopnie naukowe pozwoliły mi działać w właśnie tym kierunku”.

Jak podkreśla Arthur, w ciągu ostatnich 10 lat zrównoważony rozwój stał się wyzwaniem dla wielu rodzajów firm. Również w Capgemini Invent zmienił się sposób myślenia o zrównoważonym rozwoju. Ważne jest bowiem to, aby zmiany następowały oddolnie.

„Teraz oczekujemy, że zrównoważony rozwój będzie istotnym aspektem wszystkich branż, z którymi współpracujemy, i umiejętnością, która będzie potrzebna we wszystkich rolach” – dodaje. „Nawet jeśli pracujemy nad dużym projektem transformacji, aby uczynić firmę bardziej »szczupłą«, bardziej wydajną, może to mieć wpływ na zrównoważony rozwój. Zagadnienie to dotyczy wszystkich organizacji i nie może być od nich odseparowane”.

„Częścią mojej pracy w Invent jest kierowanie grupą młodych konsultantów. Tworzymy narzędzia projektowe, takie jak kalkulatory emisji dwutlenku węgla, a także prowadzimy szkolenia w zakresie świadomości zrównoważonego rozwoju. Zmiany, których potrzebuje nasze pokolenie, pochodzą z całego Capgemini. Jesteśmy firmą, w której kładzie się nacisk na ludzi. Potrafimy słuchać, co ludzie mówią o przyszłości, której pragną, i pomagać im w realizacji tych wizji”.

Zrównoważony rozwój sektora publicznego

Maëlle Bouvier również pracuje w paryskim oddziale Capgemini Invent. Jako dyrektor ds. sektora publicznego i zrównoważonego rozwoju zgadza się, że osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest łatwiejsze, gdy nad tym wyzwaniem wszyscy pracują razem.

„Istnieją różne sposoby, aby dokonać zmian” – mówi. „Można mieć podejście odgórne, rozmawiając z liderami sektora publicznego i próbując przekonać ich do przyspieszenia zmian. Czasami jednak lepszym wyjściem jest opracowanie narzędzi, które ułatwią wprowadzenie zmian. Pomagamy np. sektorowi publicznemu w obliczaniu i monitorowaniu śladu węglowego oraz upewniamy się, że jego strategia zrównoważonego rozwoju będzie skuteczna. Dzięki różnego rodzaju technologiom, które opracowujemy w Capgemini, możemy pomóc sektorowi publicznemu oceniać problem i badać potencjalne rozwiązania”.

Osobiste przywiązanie

Maëlle ma osobiste powody, aby budować lepszy, bardziej zrównoważony świat dla nas wszystkich.

„Ze względów rodzinnych mój brat i ja byliśmy objęci opieką społeczną” – mówi. „To właśnie dlatego zawsze czułam, że potrzebujemy pomocy państwa, aby zadbać o przyszłość ludzi – czy to poprzez walkę z ubóstwem, czy zmiany klimatyczne”.  

„Myślę, że właśnie dlatego chciałam pracować nad zrównoważonym rozwojem. Moja własna podróż pokazała mi, jak sektor publiczny może naprawdę pomóc ludziom, i czułam, że praca w tym obszarze jest bardzo ważna”.

Jak podkreśla Maëlle, w ostatecznym rozrachunku zrównoważony rozwój polega na większej trosce.

„Łącząc zrównoważony rozwój ze społeczeństwem, pomagamy dbać o osoby, które same mogłyby nie dać sobie z tym rady. Każdy powinien otrzymać pomoc, której potrzebuje, aby budować lepszą przyszłość”.

Początki kariery

Jak mówi Maëlle, droga do kariery w dziedzinie zrównoważonego rozwoju nie zawsze jest jasna od samego początku.

„Kiedy byłam studentką, zastanawiałam się, czy muszę pracować na rzecz środowiska bądź społeczeństwa” – mówi. „Od czego zacząć? Przez pewien czas współpracowałam z organizacjami pozarządowymi w krajach rozwijających się. Następnie pracowałam we Francji nad polityką socjalną, niepełnosprawnością, ubóstwem i wspieraniem dzieci, ale zawsze liczyła się poprawa równości, zrównoważony rozwój i tworzenie lepszej przyszłości dla ludzi”.

„Teraz w Capgemini współpracuję z sektorem publicznym, aby działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. To połączyło w całość wszystkie moje zainteresowania. Pomagam departamentom rządowym w dekarbonizacji i przyspieszeniu ich wkładu w ekologiczną transformację kraju w kierunku zerowej emisji netto”.

Maëlle uważa, że takie zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest znakiem rozpoznawczym pracy w Capgemini.

„To leży w naszym DNA” – mówi. „Tacy właśnie jesteśmy i w przyszłości będzie to coraz mocniej widoczne. Talent związany ze zrównoważonym rozwojem, który pielęgnujemy, pochodzi ze wszystkich obszarów Capgemini. Naszym zadaniem jest wspieranie ambicji ludzi, który pragną budować bardziej zrównoważoną przyszłość, mają kompleksową wizję tego, jak to zrobić i jak wspierać w tym innych”.


Sustainability

Accelerate to net zero, from commitment to sustainable results.We’re ready to be the architects and orchestrators of your sustainable future.