Przejdź do Treści
Capgemini_Client-Stories_Boehringer-Ingelheim

Firma farmaceutyczna nawiązała współpracę z Capgemini Invent w celu opracowania i wdrożenia niestandardowej platformy analitycznej opartej na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, która pozwoliłaby na przetworzenie wcześniej niewykorzystanych danych.

Wyzwanie: Boehringer Ingelheim stale gromadzi miliony dokumentów tekstowych różnej jakości, w różnych formatach i z różnych źródeł. Firma szukała platformy, która umożliwiłaby demokratyzację analityki nieustrukturyzowanego tekstu, wykorzystując jednocześnie algorytmy przetwarzania języka naturalnego (NLP) w celu uzyskania nowych informacji.
Rozwiązanie: podejmując współpracę z Capgemini Invent, firma opracowała niestandardową platformę analityczną opartą na NLP, przeszkoliła swoich pracowników i umożliwiła im świadczenie usług związanych z danymi w całej organizacji.
Korzyści:

  • skrócenie o 40% czasu odpowiedzi na złożone zapytania medyczne;
  • znaczące roczne korzyści finansowe;
  • dostęp całej firmy do nowych spostrzeżeń i wcześniej nieznanych zagadnień zaczerpniętych z nieustrukturyzowanych źródeł tekstowych.

Dane stanowią podstawę skutecznych praktyk biznesowych i obsługi klienta. Firmy, które z nich korzystają, świadczą lepsze usługi, które są dostosowane do ich odbiorców, a co za tym idzie – osiągają większy sukces niż ich konkurenci. W przemyśle farmaceutycznym analiza danych może odmienić życie pacjentów i znacząco wpłynąć na sposób działania służby zdrowia – polegającej przecież na newralgicznych lekach i organizacjach, które je produkują lub dostarczają.

Jako czołowa firma biofarmaceutyczna, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych, Boehringer Ingelheim dysponuje dużą ilością danych, które cechuje potencjał do generowania potężnych informacji. Pomimo tego dawniej znaczna część tej niewykorzystanej wartości była ukryta w nieustrukturyzowanych źródłach tekstowych. Aby lepiej wykorzystać to potencjalne źródło informacji i podejmować więcej decyzji opartych na danych, firma postanowiła opracować rozwiązanie wykorzystujące technikę przetwarzania języka naturalnego (NLP), sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe.

Firma Boehringer Ingelheim wybrała również partnera, który byłby w stanie zapewnić wiedzę niezbędną do opracowania wizji, zaplanowania i wdrożenia takiego projektu. Pozytywne rezultaty poprzedniej współpracy, a także historia innych udanych wdrożeń rozwiązań opartych na danych sprawiła, że Capgemini Invent stał się naturalnym wyborem do tego zadania.

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb

Firmy Boehringer Ingelheim i Capgemini Invent rozpoczęły projekt w 2020 roku serią warsztatów z zakresu myślenia projektowego, których celem było ustalenie wizji partnerstwa i zbadanie potencjalnych przypadków użycia. To pozwoliło zapewnić, że kluczowe zainteresowane strony z obu firm mogły dzielić się wzajemnymi spostrzeżeniami na temat celów, potencjalnej wartości biznesowej i wyzwań, przed którymi prawdopodobnie staną. Partnerzy utworzyli zespół składający się z konsultantów biznesowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, naukowców ds. danych oraz programistów. Ich połączone doświadczenie umożliwiło opracowanie platformy NLP zdolnej do przekształcania istniejących danych w potężną wiedzę przy użyciu skalowalnego podejścia do operacji uczenia maszynowego.

Najbardziej obiecujące przypadki użycia zostały następnie poddane dodatkowemu przeglądowi. Na tej podstawie opracowano konkretne uzasadnienie biznesowe, które pozwoliło uzyskać niezbędne finansowanie i zasoby w oparciu o wartość biznesową, jaką zapewni. Przede wszystkim firmy Boehringer Ingelheim i Capgemini Invent zgodziły się, aby platforma analityczna była rozwiązaniem w pełni dostosowanym do potrzeb odbiorcy, a nie gotowym, istniejącym wcześniej produktem. Dzięki temu partnerzy mogli w jak największym stopniu dopasować platformę do wymagań oraz zabezpieczyć własność intelektualną firmy.

With a plan in place, the partners began an agile development process that applied core principles like continuous design, integration, and testing. To do so, Boehringer Ingelheim and Capgemini Invent drew upon a diverse, full-stack team that operated in a Scaled Agile Framework.

This team developed a modularized and microservice-oriented NLP platform architecture that enabled the continuous integration and deployment of stakeholder-relevant services, an iterative approach that allowed the team to handle the project’s complexity more effectively. NLP techniques and algorithms supported insight generation and expanded the analytical capabilities for end users while providing full transparency about the process and data sources that led to a given insight. Throughout this process, the partners maintained consistent stakeholder communication to ensure that ongoing feedback was incorporated iteratively and the final version of the solution fulfilled user and business requirements.

Maximizing the impact of data analytics

After the release and testing of a minimum viable product (MVP) in 2021 and a 2022 pilot phase that proved the solution’s business value, Boehringer Ingelheim and Capgemini Invent rolled the platform out worldwide. More than 100 users with different roles across Boehringer Ingelheim’s business received training that ensured the project made an impact quickly and avoided the investment of time and effort into more generic instructional material.

With the solution in place and users trained, the pharmaceutical company can now thoroughly analyze and obtain actionable insights from data that was previously difficult to access. The platform reduces the time needed for this analysis and improves the overall response time for complex medical inquiries by over 40%. Moreover, these services can be shared across the entire business so that all users and teams can obtain the same benefits and guidance. Boehringer Ingelheim and Capgemini Invent expect the platform to deliver substantial annual benefits.

This project and its successful conclusion have helped Boehringer Ingelheim sustain its position at the forefront of innovation within the industry. As the solution is scaled worldwide, the company will continue to improve the process by which it supports patients and clients across the globe.