DotCom_Banner_2880X1800
Intelligent industry

Intelligente producten en diensten: ontdek de kansen van een connected business

De ontwikkelingen van digitale technologieën en snelgroeiende klantvraag hebben geleid tot een nieuwe mate van interconnectiviteit, aangejaagd door geavanceerde software en een ongekende hoeveelheid aan hoogwaardige data.

Een product kan, aangedreven door data, interactief worden verbonden met een breder ecosysteem dat verbeterde klantervaring, geoptimaliseerde productprestaties en -diensten, een flexibele toeleveringsketen en een duurzamere manier van waardevermeerdering biedt. Wij noemen deze slimme, verbonden, op software gebaseerde producten intelligente producten en diensten. In ons nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute, Intelligent Products and Services: Unlock the Opportunity of a Connected Business verkennen we dit onderwerp verder.
 
Er zijn veel vragen over hoe organisaties intelligente producten en diensten kunnen inzetten en ervan kunnen profiteren. Om deze vragen te beantwoorden, hebben we wereldwijd 1000 organisaties in de auto-industrie, medische technologie, consumentenproducten, industriële en kapitaalgoederen, hightechproductie en energie- en nutsbedrijven ondervraagd.  Deze organisaties hebben allemaal een goed gedefinieerde visie en strategie voor intelligente producten en diensten of zijn bezig met de ontwikkeling daarvan. Als aanvulling op de kwantitatieve inzichten hebben we ook diepte interviews gehouden met vertegenwoordigers van zowel traditionele sectoren als bedrijven die digitaal actief zijn.
 
Wij kwamen tot de ontdekking dat ondanks de voordelen die early adopters van intelligente producten en diensten zien, de meerderheid van de organisaties nog altijd niet over de planning en capaciteiten beschikt om deze trend optimaal te benutten. Vele zijn zelfs niet verder gekomen dan het uitzetten van pilots en proofs of concept.  Slechts 7% van de organisaties heeft use cases geïmplementeerd in business units of regio’s, en slechts 35% van de ondervraagden biedt momenteel intelligente diensten aan. In ons onderzoek belichten we verschillende obstakels die de groei van organisaties op dit gebied belemmeren.
 
Om het potentieel van intelligente producten en diensten optimaal te kunnen benutten is het noodzakelijk dat organisaties klantervaring en -resultaten centraal stellen in hun intelligente ontwerp- en bedrijfsmodellen. Bovendien moeten traditionele legacysystemen plaats maken voor een meer dienstgerichte architectuur. Om winstgevende, klantgerichte businessmodellen te ontwikkelen en de concurrentie voor te blijven is het noodzakelijk dat organisaties investeren in uitgebreide datamanagementsystemen en data-analytics. Tot slot is het van belang slechts enkele use cases tegelijk grondig uit te testen alvorens het opschalen.
In dit rapport richten we ons op vier belangrijke vragen die organisaties zullen helpen om optimaal te profiteren van de verschuiving naar intelligente producten en diensten. We sluiten af met belangrijke aanbevelingen voor het dichten van de volwassenheidskloof en het opschalen van intelligente producten en dienstenportefeuilles.
 
Download het rapport om meer te weten te komen over intelligente producten en diensten en op welke manier ze een organisatie in staat kunnen stellen de waarde van een connected business te ontsluiten.

INTELLIGENTE PRODUCTEN EN SERVICES

In elke sector ontstaan nieuwe waardecreatiemogelijkheden door innovatie van slimme producten en diensten.

Maak kennis met onze experts

Nicolas Rousseau

Executive Vice President at Capgemini Engineering – Global Co-Lead of Intelligent Products & Services

Lisa Mitnick

Executive Vice President, Capgemini Invent
Lisa Mitnick is Executive Vice President at Capgemini Invent and serves as Global Offer Leader for Intelligent Products & Services, helping companies identify and drive new revenue streams through business model innovation and adopting connected products and services.

Roshan Gya

Expert in Asset management, Business Transformation

Dr. Leonardo Weiss Ferreira Chaves

Expert in Digital Transformation and Innovation

Martine Stillman

Vice President of Engineering, Synapse Product Development
I lead a team of engineering experts at Synapse, whose mission is to develop innovative solutions to our clients’ toughest problems. Using multidisciplinary teams, we build products and complex systems that have a positive impact on people and the planet. I’m an architect in Synapse’s Sustainable Design and Lifecycle Assessment practice and am deeply involved in our Climate Tech and CDR portfolio.

Geoff McCleary

Vice President, Global Connected Health Lead, Capgemini
As the VP Global Connected Health Lead at Capgemini, I help healthcare and life sciences leaders turn their connected health efforts into value-driving enterprises. I have over 25 years of experience in leading digital innovation, strategy, and marketing for global clients across the health ecosystem, from pharma and biotech to providers and payers.

Jean-Marie Lapeyre

EVP and Chief Technology & Innovation Officer, Global Automotive Industry
Jean-Marie Lapeyre works with automotive clients to develop and launch actionable technology strategies to help them succeed in a data and software-driven world.

Adrian Penka

Vice President – Head of Smart Products & New Business Models, North America

    Blijf op de hoogte

    Meld je aan en ontvang het nieuwste raport van het Capgemini Research Institute direct in je inbox.