Value Hacking

Wij helpen met het ontdekken, ontplooien en realiseren van waarde voor organisaties.

Projecten worden vaak vol enthousiasme begonnen, het product zal immers helpen om beter te werken dus iedereen heeft er zin in. Het gebeurt alleen vaak dat er ook hier nog vragen zijn. Hoe sluit een project aan bij de grotere strategie van het bedrijf? Hoe zorgen we ervoor dat het project de meeste waarde toe zal voegen? Of hoe zorgen we ervoor dat de voorspelde baten gerealiseerd worden?

Met Value Hacking helpt Capgemini Invent organisaties strategische antwoorden te krijgen op deze vragen. Van het opstellen van een business case tot de realisatie en interne operatie.

Uitdagingen in het optimaliseren van waarde

Vrijwel alle organisaties kampen met uitdagingen hoe van idee tot waardevolle verandering te komen. Dit komt bijvoorbeeld door:

 • Onduidelijke strategie
 • Onvoldoende inzicht in de onderliggende problemen
 • Te veel druk op korte termijn oplossingen
 • Interne onduidelijkheid over transitie van project naar implementatie
 • Te groot projectportfolio zonder inzicht in de waarde
 • Te hoge rapportagelast

Door deze uitdagingen zijn organisaties vaak niet in staat de beste keuzes te maken. Zo beginnen er projecten zonder rekening te houden met toekomstige wijzigingen, worden er projectproducten geïmplementeerd zonder te kijken of er wordt juist meer gerapporteerd dan gewerkt. Met Value Hacking pakken we deze uitdagingen aan en laten we de toegevoegde waarde zien in de keuzeprocessen, van aanvang tot implementatie van projecten.

Value Hacking; van strategie tot realisatie

Capgemini Invent heeft ruim 30 jaar ervaring in het ontdekken, versterken en maximaliseren van waarde binnen organisaties. Rode draad hierin is het sterk strategisch en pragmatische karakter van onze aanpak. We werken intensief samen met alle betrokkenen binnen de organisatie om eigenaarschap en steun te borgen. In de praktijk betekent dit dat we focussen op vijf cruciale punten:

 1. Eigenaarschap door de juiste stakeholders
 2. Diepgaand begrip van de oplossing
 3. Vroege betrokkenheid bij het ontwerpproces
 4. De correctheid van aannames
 5. Omarming van verandering

Onze ervaring en succes bij klanten

In de afgelopen 30 jaar hebben we veel klanten kunnen helpen met het ontdekken, versterken en maximaliseren van waarde voor hun organisatie. Hieronder benoemen we drie generieke, recente voorbeelden van succesvolle opdrachten.

 1. Voor een Telecom bedrijf heeft Capgemini Invent een scenario analyse gedaan om te ontdekken hoe het productportfolio best kan worden ontwikkeld om winst over een periode van vijf jaar te maximaliseren. Dit betrof een business case waarin vier verschillende scenarios zijn onderzocht. De analyse is gebruikt als basis voor overige strategische plannen binnen de organisatie.
 2. Voor een grote Nederlandse gemeente heeft Capgemini Invent haar waardemanagement kennis ingezet om de gemeente te helpen op een gestructureerde manier en onder tijdsdruk te komen tot een high-level business case. We hebben een Benefits Logic® opgesteld voor het programma aan de hand van workshops en daarnaast een sjabloon voor de business case gemaakt passend bij de context van de gemeente.
 3. Voor een grote Internationale producent van levensmiddelen heeft Capgemini Invent onderzoek gedaan naar een nieuw businessmodel op het gebied van crowdsourcing. Hierin is de wereldwijde markt in kaart gebracht. Zijn relevante geografische en gebieden uitgediept en is er gekeken naar de levensvatbaarheid van het voorgestelde businessmodel. Op basis van het onderzoek is achterhaald waar het nieuwe onderdeel in de markt gezet kon worden, wat er in het businessmodel aangepast diende te worden wat de potentiele waarde was.

Ontmoet onze experts

Value Hacking Booklet

File size: 9,24 MB File type: PDF