Acceleration formats

Acceleratie voor nieuwe manieren van werken en een digitale denkwijze

Innovatieve oplossingen die nieuwe werkwijzen en een digitale mentaliteit ondersteunen, zijn onontbeerlijk voor een geloofwaardig transformatieproces. Naast de competenties van onze experts vertrouwen we op digitale netwerken en platforms en brengen we pragmatische en bekroonde concepten en methoden in.

Accelereren of creperen?

De druk om te innoveren neemt toe, steeds meer functies raken verouderd: de eisen aan organisaties en medewerkers veranderen voortdurend. Om de digitalisering onder de knie te krijgen, is er meer vraag naar digitale competenties dan ooit tevoren. Traditionele maatstaven voor training, mensen en organisatorische ontwikkeling moeten opnieuw worden uitgevonden om een zelflerende organisatie te creëren waarbinnen de benodigde kennis precies op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar is.

Toekomstige acceleratie: nieuwe manieren van denken, leren en werken om de digitale transformatie en de digitale cultuur te ondersteunen

We bieden drie kernelementen die de digitale transformatie ondersteunen en accelereren. Elk van deze elementen kan als vertrekpunt worden gebruikt, afhankelijk van uw specifieke behoeften:

DigiCertif’ is een digitaal certificeringsprogramma dat de vereisten van Working World 4.0 onderbrengt in een competentiemodel met vier niveaus. Van DigiTalent tot DigiMaster bevordert dit programma de consistente ontwikkeling en verbreding van digitale kennis, de effectieve toepassing van nieuwe werkwijzen en technologieën, en het vermogen om optimaal te profiteren van digitale ecosystemen. Het programma geeft bovendien toegang tot een wereldwijd netwerk van samenwerkingspartners, digitale champions en start-ups.

Digital Transformation University (DTU) is een concept voor effectieve en doelgerichte ondersteuning van de organisatie, gebaseerd op het 70:20:10-model en het principe van co-creatie. Innovatieve formats voor zelfstudie maken het mogelijk om op elk gewenst moment te leren, en ondersteunen de overgang naar een door de medewerkers zelf georganiseerd ontwikkelingstraject. On-site en virtuele bijeenkomsten en workshops met input vanuit ons expertnetwerk staan borg voor praktische relevantie en concrete resultaten. De ontwikkeling van lerende gemeenschappen bevordert doorlopende kennisoverdracht.

Digital Workspaces zoals DEON creëren een unieke ruimte voor tijd- en locatieonafhankelijke samenwerking en verbonden, op kennis gebaseerde werkwijzen. De intuïtieve toepassing van nieuwe werkmethoden bevordert de ontwikkeling van een cultuur van samenwerking en innovatie. Content kan individueel, binnen een team of met wereldwijd verspreide partners worden ontwikkeld, verwerkt en gedeeld. Alle bestaande tools en softwareprogramma’s zijn visueel geïntegreerd en alle resultaten zijn virtueel beschikbaar.

Onze bekroonde programma’s

Digital Leader Award 2018

Met het concept DigiCertif’ hebben we de Digital Leader Award 2018 gewonnen in de categorie “Transform Culture”. Lees verder over de Digital Leader Award.

HR Excellence Award 2017

HR Excellence Award 2017

Met de gestaagde implementatie van ons concept voor digitale werkplekken bij BMW hebben we de HR Excellence Award 2017 in de categorie “Working 4.0” gewonnen, samen met BMW en onze partner DEON. Lees verder over de HR Excellence Awards.

Bronnen

De uitdaging bij de digitale cultuur: de kloof tussen leidinggevenden en medewerkers

Cultuur: obstakel of katalysator voor digitale transformatie? In ons onderzoek kijken we naar de vraag waarom de bedrijfscultuur het grootste obstakel is voor digitale transformatie.

Gerelateerde diensten