New Change Deal

Veranderen zit in ons DNA. Onze veranderaanpak, de New Change Deal, helpt u om uw organisatiedoelstellingen sneller, met minder gedoe en duurzaam te realiseren. Wij vergroten uw veranderkracht en zorgen dat het nieuwe gedrag normaal gedrag wordt.

Trends & uitdagingen

Wij voorzien diverse trends en uitdagingen voor hedendaagse verander- en transformatie trajecten:

 • Verschuiving van verbeterprogramma’s naar kostenreductieprogramma’s. De nadruk komt meer te liggen op het vinden van de juiste balans tussen het behalen van korte termijn kostenreductie doelstellingen en behouden van voldoende capabilities voor de bedrijfsvoering.
 • Versnelde digitalisering vraagt om het verhogen van de verandercapaciteit van organisaties. Wendbaarheid en innovatie niet langer ‘nice to have’ maar ‘must have’.
 • Complexe veranderingen hebben steeds vaker impact op hele ecosystemen in plaats van op één bedrijf.
 • Rol van medewerkers in veranderingen wordt steeds groter, het balanceren van top down doelstellingen en bottom up verbeteringen blijft een continue uitdaging.
 • De beschikbaarheid van real-time datagedreven veranderinzichten naast kwalitatieve inzichten maakt het mogelijk om specifieker en sneller te sturen op organisatiedoelstellingen en op gedrag.
 • Virtueel samenwerken heeft een vlucht genomen als gevolg van COVID-19 en globalisering en vereist andere manieren van betrekken en beïnvloeden van medewerkers.

Expertise en aanpak

Iedere organisatie en veranderopgave is uniek. Uw specifieke context staat daarom voor ons centraal.

Samen met u bepalen wij de veranderstrategie en realiseren we de beoogde waarde snel en efficiënt. Kenmerken van onze holistische aanpak zijn:

 • De lijnmanagers zijn in de lead van de verandering vanaf dag één. Wij ondersteunen de lijnmanagers om succesvol te zijn in hun rol.
 • Snelle tastbare resultaten die worden gerealiseerd met uw medewerkers.
 • Het vergroten van uw verandervermogen om ongewenste afhankelijkheid van externen te voorkomen.
 • De vertaling van ambities naar acties om concreet gedrag in de dagelijkse praktijk te veranderen.
 • Het verankeren van nieuwe manier van werken in dagelijkse routines.
 • Het versnellen van de verandering door gedoe tijdens verandering tijdig te signaleren en te beperken.
 • Het continue monitoren en sturen op de programma doelstellingen en de organisatie resultaten op de lange termijn.

Onze veranderexperts hebben brede ervaring met het realiseren van transformaties in de CPRD-sector, het vergroten van management effectiviteit, gedragsverandering en technologie adoptie. Wij hebben diepgaande kennis van de impact van nieuwe organisatievormen en nieuwe technologie op mensen.

Toegevoegde waarde en track record

Wij hebben al veel organisaties geholpen bij hun organisatieveranderingen:

 • Visieontwikkeling en visie-operationalisering met leiders en medewerkers van de IT-afdeling van grote internationale supermarktketen.
 • Realiseren van kostenreductie doelstellingen en invoeren van continu verbeteren binnen inkoop van een internationaal farmaceutisch bedrijf.
 • Het realiseren van een productiviteitsverbetering met 50% bij gelijkblijvende klanttevredenheid voor de samenwerking tussen een infrabeheerder en een openbaarvervoersbedrijf.
 • Alignement van IT met de business door definiëren van gezamenlijke doelstellingen en realisatie van de doelstellingen voor een internationale koffieonderneming.
 • Ontwerp en invoering van een nieuw organisatiemodel om betrouwbaarheid en snelheid in de logistiek te verbeteren bij internationaal hightechbedrijf.
 • Het invoeren van agile werken bij een transportbedrijf.
 • Realiseren van productiviteitsverbetering, kostenverlaging en verhoging van de medewerkerstevredenheid door een cultuur en leiderschapsprogramma bij een farmaceutisch bedrijf.
 • Het realiseren van aantal organisatieverbeteringen door het invoeren van Office 365 bij een internationaal retailbedrijf.

Ontmoet onze experts

Vincent van Heumen

Expert in Strategy and Transformation