Inventive IT

Een succesvolle digitalisering door gelijktijdige transformatie van Technologie en Operating Model

Welkom in de digitale wereld

We leven in een snel veranderende wereld, waarin het voor veel organisaties een uitdaging is om relevant te blijven en waarde te leveren. Organisaties ervaren concurrentie van nieuwe digitale standaarden, veelal afkomstig van ‘digital giants’ zoals Google, Facebook, en Amazon. Deze digital giants zijn succesvol in het samenbrengen van technologie, data en processen om nieuwe diensten te ontwikkelen en op te schalen. Om de competitie aan te kunnen gaan in de huidige markt, is het cruciaal dat organisaties de volgende stap maken in de digitale.

De mismatch tussen belofte en resultaat

Iedere organisatie is op haar manier bezig met de transitie naar een digitale organisatie. Of het nu gaat om de implementatie of vervanging van een ERP-systeem, de omslag naar agile werken, of de migratie naar de cloud. Investeringen in losstaande projecten leiden echter niet tot de beloftes die de digitale transformatie voorspiegelt.

Uit onderzoek van Gartner blijkt dat veel organisaties teleurgesteld zijn in uitkomsten van digitale transformatie initiatieven omdat de beoogde resultaten veelal niet worden gehaald. Dit heeft meerdere oorzaken: proof of concepts die in de experimentele fase blijven hangen, technologische vernieuwing die het IT-landschap complexer maakt in plaats van simpeler, en de introductie van een nieuwe manier van werken, die onvoldoende rekening houdt met het verandertempo dat de organisatie aan kan. Voor organisaties met een digitale ambitie is het van belang om gelijktijdig te transformeren naar een moderner en beheersbaarder IT-landschap én naar een agile, geïndustrialiseerd operating model. We helpen u graag met het realiseren van uw digitale ambities, met onze ‘Inventive IT’ aanpak.

De weg naar een digitale toekomst

In de toekomst staat de afstemming tussen businessdoelen, de inzet van technologie en een flexibel operating model centraal. Een succesvolle digitale transformatie laat een positief rendement op investeringen zien, maakt IT een volwaardig onderdeel van de bedrijfsstrategie en maakt experimenten makkelijker te schalen. Op technologisch gebied is de getransformeerde organisatie in staat om snel in te spelen op veranderingen, data goed te benutten, het IT-landschap beter te beheersen, en zo IT de sleutel te maken voor het succes van de organisatie. In de digitale organisatie zijn silo’s verdwenen, uitdagingen zoals compliance en cybersecurity onder controle en medewerkers digitaal vaardig. Met een hoger innovatievermogen, verhoogde wendbaarheid en rendabiliteit als resultaat.

Een succesvolle digitale transformatie door Inventive IT

Succesvolle digitale transformaties starten met een duidelijk doel voor ogen. Vervolgens veranderen ze tegelijkertijd de manier van werken, naar een agile, product-centric operating model, én de technologie, naar een moderne architectuur. Inventive IT biedt een aanpak om het succes van deze digitale transformaties te vergroten, door klein te starten en op te schalen in het tempo dat past bij de organisatie. Zowel de technologische verandering als de verandering van het operating model worden op elkaar afgestemd en integraal aangestuurd, waarbij de focus ligt op veranderingen die direct tot bedrijfsresultaten leiden.  

Wanneer is Inventive IT voor u relevant?

  • Wanneer u een nieuwe IT- of innovatiestrategie wilt definiëren of heeft gedefinieerd: Met nieuwe technologieën nieuwe producten en diensten op de markt brengen en zo uw marktwaarde verhogen, dat staat centraal bij het formuleren van uw IT- en innovatiestrategie met onze Inventive IT aanpak. De executie van uw strategie bepaalt vervolgens het echte succes, Inventive IT biedt u de mogelijkheid om de executie van uw strategie zo gericht mogelijk vorm te geven.
  • Wanneer u agile manieren van werken introduceert en implementeert in uw organisatie: De meerwaarde van agile werken komt vooral tot uiting wanneer de technologische architectuur waarmee gewerkt wordt, zich leent voor snelle veranderingen. Het is daarom noodzakelijk om niet alleen uw manier van werken te veranderen, maar tegelijkertijd het technologische fundament aan te pakken.
  • Wanneer uw organisatie (een deel van) haar IT-diensten naar de cloud verhuist: Een cloud transformatie betekent niet alleen een nieuw technologisch platform, ook de manier van werken moet hierop aangepast worden. Traditionele voortbrengingsketens werken niet meer voor de cloud, en wil je snel kunnen op- en afschalen met clouddiensten, moet je hier ook in je manier van werken rekeningen mee houden.
  • Wanneer u een ‘digital factory’ op wilt zetten: Het zo goed mogelijk ondersteunen van ontwikkel- en DevOps-teams, leidt tot een snellere doorlooptijd van IT-veranderingen en een grotere tevredenheid van de business, die graag snel nieuwe functionaliteit tot haar beschikking heeft. Het inrichten van zo’n digital factory vraagt om goede technologische ondersteuning van ontwikkel- en DevOpsteams, maar ook om nieuwe processen en verantwoordelijkheden.
  • Wanneer u een nieuwe ‘digital workplace’ voor uw medewerkers inricht: Het inrichten van een digitale werkplek wordt vaak gezien als een technologische aangelegenheid, met projectnamen als ‘Office365-migratie’ of ‘Gsuite-implementatie’. De adoptie door de organisatie is echter minstens zo belangrijk. Hoewel het vele thuiswerken vandaag de dag al leidt tot een versnelde adoptie, heeft een gerichte transformatieaanpak met Inventive IT als voordeel dat de technische implementatie en de nieuwe manier van werken meer geïntegreerd worden in de organisatie en tot betere virtuele samenwerking leidt.
  • Wanneer u uw IT-kosten wilt verlagen: Het reduceren van kosten beperkt zich vaak tot tijdelijke activiteiten, in de vorm van een project of programma. Met onze Inventive IT aanpak zetten wij ons ‘Cost Optimization Framework’ in om potentiële kostenbesparingen te identificeren over de as van technologie, operating model, partners en faciliteiten. Maar vooral ook om kostoptimalisatie als continu proces in te richten, en het IT-landschap en IT-partnerships vanuit kostenperspectief te blijven managen.

Bent u geïnteresseerd in het integraal transformeren van uw operating model en technologieplatform, en wilt u weten hoe u uw transformatie succesvol kan maken? Neem dan contact op met onze experts!

Podcast: Reinventing your IT in the post pandemic world

Luister naar onze podcast (in Engels) over de rol van IT als business enabler in een post-pandemische wereld door Benjamin Alleau en Elizabeth Lugnier.

 

Onze Experts

Chantal van Lint

Expert in Digital transformation and innovation

Judith Kennes

Expert in Enterprise Architecture, Management Consulting, Business Alignment

Ludvig Daae

Expert in Digital strategy, Change management, Agile (including implementing SAFe), Cloud strategy & migration and Agile portfolio management