Data-driven Process Discovery (Process Analytics)

Met Process Analytics helpen wij u met het bepalen en vaststellen van een visie en doelstelling voor het genereren van waarde uit data en bedrijfsprocessen. Voor het ontwerpen van een Target Operating Model, (data) governance, de benodigde change, én om (dategedreven) besluitvorming te optimaliseren, die tot betere resultaten leiden. Richten wij ons op de meeste toegevoegde waarde van gegevensassets en het implementeren van schaalbare use-cases.

Process Analytics is een AI-techniek om kritische bedrijfsprocessen te analyseren, te verbeteren en te monitoren om strategische voordelen mogelijk te maken.

Daarnaast maakt het een gegevensbesturingsmodel en datagedreven besluitvorming mogelijk door beschikbare gegevens die zijn opgehaald uit bestaande processen, datasets en hun informatiesystemen.

Process Analytics biedt een veel snellere en realistischere benadering die op data zijn gebaseerd. Excellente processen zijn essentieel voor de allerbeste prestaties. Door het analyseren van je (proces)data (uit verschillende (ERP) system) zorg je ervoor dat projecten volledig transparant worden door inefficiënties te kwantificeren. Door deze continue te volgen en te monitoren heeft het ook een impact op lange termijn.

Hiernaast zien wij vier andere trends op het gebied van Process Analytics.

  • Risicomanagement & interne beheersing: Punt voor punt handmatige controle van processen brengt risico’s met zich mee voor onopgemerkte naleving en fraudekwesties. Process Analytics identificeert o.a. ontbrekende goedkeuringen, dubbele betalingen en maverick buying.
  • Shared Service Centers: SSC’s hebben een hoog transactievolume en zijn doorgaans erg kostengevoelig. Ze zijn een ideaal doelwit voor processtandaardisatie en optimalisatie. Met Process Anaytics bewaken SSO’s continu de wereldwijde conformiteit en efficiëntie van processen
  • S/4HANA migratie: De overgang naar een S/4HANA-systeem vereist diepgaande kennis van processen en gebruikersgedrag. Process Analytics belicht verschillen en hiaten tussen systemen
  • Robotic Process Automation (RPA): RPA is in staat de proceskosten te verlagen en het concurrentievermogen te vergroten. Process Analytics helpt bij het identificeren van zwakke en handmatige punten in de processen die met RPA moeten worden aangepakt. Met Process Analytics kunnen RPA-projecten worden gevolgd en worden hun kostenbesparingen en ROI geverifieerd. Daarnaast kunnen RPA-projecten worden gevolgd en kunnen hun kostenbesparingen en ROI worden geverifieerd met Process Analytics.

Met Process Analytics kunnen organisaties sneller en meer inzichten genereren, volledige transparantie van de organisatie creëren, inzicht krijgen tot de bedrijfskritische processen en besluiten nemen gebaseerd op feiten.

Met Capgemini’s Process Analytics aanpak helpen wij onze klanten van strategie tot implementatie met het (continu) optimaliseren van hun data- en organisatiemodel.

Dit uit zich onder andere in het strategisch maar ook pragmatische karakter van onze aanpak. Ons doel is om samen met alle betrokkenen (binnen de klantorganisatie) intensief samen te werken. Zodat de urgentie, adoptie maar ook het eigenaarschap geborgd worden.

Concreet betekent dit dat wij onze focus leggen op:

  1. De initiële analyse set-up
  2. Data-analyse en proces inzichten
  3. Ontwikkelen van het operating en governance model
  4. CoE ontwikkeling voor vervolg

Capgemini heeft al meer dan 30 jaar (advies)ervaring in het uitvoeren van strategische en complexe vraagstukken, die in de afgelopen 10 jaar meer op het digitale vlak zijn gaan richten. Met Proces Analytics helpen wij onze klanten met het vormgeven en optimaliseren van hun data en proces strategie waardoor het organisatiemodel volwassener wordt en continue verbetert. Hieronder schetsen wij een tweetal (generieke) voorbeelden van succesvolle projecten:

  1. Voor een financiële dienstverlener heeft Capgemini middels data een feitelijke procesanalyse uitgevoerd, voor het identificeren van duurzame optimalisatie mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een reductie van zogenaamde “proces waste”, door het vervangen van een onderbuikgevoel en speculaties met feiten op data gebaseerd analyse. Het identificeren van quick wins: het standaardiseren van de kern processen, governance en operating model redesign en het stroomlijnen van het serviceportfolio
  2. Voor een grote energie(toe)leverancier heeft Capgemini een brede data en procesanalyse uitgevoerd om het automatiseringspotentieel in kaart te brengen. Hierop zijn verschillende scenario’s ontwikkeld; design van een nieuwe digitaal Shared Service Center om de digitale transformatie te versnellen. Standaardisatie en automatisering van verschillende stappen binnen de kern processen. Dat leidde tot een reductie van ca 30% in de kosten.

Ontmoet onze experts