AI Garage

De AI Garage maakt, door middel van een prototype, de vertaalslag van ‘we denken dat AI wat toevoegt’ naar ‘we weten dat AI wat toevoegt’. De AI Garage levert een werkend prototype, die verkent of een AI-toepassing toegevoegde waarde levert in de processen van een organisatie. Hierbij wordt gewerkt met feitelijke data en operationele kennis […]
“Een plaatje zegt meer dan duizend woorden; een demo zegt meer dan duizend plaatjes.”

De AI Garage maakt, door middel van een prototype, de vertaalslag van ‘we denken dat AI wat toevoegt’ naar ‘we weten dat AI wat toevoegt’.

De AI Garage levert een werkend prototype, die verkent of een AI-toepassing toegevoegde waarde levert in de processen van een organisatie. Hierbij wordt gewerkt met feitelijke data en operationele kennis van onze klant. Een klein team van vak-experts werkt samen met een vertegenwoordiging van de klant. In korte sprints wordt op gestructureerde wijze, en binnen een vast budget, iteratief naar een werkend prototype gewerkt. De focus ligt hiermee volledig op het vinden van bottlenecks binnen de huidige bedrijfsprocessen, zodat vastgesteld kan worden of de gekozen oplossing wel of niet succesvol kan zijn. Het resultaat laat zien wat de mogelijkheden zijn van AI en geeft een feitelijke onderbouwing voor een vervolgstap: het opschalen naar productie.

Trends & uitdagingen

De meerderheid van organisaties in Nederland staat open voor verbeteringen in hun bedrijfsprocessen met behulp van intelligent gebruik van data. Dat kan een efficiencyverbetering zijn, of een beter schakelvermogen. Het kan ook een nieuwe manier van dienstverlening zijn of hun werkterrein anders te gaan benaderen. Artificial Intelligence (AI) is een gamechanger op het gebied van data-gedreven werken en heeft zeker concrete oplossingen voor organisaties.

Toch wordt AI nog vaak als ongrijpbaar en als toekomstmuziek gezien. Het gevolg is dat investeringen in deze richting als risicovol en potentieel kostbaar worden ervaren. Verbeteringen worden nog gezocht in marginale optimalisaties, terwijl binnen het AI-domein al een groot aantal technologieën ruimschoots volwassen genoeg zijn om als serieuze gamechanger toepassing te vinden.

De Capgemini Invent AI Garage biedt de mogelijkheid om risicoarm en binnen een vast budget de mogelijkheden van AI te verkennen in de vorm van een prototype. Daarom focust de AI Garage, in plaats van het beschrijven wat AI kan, op het concreet aantonen wat AI kan.

Expertise en aanpak

Waar normaal simpelweg wordt genoemd wat AI kan, is het doel van de AI Garage om zichtbaar en tastbaar te maken wat AI kan. Organisaties zijn te allen tijde betrokken bij het proces door middel van een product owner die als ambassadeur van het project fungeert. Wij kennen de mogelijkheden en zullen laten zien hoe we data kunnen omzetten naar actie.

De AI Garage benadert data-gedreven vraagstukken gestructureerd, praktisch en pragmatisch om op een laagdrempelige wijze oplossingen te bieden met behulp van AI. Het team levert in korte tijd een werkend prototype, die laat zien wat de mogelijkheden zijn van AI. Het prototype is gebaseerd op data aangeleverd door de organisaties zelf, waardoor deze volledig binnen het domein van de organisatie vallen.

De gestructureerde aanpak voor snelle prototyping is geïnspireerd op het cross-industrie standaardproces voor datamining, beter bekend als CRISP-DM. Het bestaat uit meerdere agile fases van uiteenlopende en convergente iteraties. Elke iteratie heeft een vaste looptijd en is gericht op het versterken van de voorgestelde use-case en de uitkomst, de bevindingen en dus de waarde ervan.

Deze aanpak bestaat uit drie fases. De aanpak start met het vaststellen van de doelstellingen en beoordelen of de beschikbare data voldoet voor de gestelde uitdaging.

Vervolgens bouwen we in een iteratief proces een prototype gebouwd door onze data scientists en developers. Tijdens dit agile bouwtraject wordt een gebruiker betrokken zodat deze alle ins-en-outs van de keuzes, overwegingen en mogelijkheden weet. Uiteindelijk is deze persoon de belangrijkste vertegenwoordiging van zowel gebruikers als de voorgestelde oplossing.

Tot slot demonstreren we het prototype en formuleren we conclusies om de organisatie te laten zien waar AI de huidige bedrijfsprocessen kan versterken (of niet).

 

Het doel van de AI Garage is niet zozeer om het prototype in productie te brengen, maar om eventuele bottlenecks in het proces op te sporen. Daarnaast kan het prototype een basis vormen voor verdere besluitvorming over ontwikkeling en implementatie van AI-technologieën.

AI-technologieën kunnen op verschillende gebieden toegevoegde waarde leveren, zoals:

  • Hyper Personalization
  • Automatic Assistants
  • Predictive Decision Support
  • Humanlike Interaction
  • Sensory Recognition and Perception
  • Problem Solving

Voor meer informatie over de mogelijke toepassingen van AI kunt u altijd contact opnemen met Henk Vermeulen (zie experts onderaan de pagina).

Toegevoegde waarde en track record

  • Zo hebben AI-technologieën voor een bepaalde organisatie de voorbereidingstijden van inspectiewerkzaamheden volledig geëlimineerd. Hierdoor kan de organisatie zijn werkzaamheden herstructureren en zijn medewerkers effectiever inzetten.
  • De AI Garage heeft voor een andere organisatie inzichtelijk gemaakt wat de voorspellende factoren zijn voor vervroegd vertrek van studenten. Dankzij deze nieuwe inzichten is het opleidingstraject tegenwoordig efficiënter en effectiever georganiseerd.