Ga direct naar inhoud

World InsurTech Report 2019: betere beheersing digitale klantervaring door InsureTechs zet traditionele verzekeraars in beweging

07 okt. 2019

De verzekeringssector staat voor een structurele verschuiving waarbij een effectieve samenwerking met InsurTechs essentieel is om aan de stijgende verwachtingen van klanten te voldoen. Dit is een van de conclusies van het World InsurTech Report 2019 (WITR), dat vandaag is gepubliceerd door Capgemini en Efma.

Het World InsurTech Report 2019 schetst een nieuw verzekeringsecosysteem met een open markt, gebaseerd op de ontwikkeling van nieuwe, klantgerichte ervaringen, een gestructureerde selectie van InsurTechs en een gezamenlijke go-to-market. De belangrijkste bevindingen zijn:

Vier fundamentele verschuivingen in de sector zijn al onderweg

Het rapport laat zien dat de sector zich op vier verschillende manieren ontwikkelt:

  1. De focus verschuift van producten naar customer experience: 70% van de verzekeraars en InsurTechs zegt dat een focus op holistische risico-oplossingen voor klanten van cruciaal belang is voor het opzetten van een toekomstige verzekeringsmarkt.
  2. De evolutie van data als een kritische factor: meer dan 70% van de verzekeraars en InsurTechs zegt dat geavanceerd datamanagement van cruciaal belang is.
  3. Een overgang van een op bezit gebaseerde economie naar een deeleconomie: meer dan 35% van de verzekeraars en InsurTechs ziet in dat het van cruciaal belang is om zich te concentreren op het gedeeld eigendom van activa.
  4. Samenwerkingsverbanden met specialisten winnen terrein ten koste van de traditionele “Build or Buy”-benadering: 90% van de InsurTechs en 70% van de gevestigde bedrijven geven aan dat ze met elkaar willen samenwerken. Zowel verzekeraars als InsurTechs hebben daarnaast een grote behoefte aan samenwerking met andere sectoren, zoals de gezondheidszorg en spelers uit de reis-, transport- en horecabranche.

De transformatie naar digitale volwassenheid staat hoog op de agenda van verzekeraars, maar aspiraties komen nog niet overeen met de werkelijkheid

Verzekeraars beseffen het belang van deze fundamentele verschuiving, maar er is een grote kloof tussen de verwachtingen en de huidige digitale volwassenheid. 79% van de verzekeraars zegt bijvoorbeeld dat geavanceerde datamanagementvaardigheden belangrijk zijn, maar slechts 37% heeft een concrete digitale transformatiestrategie. Ook meer dan een derde (37%) zegt dat gedeeld eigendom van activa van cruciaal belang is, maar slechts 11% maakt gebruik van een open architectuur om samen te werken met andere spelers in de sector.

Samenwerking en partnerships moeten prioriteit krijgen

68% van de verzekeraars zegt dat partnerships van cruciaal belang zijn, maar slechts 32% werkt samen met ecosysteempartners om diensten met toegevoegde waarde te leveren. Een digitaal geïntegreerd ecosysteem ondersteunt de realtime, gepersonaliseerde ervaringen die klanten vragen. Digitale integratie zal van cruciaal belang zijn voor verzekeraars, omdat klanten meer gemak en een vlekkeloze dienstverlening verwachten. Hoewel partnerships duidelijk zullen helpen om aan hun behoeften te voldoen, moeten er nog wel stappen worden gezet. Minder dan 40% van de gevestigde verzekeraars wil een technologie-infrastructuur bouwen die klaar is voor een open samenwerking met InsurTech-firma’s, terwijl meer dan 60% van de InsurTechs met verzekeraars wil samenwerken om een dergelijke basis te creëren.

Degenen die zich ontwikkelen tot ‘Inventieve Verzekeraars’ zullen het best gepositioneerd  zijn voor succes

Het rapport stelt vast dat het succes in de toekomstige markt sterk afhankelijk is van het vermogen van verzekeraars om zich te ontwikkelen tot Inventieve Verzekeraars. Dit vereist niet alleen een hogere digitale volwassenheid en betere wendbaarheid, maar ook aansluiting bij een open ecosysteem om digitale, ervaringsgerichte aanbiedingen te kunnen doen via een effectieve samenwerking met InsurTechs. Een succesvolle Inventieve Verzekeraar zal open platforms gebruiken om innovatieve manieren te ontwikkelen waarmee de klant centraal blijft staan.

“Naarmate de verzekeringsmarkt evolueert, zullen verzekeraars hun traditionele rol, als betaler die verliezen van klanten dekt, uitbreiden naar  de rol van een partner die risico’s identificeert en voorspelt en helpt met verzekeringen en aanverwante behoeften”, aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services Strategic Business Unit en lid van de Raad van Bestuur van Capgemini Group. “Om de klantrelaties te verdiepen, zullen verzekeraars meer moeten samenwerken met InsurTechs, die de digitale klantervaring goed beheersen, door het beter benutten van innovatieve technologie en data.”

“Verzekeraars zullen profiteren van samenwerking met InsurTechs naarmate de markt steeds drukker wordt”, aldus Vincent Bastid, secretaris-generaal van Efma. “Uit de gegevens blijkt dat verzekeraars en InsurTechs graag met elkaar samenwerken, wat uiteindelijk de klant ten goede zal komen in de vorm van meer geavanceerde producten en diensten.”

Methodologie

Het World InsurTech Report (WITR) 2019 bestrijkt alle drie de brede verzekeringssegmenten: levens-, schade- en ziektekostenverzekeringen. Het rapport van dit jaar is gebaseerd op onderzoeksinzichten uit twee primaire bronnen – enquêtes en interviews met traditionele verzekeringsmaatschappijen en InsurTech-bedrijven. Dit primaire onderzoek omvat inzichten van meer dan 75 leidinggevenden in 20 markten: Australië, België, Brazilië, China, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, India, Israël, Italië, Japan, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Italië, Japan, Singapore, Spanje en de Verenigde Staten.