Ga direct naar inhoud

We want you, to be you: diversiteit en inclusie bevorderen met data

Capgemini
2021-07-02

Wat is de rol van diversiteit & inclusie consultants binnen Capgemini Invent?

Marjolein: Ons Diversiteit & Inclusie (D&I) team bestaat uit een mix van D&I-experts en data specialisten. Samen helpen wij organisaties door onze kennis en ervaring met D&I best practices en een datagedreven aanpak te combineren en zo de D&I strategie van onze opdrachtgevers te verbeteren.

We horen steeds vaker over het topic diversiteit en inclusie, waarom is dit volgens jullie zo belangrijk?

Marjolein: Bij Capgemini Invent vinden wij het belangrijk dat iedereen zichzelf kan en durft te zijn en we streven er naar een omgeving te creëren waarin dat mogelijk is. We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers daarmee het beste uit zichzelf naar boven halen en zien dit als belangrijke voorwaarde voor medewerkers om te groeien en verbinden. Wij geloven dat juist de aspecten die ons van elkaar onderscheiden een bron van innovatie en creativiteit zijn.

Daarnaast is het ook een strategisch voordeel voor organisaties en een continue kans om waardevolle projecten te realiseren en een impact te maken. De onderlinge verschillen maken het mogelijk om nieuwe ideeën te bedenken, op markttrends te anticiperen en ‘thought leaders’ te zijn in ons vak. Diversiteit en inclusie binnen Capgemini Invent staat hoog op de agenda en wij helpen graag onze klanten dit ook te realiseren met de aanpak ‘Be Challenged’.

Wat doet Capgemini Invent zelf op het gebied van diversiteit en inclusie?

Marjolein: Binnen Capgemini Invent stimuleren we een inclusieve werkcultuur. Onze communities inspireren mensen om zichzelf te zijn en moedigen diversiteit en inclusie op de werkvloer aan. Er bestaan momenteel communities met betrekking tot cultuur & religie, gender, mentale & fysieke capabilities en een rainbow network (LGBT+).

Daarnaast is recent ook het Charter Diversiteit ondertekend. Door het Charter te ondertekenen heeft Capgemini zich verbonden aan zelf geformuleerde doelstellingen om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen. Verder worden er maandelijks verschillende evenementen georganiseerd, denk aan: Pride month, ramadan en FemInvent.

Diversiteit en inclusie is verder ingebed in de employer branding en het recruitment proces waarmee we proberen om een divers personeelsbestand aan te trekken en te behouden. Dit maken we ook meetbaar door middel van een maandelijkse D&I survey en een D&I dashboard. Zo kunnen we de voortgang inzichtelijk maken.

Welke uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie zien jullie bij andere organisaties?

Marjolein: De aandacht voor D&I binnen organisaties en onze klanten is aanzienlijk toegenomen de afgelopen jaren. Dit komt door de positieve effecten die D&I kan hebben op zowel medewerkersbeleving alsook de prestaties van organisatie. Uit ervaring weten we dat organisaties verdergaan dan alleen het behalen van diversiteitsquota en dat zij steeds meer focus leggen op inclusie. Toch blijken vele initiatieven op D&I-gebied niet altijd even effectief. Wij herkennen verschillende uitdagen waar veel organisaties tegenaan lopen.

“We zien dat interventies vaak eenmalig en ad hoc zijn. Er is weinig draagvlak aan de top of in de lijn door gebrek aan kwantitatieve onderbouwing of omdat D&I niet is geïntegreerd in de organisatiestrategie. Je ziet D&I-initiatieven ontstaan die niet verder gaan dan MVO- of diversiteits KPI’s. Dit is jammer, want er is zit veel potentie in diverse en inclusieve teams.”

Wat zijn de positieve effecten als je een diverse en inclusieve organisatie hebt?

Marjolein: Het komt uiteindelijk allemaal neer op medewerkers begrijpen en in hun kracht zetten. Het maakt hierbij niet uit welke rol, etniciteit, achtergrond of geslacht iemand heeft. Iedereen dient gelijke kansen te krijgen en gehoord te worden.

“We bevinden ons in een nieuw tijdperk van aantrekken en behouden van talent, waarbij we zien dat 67% van toptalenten een divers personeelsbestand van belang acht bij het kiezen van een nieuwe werkgever. Ook zie je dat medewerkers die zichzelf kunnen zijn zich meer betrokken en in hun kracht voelen binnen een organisatie.”

Verder: Organisaties die een afspiegeling zijn van hun klantenbestand begrijpen de klant beter en kunnen daarmee beter inspelen op de behoefte van de klant. Dit helpt bij het opbouwen van duurzame relaties.

Wat is de toegevoegde waarde van een datagedreven aanpak op diversiteit en inclusie?

Sander: Data helpt, naast het in kaart brengen van de huidige situatie en uitdagingen, vooral bij het transformeren van de gesprekken van ‘Klopt dit wel?’ naar ‘Hoe kunnen we dit verbeteren?’. Binnen het veld van diversiteit en inclusie kunnen we aan de hand van data laten zien of er ongelijkheid is, hoe groot deze is en welke groepen het zwaarst getroffen worden. Hierdoor kunnen we het gesprek starten met een solide onderbouwing om de echte verandering in gang te zetten.

Wat de ‘Be Challenged’ aanpak zo succesvol maakt, is dat deze zowel top-down als bottom-up wordt aangestuurd, waarbij er wordt gekeken naar de gehele employee life cycle en experience. Dit zorgt voor een unieke combinatie tussen data en diversiteit & inclusie, waardoor een impactvolle verandering teweeggebracht kan worden.

Wat zijn voorbeelden van organisaties waarmee jullie hebben samengewerkt om meer diverser in inclusiever te worden?

Sander: Afgelopen jaar hebben we met succes een nieuwe datagedreven aanpak gelanceerd die we hebben ontwikkeld door middel van een interne pilot. Tijdens deze pilot werden enorme hoeveelheden HR-data geanalyseerd en vervolgens aangevuld met verschillende interviews met professionals uit alle afdelingen van Capgemini Invent. Dit heeft ons geholpen een meer gepersonaliseerde Diversiteit & Inclusiviteit-benadering te ontwikkelen.

Onlangs hebben we een succesvolle aanpak uitgerold binnen een grote Nederlandse bank. Dit heeft geleid tot waardevolle inzichten waarmee zij de organisatie een stap dichter bij een meer diverse en inclusieve cultuur hebben gebracht.

Meer weten?

Benieuwd naar wat de “Be Challenged” aanpak voor jouw organisatie kan betekenen? Bezoek de website hier en neem contact op met een van de D&I-teamleden van Capgemini Invent voor een oriëntatiegesprek.

Onze Experts

Marjolein Wenderich
Head of Workforce & Organization bij Capgemini Invent Nederland
 
Sander Wijdeven
Senior Data Specialist bij Capgemini Invent Nederland
 
Gita Vischer
Senior Consultant Workforce & Organization – Expert D&I bij Capgemini Invent Nederland
Valerie Verharen
Consultant Workforce & Organization – Expert D&I bij Capgemini Invent Nederland
Nikki van Aart
Consultant Workforce & Organization – Expert D&I bij Capgemini Invent Nederland