Enterprise Content Management

Vrijwel elke organisatie beschikt over een veelheid aan ongestructureerde gegevens, zoals MS Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, ontwerpdocumenten en klantinteractiegegevens. Dit is een belangrijke bron van bedrijfsinformatie. Wanneer deze informatie verzameld, beheerd en toegankelijk gemaakt wordt, kan dit de organisatie veel waarde opleveren.

Case-as-a-Service: een nieuwe aanpak van case management

Grote publieke en private organisaties herbergen vaak tientallen niet-geïntegreerde handmatige en geautomatiseerde processen. Dit geheel zouden we kunnen vangen onder de noemer “case management”. Het is essentieel dat deze situatie kan worden aangepakt via één centrale oplossing. Behalve schaalvoordelen en een grotere eenvoud biedt deze oplossing het voordeel dat de activiteiten gecoördineerd kunnen worden via integratie van de workflows.

Onze Case-as-a-Service oplossing op basis van EMC-cloudtechnologie biedt u alle benodigde flexibiliteit om tegemoet te komen aan de veranderende wensen van klanten, burgers en andere belanghebbenden.

 • Kortere leveringstijden en lagere totale eigendomskosten: de voorgeconfigureerde oplossing vereist geen installatie van clientsoftware, is eenvoudig op maat te maken en kan flexibel worden opgeschaald. Er zijn oplossingen beschikbaar in een volledig beheerde omgeving, gericht op verlaging van de kosten en versnelling van de levering met maximaal 30%.
 • Verbeterde productiviteit, efficiëntie en serviceniveaus: papieren processen worden al vanaf het vertrekpunt geëlimineerd en de controle en het overzicht over de informatie worden verbeterd. Gebruikers hebben altijd en overal toegang tot de informatie.
 • Lagere inkoop- en implementatierisico’s: minimale kapitaalinvesteringen, prijzen kunnen per case worden bepaald en de oplossing kan op korte termijn worden ingekocht.

Succesvolle ECM-implementatie

Onze adviesservices voor enterprise content management (ECM) helpen u om de gereedheid te beoordelen, strategische oplossingen te bouwen en een routekaart op te stellen voor succesvolle implementatie van een ECM-oplossing.

Beoordeling van de ECM-strategie

 • Breng organisatorische knelpunten in kaart (zowel op het gebied van ECM als daarbuiten)
 • Organiseer interviews met belanghebbenden, evaluaties van de infrastructuur en workshops over de prioritering om essentiële ECM-programma’s te ondersteunen en te voorzien in de informatiebehoefte
 • Analyse van infrastructuur/oplossing
 • Evalueer de infrastructuur en de aanwezige technologieën van uw organisatie
 • Breng integratiepunten, hiaten in de aanwezige infrastructuur en mogelijke extra investeringen in kaart

Ontwikkeling van de business case

 • Help bij het vinden van champions en sponsors voor het ECM-programma
 • Beoordeel de potentiële opbrengsten ten gevolge van snellere processen, extra inkomstenstromen en besparingen door operationele efficiëntie en beperking van het personeelsbestand
 • Stel de business case op en help bij het vinden van financiering voor de latere fasen

Snelle ECM Health Check

Met ECM Health Check van Capgemini kunt u snel beoordelen in hoeverre uw organisatie volwassen is op het gebied van content management, zodat u probleemgebieden kunt herkennen en een traject kunt uitstippelen.

Kennisbeheer

De kennisbeheertools van Capgemini helpen u bij het beheren van uw intellectuele kennis om het kennisverlies te beperken.

Tekstanalyse

Onze tekstanalysetools helpen u bij het filteren van uw gegevens om de waarde van uw content management-systemen te maximaliseren.