Ga direct naar inhoud
0_1_Header-banner_Eye-lady-e1649075744243 copy
Data & AI

Data Ethics & Regulations

Gebruik data en technologie op een verantwoorde manier, en voldoe aan huidige en aankomende data-gerelateerde wetgeving.

Data stelt organisaties in staat om inzicht gedreven en innovatief te zijn in het oplossen van problemen, waardoor ze effectief kunnen groeien, evolueren en hun doelen beter kunnen bereiken. Het op de juiste manier gebruik maken van data kan veel voordelen bieden. Echter, als het niet goed en op een verantwoorde manier wordt beheerd, kunnen er bepaalde risico’s ontstaan. De opkomst van kunstmatige intelligentie, zoals large language models en machine learning, en nieuwe mogelijkheden rondom data science, data analytics en data sharing bieden enorme kansen, maar brengen onvermijdelijk ook uitdagingen met zich mee.

Met ons Data Ethics & Regulations team binnen Capgemini Invent bieden wij oplossingen om data op een ethisch verantwoorde manier in te zetten en om te voldoen aan juridische data-gerelateerde vereisten. Zo helpen wij organisaties verder in hun digitale transformatie.

Onze diensten

Data ethiek helpt organisaties bij het scheppen van een moreel kader voor het verzamelen, gebruiken en delen van data zodat oplossingen voor juist datagebruik kunnen worden gedefinieerd, geformuleerd en geoperationaliseerd. Ethisch omgaan met data is een win-win situatie: zowel de organisatie als de samenleving als geheel zijn geholpen door ethisch datagebruik. Wij bieden zowel awareness workshops om u snel bekend te maken met het onderwerp, als implementatieprojecten om te zorgen dat u data ethiek blijvend op orde heeft.

Wij bieden drie op elkaar aansluitende diensten aan voor om uw organisatie op een ethisch verantwoorde manier met data om te laten gaan: 

 • Met de Data Ethics Awareness Workshop meten we middels een survey de kennis over data ethiek binnen uw organisatie, leggen we in een interactieve workshop de basics uit aan de hand van relevante uses cases en presenteren we vervolgstappen in een management rapport.
 • De Data Ethics Quick Scan is een Capgemini-vragenlijst gebaseerd op meerdere gerenommeerde bronnen, zoals de Europese Commissie en de Algemene Rekenkamer, en geeft u direct inzicht waar uw organisatie kan verbeteren.
 • Samen met u implementeren wij ons Data Ethics Framework. We helpen u bij het definiëren en opzetten van de juiste governance en het creëren van controlemechanismes om data blijvend onder controle te hebben.
Zowel publieke als private organisaties moeten bij het verzamelen, delen en gebruiken van voldoen aan wet- en regelgeving. Op data-gebied volgen de nieuwe Europese verordeningen (o.a. de AI Act) elkaar in hoog tempo op en is niet altijd duidelijk hoe aan deze nieuwe wetten voldaan moet worden. Zeker weten dat data conform de wet- en regelgeving wordt beheerd stelt organisaties in staat zich op een verantwoorde manier te richten op innovatieve nieuwe oplossingen.

Wij leveren oplossingen voor de volgende drie grote Europese Verordeningen:

 • De AI Act richt zich op de risico’s van artificiële intelligentie en legt risicobeperkende maatregelen op aan zowel gebruikers als aanbieders van AI-systemen.
 • De Data Governance Act heeft als doel de Europese interne markt te versterken en richt zich op het versoepelen en vergroten van gegevensuitwisseling en technische belemmeringen rondom gegevensuitwisseling te verminderen.
 • De Data Act gaat over de rechten voor toegang tot en gebruik van gegevens. Het doel is om meer data beschikbaar te maken voor gebruik in publieke en private organisaties conform EU waarden en wet- en regelgeving.

Voor elk van deze Verordeningen hebben wij een Readiness Assessment ontwikkeld om de huidige situatie van uw organisatie in kaart te brengen en te analyseren welke maatregelen genomen moeten worden om aan de specifieke Verordening te voldoen. Op basis van een Control Framework wordt een Roadmap en Programmaplan voor de volgende fases opgesteld.

Privacy draait om meer dan alleen een wettelijk voorschrift. Het is een mogelijkheid om vertrouwen op te bouwen bij uw klanten en medewerkers. Doet u het verkeerd, dan riskeert u financiële sancties en dat mensen weglopen. Doet u het goed, dan bezorgt dit u een plaats in de voorhoede. Capgemini kan u helpen om maximaal te profiteren van de ontegenzeggelijke voordelen die Privacy en Gegevensbescherming biedt. Onafhankelijk van hoever u gevorderd bent, kunnen we praktische oplossingen implementeren om ervoor te zorgen dat u aan de wetgeving voldoet en de data strategischer benut.

Onze diensten:

 • Privacy Compliance Assessments: Analyse mbt een breed scala aan wettelijke vereisten, controledoelstellingen en beheersingsmaatregelen, gekoppeld aan de kernelementen uit de verschillende (internationale) wet- en regelgeving zoals de AVG, CCPA, alsmede de toepasselijke (inter)nationale standaarden (NIST, ISO, CIP)
 • Privacy by Design: Aan de hand van de principes van security- en privacy-by-design, ondersteunen wij organisaties om informatiebeveiliging, privacy en data-ethiek te integreren in product- en serviceontwikkeling
 • Third Party Risk Management: Op basis van een korte analyse en aan de hand van best practices kan Capgemini snel inzicht geven in de mogelijkheden voor het optimaliseren van Third Party Privacy Risk Management binnen uw organisatie, waardoor security en privacy risico’s bij leveranciers effectiever kunnen worden gemanaged

  De AI Act is aangenomen

  Op 13 maart 2024 is de Artificial Intelligence Act aangenomen door het Europees Parlement.

  Algoritme als containerbegrip: waar hebben we het nu eigenlijk over?

  In dit blog voorzien wij het containerbegrip algoritme van de broodnodige context, zonder te vervallen in technische specificaties.

  Het juiste doen met data: start het verkennen van data-ethiek nu

  Vertrouwen, het toverwoord voor digitale transformatie van overheden

  Ethische AI uitgelegd aan de hand van 7 kernprincipes

   Aanbevolen Inzichten

   Het ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence – AI) is van fundamenteel belang om loyaliteit en vertrouwen van consumenten en burgers in AI te verkrijgen, zo blijkt uit een nieuwe studie van het Capgemini Research Institute.

   Onze visie op AI is gebaseerd op onze ethische cultuur en wordt met name geleid door 5 van onze kernwaarden: eerlijkheid, vertrouwen, durf, vrijheid en bescheidenheid.

   In de derde editie van Society 5.0 ligt de focus op de publieke dienstverlening met de menselijke maat. Hoe goed begrijpt de overheid de context van een individu en het toepassen van maatwerk? Uit ons onderzoek uitgevoerd door Ipsos blijkt dat zeven op de tien Nederlanders vinden dat de overheid technologie beter moet toepassen in haar dienstverlening.

   Maak kennis met onze experts

   Jochem Dogger

   Managing Consultant, Data Science & Data Strategy
   Jochem Dogger is Manager bij Capgemini Invent en gespecialiseerd in data ethiek, open data en de digitale transformatie. Hiervoor voert hij projecten uit voor zowel Nederlandse als Europese overheidsinstanties. Hij is gecertificeerd als Data Ethics Professional door het Open Data Institute.

   Erik Hoorweg

   Vice President & Lead Publieke Sector,Capgemini Invent Nederland
   Erik Hoorweg is Vice President en market lead van het publieke sector team van Capgemini Invent. Hij zoekt daarbij naar de verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken en de waarde die nieuwe technologieën, mits op een verantwoorde manier ingezet, kunnen betekenen.

   Eline Lincklaen Arriëns

   Senior Consultant
   Eline Lincklaen Arriëns is Senior Consultant en expert in Europees beleid omtrent het verzamelen, gebruiken en delen van data. In het bijzonder richt zij zich op de twin transition van digitalisering en verduurzaming. Zij is gecertificeerd als Data Ethics Professional door het Open Data Institute.

   Albert Holl

   Privacy Lead
   Albert Holl is Director dataprivacy en in die hoedanigheid is hij privacy lead binnen Capgemini Invent Nederland. Hij leidt een team van enthousiaste dataprivacy consultants en maakt graag de connectie tussen dataprivacy en data security waarbij onderwerpen als privacy by design en secure DevOps centraal staan.

   Robert Kreuger

   Senior Manager, Data Ethics & Regulations
   Robert is Senior Manager en Team lead Data Ethics & Regulations bij Capgemini Invent. Hij is gespecialiseerd in transformatieprogramma’s en strategisch risicomanagement op het gebied van privacy, datagerelateerde wet- en regelgeving, en digitale beveiliging, in zowel de publieke als private sector.