Het afgelopen jaar is een beslissend jaar geweest voor spraakgedreven Conversational Commerce – consumenten kopen producten en diensten via spraakassistenten zoals Google Assistant, Alexa van Amazon en Siri van Apple. Terwijl eerder beperkt tot chatbots toegankelijk via messaging apps voor winkelen, is de definitie van Conversational Commerce aanzienlijk uitgebreid met de komst van voice-based persoonlijke assistenten, waardoor merken de kans krijgen om meer intimiteit met hun klanten op te bouwen.

Voor dit onderzoek onderzochten we meer dan 5.000 consumenten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Het kwantitatieve onderzoek werd aangevuld met focusgroepgesprekken met consumenten uit elk land, virtueel uitgevoerd. Het onderzoek – evenals de discussies in de focusgroep – had een gezonde mix van demografie en gebruiker/niet-gebruiker persona.

Onze onderzoeksresultaten tonen aan dat spraakassistenten op het punt staan om de handel te transformeren. In dit onderzoek:
1. Schetsen we waarom spraakassistenten op het punt staan een revolutie in de handel teweeg te brengen, op basis van functies, gebruiksfrequentie en context waarin consumenten graag gebruik maken van spraakassistenten
2. Analyseren we waarom consumenten van spraakassistenten houden, afhankelijk van hun behoeften en voorkeuren
3. Bepalen we de concrete voordelen van spraakgedreven Conversational Commerce voor detailhandelaren, consumentenproducten en dienstenorganisaties.
4. Bevelen we een actieplan aan voor organisaties om een gezonde spraakgedreven Conversational Commerce strategie te ontwikkelen..

Download het rapport.